Zgodność wersji między modelami danych z dodatku Power Pivot w programach Excel 2010 i Excel 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli wcześniej użyto programu SQL Server Power Pivot dodatek Tworzenie osadzonego modelu danych w programie Excel 2010, nowe zintegrowane modelu danych w nowszych wersjach programu Excel zawiera dużego nie niespodzianki. W programie Excel 2013 lub nowszym tę samą funkcję modelu danych używane w Power Pivot powoduje przejście o stanie nienaruszonym (to znaczy, z pełną obsługą języka DAX wyrażeń, kluczowych wskaźników wydajności hierarchii itp.) poza zakres programu SQL Server dodatków dla programu Excel i w programie Excel pisane z wielkiej litery.

Jest to duża zmiana w modelu obsługi funkcji i jej skutki są widoczne na poziomie serwera. Jak wynika z poniższego diagramu, uaktualnienie modelu danych generuje nowe wymagania dotyczące hostingu w przypadku wyświetlania, używania modeli danych skoroszytu i zarządzania nimi w środowisku współpracy. Uaktualnienie do programu Excel 2013 otwiera jednocześnie nowe możliwości korzystania z modelu w chmurze. Ich udostępnienie wiąże się jednak ze zmniejszeniem zakresu współdziałania. Po uaktualnieniu nie będzie można edytować ani używać modelu danych skoroszytu w programie Excel 2010 za pomocą wcześniejszej wersji dodatku Power Pivot dla programu Excel, ani też obsługiwać go przy użyciu usług programu Excel w programie SharePoint Server 2010. Zatem w przypadku modeli danych uaktualnienie jest jednokierunkowe, począwszy od klienta, aż do platformy hostingu.

Organizacji, które mieszać pulpitu lub aplikacji serwer w tym samym środowisku komputerowym będzie napotkać problemy ze zgodnością wersji modelu ich uaktualnienia do nowszego formatu współpracowników nadal używania programu Excel 2010 i starsze wersje programu Power Pivot dla W programie Excel. Ten artykuł zawiera opis ścieżki uaktualniania, wyjaśniono zależności między aplikacjami klienta i serwera, a wymieniono komunikaty o błędach, występujące podczas korzystania z modelami danych w środowisku mieszanym.

Ścieżka uaktualniania klienta i serwera w przypadku modeli danych

Przeanalizujmy poszczególne części powyższego diagramu, aby zrozumieć zależności.

Dla programu Excel 2010 wydano kilka dodatków w wersji programu SQL Server, które umożliwiają konstruowanie modeli danych upraszczających analizę danych i wzbogacających ją o tabele przestawne, wykresy przestawne i (dotyczy tylko programu SQL Server 2012) raporty programu Power View. Dodatek Power Pivot dla programu Excel umożliwiał tworzenie modelu danych oraz udostępniał składniki wewnętrzne do obsługi ładowania danych i tworzenia zapytań na komputerze stacjonarnym.

Do udostępnienia analizy danych w programie SharePoint potrzebne były odpowiednie składniki serwera umożliwiające ładowanie modelu danych i wykonywanie na nim zapytań w tle. Było to możliwe dzięki dodatkowi Power Pivot dla programu SharePoint.

Zwróć uwagę, że w przypadku uaktualniania serwerów (przez przejście do następnej wersji dodatku Power Pivot dla programu SharePoint lub migrację do programu SharePoint Server 2013) można nadal używać modeli danych w ich niezmienionej postaci, bez konieczności uaktualniania samego modelu do nowszego formatu. Obrazują to linie kropkowane biegnące po przekątnej w jednym kierunku: od modelu danych do kolejnych wersji serwera.

Uwaga: Użycie starszych skoroszytach Power Pivot na platformach nowszego serwera, możesz uzyskać te same funkcje co wcześniej, minus zaplanowane odświeżanie danych. Używanie zaplanowane odświeżanie danych jest obsługiwane tylko w przypadku modeli danych, które są zgodne z wersja serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uaktualnianie skoroszytów i odświeżanie danych według harmonogramu (program SQL Server 2012 z dodatkiem SP1) .

Szybkie przejście do modeli danych skoroszytu programu Excel 2013

Komunikaty o błędach w środowiskach mieszanych

"Inicjowanie źródła danych nie powiodło się."

"Ten skoroszyt zawiera model danych dodatku Power Pivot utworzony przy użyciu poprzedniej wersji dodatku programu PowerPivot. Konieczne będzie uaktualnienie tego modelu danych przy użyciu dodatku Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013"

"Skoroszyt zawiera nieobsługiwany model dodatku Power Pivot"

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Szybkie przejście do modeli danych skoroszytu programu Excel 2013

Po prawej stronie diagramu Zwróć uwagę, jak program Excel 2013 i usług programu Excel w pełni zintegrować modeli danych jako funkcja wewnętrzny. Tak, jak program Excel został rozszerzony do przechowywania modeli danych, usług programu Excel została rozszerzonego strumienia modelu danych na platformie serwera. Ponieważ program Excel jest teraz właściciela środowisko modelowania, model magazynu i Renderowanie danych zostaną przeniesione w połączeniu platformach hostingu używane do skoroszytów programu Excel, łącznie z chmury, z wyłączeniem Office Web Apps serwera. Office Web Apps Serwer nie obsługuje środowisko tworzenia, edytowania lub zużycie Model danych skoroszytu.

