Zgodność między różnymi wersjami programu Visio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy otwierasz w programie Visio rysunek utworzony w starszej lub nowszej wersji tego programu, mogą wystąpić problemy dotyczące wyglądu i działania rysunku. Tryb zgodności ułatwia rozwiązanie części tych problemów. Możesz również zapisać rysunki w formacie starszej wersji programu.

Tryb zgodności

Otwieranie dokumentu utworzonego we wcześniejszym formacie plików odbywa się w trybie zgodności. Tryb ten umożliwia otwieranie, edytowanie i zapisywanie rysunków pochodzących z wcześniejszych wersji programu. Jest to możliwe dzięki wyłączeniu tych funkcji programu Visio, które powodowałyby problemy we wcześniejszych wersjach.

Jak uruchomić tryb zgodności

  • Otwórz dokument zapisany we wcześniejszym formacie plików. Zostanie otwarty w trybie zgodności.

  • Zapisz dokument we wcześniejszym formacie plików. Zapisany dokument jest w trybie zgodności.

Jak wyłączyć tryb zgodności

  • Zapisz dokument w jednym z nowych formatów plików.

  • Przekonwertuj dokument na nowy format, klikając pozycję Plik > Informacje > Konwertuj. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy jest otwarty dokument we wcześniejszym formacie plików.

Zapisywanie diagramów, które mają być otwierane we wcześniejszych wersjach programu Visio

  1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako i wybierz odpowiednią lokalizację.

  2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Rysunek programu Visio 2003–2010.

Porada : Jeśli łatwiej będzie zapisać wszystkie rysunki we wcześniejszym formacie plików, ustaw program Visio do automatycznego działania w tym trybie. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zapisz, a następnie na liście obok pozycji Zapisz pliki w następującym formacie wybierz pozycję Dokument programu Visio 2003-2010.

Jeśli dokument zawiera funkcje, które są niedostępne we wcześniejszych wersjach programu Visio, jest wyświetlane okno Sprawdzanie zgodności z listą potencjalnych problemów. Sprawdzanie zgodności jest uruchamiane w przypadku zapisywania dokumentu we wcześniejszym formacie, ale tę funkcję można również uruchomić w dowolnym czasie, klikając pozycję Plik > Informacje > Sprawdź zgodność.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×