Zintegrowane aplikacje i usługa Azure AD dla administratorów usługi Office 365

Istnieje więcej możliwości zarządzania zintegrowanymi aplikacjami niż tylko ich włączanie i wyłączanie. Odkąd pojawiły się interfejsy API REST usługi Office 365, użytkownicy mogą udzielać poszczególnym aplikacjom dostępu do danych w usłudze Office 365, takich jak poczta, kalendarze, kontakty, użytkownicy, grupy, pliki i foldery. Domyślnie użytkownicy muszą nadawać uprawnienia do każdej aplikacji oddzielnie, ale takie rozwiązanie nie działa dobrze, gdy chcesz autoryzować aplikację raz na poziomie administratora globalnego i wdrożyć ją w całej organizacji za pośrednictwem funkcji uruchamianie aplikacji. Aby to zrobić, musisz zarejestrować aplikację w usłudze Azure AD. Zanim zarejestrujesz aplikację w usłudze Azure AD, musisz wykonać pewne czynności. Potrzebujesz także kilku podstawowych informacji, które mogą ułatwić Ci zarządzanie aplikacjami w Twojej organizacji korzystającej z usługi Office 365. Ten artykuł wskaże Ci te zasoby.

Zasoby usługi Azure AD dla administratorów usługi Office 365

Zanim będzie możliwe zarządzanie Twoimi aplikacjami usługi Office 365 w usłudze Azure AD, musisz wykonać te dwie procedury.

Wymagania wstępne

Komentarze

Rejestrowanie bezpłatnej subskrypcji usługi Azure Active Directory

Każda płatna subskrypcja usługi Office 365 zawiera bezpłatną subskrypcję usługi Azure Active Directory. Za pomocą usługi Azure AD możesz zarządzać swoimi aplikacjami, a także tworzyć konta użytkowników i grup oraz zarządzać nimi. Aby aktywować tę subskrypcję i uzyskać dostęp do portalu zarządzania Azure, musisz przeprowadzić proces jednorazowej rejestracji. Później możesz przechodzić do usługi Azure AD z usługi centrum administracyjne usługi Office 365.

Włączanie i wyłączanie zintegrowanych aplikacji

Włączenie zintegrowanych aplikacji dla użytkowników jest konieczne, aby umożliwić aplikacjom innych firm dostęp do danych użytkowników w usłudze Office 365 oraz rejestrować aplikacje w usłudze Azure AD. Na przykład gdy ktoś korzysta z aplikacji innej firmy, ta aplikacja może poprosić o uprawnienia dostępu do jego kalendarza oraz uprawnienia do edycji plików, które znajdują się w folderze usługi OneDrive dla Firm.

Zarządzanie aplikacjami usługi Office 365 wymaga znajomości aplikacji w usłudze Azure AD. W poniższych artykułach znajdziesz potrzebne informacje.

Artykuł z informacjami

Komentarze

Poznaj ikonę Uruchamianie aplikacji usługi Office 365

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem funkcji uruchamiania aplikacji, możesz się zastanawiać, czym ona jest i jak z niej korzystać. Zadaniem funkcji uruchamiania aplikacji jest pomoc w uzyskaniu dostępu do Twoich aplikacji z dowolnego miejsca w usłudze Office 365.

Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie aplikacji

W tym temacie pokazano, jak dodać, zaktualizować lub usunąć aplikację w usłudze Azure Active Directory. Dowiesz się o różnych typach aplikacji, które można zintegrować z usługą Azure AD, i nauczysz się, jak skonfigurować aplikacje, aby uzyskać dostęp do innych zasobów, takich jak interfejsy API sieci Web itd.

Wyświetlanie aplikacji w obszarze Uruchamianie aplikacji usługi Office 365.

Obszar Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 ułatwia użytkownikom znajdowanie ich aplikacji i uzyskiwanie do nich dostępu. W tym artykule opisano, jak deweloper może spowodować, aby Twoje aplikacje były wyświetlane w oknach uruchamiania aplikacji użytkowników, a także dodać do nich funkcję logowania jednokrotnego (SSO) za pomocą poświadczeń użytkowników w usłudze Office 365.

Omówienie platformy interfejsów API usługi Office 365

Interfejsy API usługi Office 365 umożliwiają Ci zapewnienie dostępu do danych Twojego klienta w usłudze Office 365, w tym do najważniejszych z nich, takich jak poczta, kalendarze, kontakty, użytkownicy i grupy, pliki i foldery. W tym artykule znajduje się interesujący diagram, który przedstawia relację między aplikacjami usługi Office 365, usługą Azure AD oraz danymi, do których uzyskują dostęp aplikacje.

Integrowanie aplikacji z usługą Azure Active Directory

Dowiedz się więcej na temat aplikacji zintegrowanych z usługą Azure Active Directory, sposobu rejestrowania aplikacji oraz pojęć związanych z zarejestrowanymi aplikacjami, a także uzyskaj wskazówki dotyczące znakowania aplikacji wielodostępnych.

Samouczki integracji z usługą Active Directory

Celem tych samouczków jest pokazanie, jak skonfigurować logowanie jednokrotne do usługi Azure AD w przypadku aplikacji SaaS innych firm.

Scenariusze uwierzytelniania dla usługi Azure AD

Usługa Azure AD upraszcza uwierzytelnianie dla deweloperów, udostępniając tożsamość jako usługę wraz z obsługą standardowych protokołów branżowych, takich jak OAuth 2.0 i Open ID Connect, a także biblioteki Open Source dla różnych platform ułatwiające szybkie rozpoczęcie kodowania. Ten dokument pomaga zrozumieć różne scenariusze obsługiwane przez usługę Azure AD i pokazuje, jak rozpocząć pracę.

Dostęp do aplikacji

Usługa Azure AD umożliwia łatwą integrację z wielu popularnymi obecnie aplikacjami SaaS (oprogramowanie jako usługa). Oferuje zarządzanie tożsamościami i dostępem oraz udostępnia użytkownikom panel dostępu, w którym mogą oni dowiedzieć się, do jakich aplikacji mają dostęp i w przypadku których aplikacji mogą używać logowania jednokrotnego. Ten artykuł zawiera linki do powiązanych zasobów, z których można dowiedzieć się więcej na temat ulepszeń dostępu do aplikacji w usłudze Azure AD oraz Twojego możliwego wkładu w te ulepszenia.

Dodawanie lub usuwanie kafelków w obszarze uruchamiania aplikacji usługi Office 365

Dodając i usuwając aplikacje w obszarze uruchamiania aplikacji usługi Office 365, możesz uzyskać szybki dostęp do aplikacji, których codziennie używasz.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×