W programie SharePoint Server 2013 dodatek SQL Server 2012 (SP1) Power Pivot dla programu SharePoint nadal istnieje, ale tylko w celu zapewnienia obsługi kilku funkcji dodatkowych: odświeżania danych według harmonogramu, galerii dodatku Power Pivot i pulpitu nawigacyjnego zarządzania dodatku Power Pivot. Inaczej niż w przeszłości, dodatek Power Pivot dla programu SharePoint w wersji programu SQL Server 2012 SP1 nie odpowiada już za całą pracę podczas przekierowywania zapytań do modeli danych przechowywanych w pamięci.

Zwróć uwagę, że na obrazie nadal znajdują się usługi SQL Server 2012 SP1 Analysis Services w trybie programu SharePoint. Lokalnie model danych jest nadal przechowywany w usługach SQL Server Analysis Services, ale działa on obecnie poza programem SharePoint, przyjmując żądania dotyczące ładowania i zapytań bezpośrednio od usług programu Excel, a nie od usługi sieci Web dodatku Power Pivot.

Uwaga w programie SharePoint Serwer 2010 c ustomers : Aplikacje klienckie umożliwia tworzenie modelu danych konieczne dostosowanie aplikacji serwera obsługujących modelu danych. Dla programu SharePoint Server 2010 oznacza to, że musisz nadal korzystać z programu Excel 2010 i Power Pivot dodatek programu Excel do tworzenia modelu danych. Nie można użyć programu Excel 2013 można tworzyć modele danych, która uruchomiona w programie SharePoint Server 2010.

Komunikaty o błędach w środowiskach mieszanych

W tej sekcji opisano błędy występujące w razie korzystania z modelu danych, który jest niezgodny z używaną wersją programu Excel.

„Inicjowanie źródła danych nie powiodło się”

Ten błąd występuje podczas otwierania nowszego modelu danych w starszej wersji dodatku Power Pivot. Na przykład gdy model danych został utworzony w programie Excel 2013, a następnie otwarty w programie Excel 2010.

Aby obejść ten problem, przeprowadź uaktualnienie do programu Excel 2013, dostępnego w pakiecie Office Professional Plus. Modele danych utworzone w programie Excel 2013 będą działać tylko w skoroszytach, które również zostały utworzone w programie Excel 2013.

Więcej informacji: Błąd dodatku Power Pivot: "Inicjowanie źródła danych nie powiodło się."

„Ten skoroszyt zawiera model danych dodatku Power Pivot utworzony przy użyciu poprzedniej wersji dodatku Power Pivot. Musisz uaktualnić ten model danych przy użyciu dodatku Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013”

Ten komunikat o błędzie wyświetlany, gdy starszy Model danych (utworzony w programie Excel 2010 przy użyciu 2008 R2 lub 2012 wersji dodatek Power Pivot ) w programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016. Z pytaniem czy przeprowadzić uaktualnienie do nowszego formatu modelu.

Więcej informacji: Błąd dodatku Power Pivot: "ten skoroszyt zawiera model danych dodatku Power Pivot utworzony przy użyciu poprzedniej wersji dodatku programu PowerPivot. Konieczne będzie uaktualnienie tego modelu danych przy użyciu dodatku Power Pivot w programie Microsoft Excel"

„Skoroszyt zawiera nieobsługiwany model dodatku Power Pivot”

Ten komunikat o błędzie się dzieje po otwarciu nowszego modelu danych (utworzony w programie Excel 2013 lub nowszym) w programie SharePoint Server 2010. SharePoint Server 2010 nie rozpozna nowy format modelu danych.

Jeśli wykonujesz nie uaktualnienie do programu SharePoint 2013 od razu, Znajdź poprzednią wersję skoroszytu i obsługa modelu danych przy użyciu programu Excel 2010 i dodatek Power Pivot. Za pomocą usługi Office 365 można także Zapisz skoroszyt. Usługa Office 365 obsługuje ładowanie i wykonywanie zapytań za modeli danych bez Power Pivot dla programu SharePoint. Centers Data firmy Microsoft zapewniają opóźniony, które sceny obsługę hostingu modeli danych, które są osadzone w skoroszytach programu Excel 2013 lub w programie Excel 2016.

Więcej informacji: Błąd dodatku Power Pivot: "skoroszyt zawiera nieobsługiwany model dodatku Power Pivot"

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Modeli danych skoroszytu w programie Excel 2013 lub nowszym włączyć zaawansowanych analiz danych, w tym osadzone wizualizacje raportu programu Power View. Przeczytaj o nowych funkcjach, zaletach rozszerzenia i innej zawartości powiązanych, skorzystaj z poniższych łączy.

Co nowego w programie Power View w programie Excel i w programie SharePoint Server

Uaktualnianie modeli danych dodatku Power Pivot do wersji programu Excel 2013 lub Excel 2016

Uaktualnianie skoroszytów i zaplanowane odświeżanie danych (program SQL Server 2012 z dodatkiem SP1)

Zgodność wersji dodatku Power Pivot (w witrynie TechNet WIKI, tylko w języku angielskim)

Specyfikacja i limity modelu danych

Funkcje analizy biznesowej w usługach programu Excel (SharePoint Server 2013): poszukaj w sekcjach dotyczących "modeli danych".

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×