Zezwalanie innym osobom na zarządzanie własną pocztą i kalendarzem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podobnie jak o pomoc Asystenta Zarządzanie korespondencji papierowej, umożliwia programu Microsoft Outlook Zezwalanie innej osobie, nazywane pełnomocnik do odbierania i odpowiadania na wiadomości e-mail i wezwań na spotkania i odpowiedzi w Twoim imieniu. Można również udzielić dodatkowe uprawnienia, które pozwalają na pełnomocnika do odczytu, tworzenie lub mieć większą kontrolę nad elementów w programu Microsoft Exchange Server skrzynka pocztowa.

Uwaga : Wymagane jest konto programu Microsoft Exchange Server .

Jesteś pełnomocnikiem? Dowiedz się więcej o zarządzaniu elementów kalendarza i poczty innej osoby.

W tym artykule

Informacje o pełnomocnictw

Włączanie dostępu pełnomocnika

Zmienianie uprawnień pełnomocnika

Zmienianie uprawnień dostępu pełnomocnika do prywatnych elementów

Udzielanie pełnomocnictw — informacje

Poza udostępnianiem folderów programu Outlook udzielanie pełnomocnictw umożliwia udzielanie dodatkowych uprawnień, takich jak zezwalanie pełnomocnikowi na tworzenie wiadomości e-mail czy odpowiadanie na wezwania na spotkania w imieniu innej osoby.

Uwagi : 

 • Kierownik powinien programu Poczta musi być dostarczana do skrzynki pocztowej na serwerze Exchange, a nie do pliku danych programu Outlook (pst) na komputerze.

 • Kierownik i pełnomocnik muszą używać tej samej wersji programu Outlook.

Osoba udzielająca uprawnienia określa poziom dostępu pełnomocnika do udostępnianych folderów. Pełnomocnictwo może obejmować czytanie elementów w folderach osoby udzielającej uprawnienia lub czytanie, tworzenie, modyfikowanie i usuwanie elementów. Domyślnie dodanie pełnomocnika powoduje udzielenie mu pełnego dostępu do folderów Kalendarz i Zadania. Pełnomocnik może też odpowiadać na wezwania na spotkania dla osoby udzielającej uprawnienia.

Jakie są poziomy uprawnień pełnomocnika?

 • Recenzent     Pełnomocnik może czytać elementy znajdujące się w folderze kierownika.

 • Autor     Pełnomocnik może czytać i tworzyć elementy oraz zmieniać i usuwać elementy utworzone przez osobę udzielającą pełnomocnictw. Może na przykład tworzyć zlecenia zadań i wezwania na spotkania bezpośrednio w folderze Zadania lub Kalendarz kierownika, a następnie wysyłać takie elementy w imieniu kierownika.

 • Edytor     Pełnomocnik ma te same uprawnienia co Autor, a ponadto może zmieniać i usuwać elementy utworzone przez kierownika.

Początek strony

Włączanie funkcji Udzielanie pełnomocnictw

Pełnomocnik otrzymuje automatycznie uprawnienie do wysyłania w imieniu kierownika. Domyślnie pełnomocnik może czytać jedynie wezwania na spotkania i odpowiedzi wysłane do kierownika. Pełnomocnik nie ma dostępu umożliwiającego czytanie innych wiadomości znajdujących się w folderze Skrzynka odbiorcza kierownika.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Udzielanie pełnomocnictw.

 3. Kliknij pozycję Dodaj.

  Nie widzę przycisku Dodaj

  • Przycisk Dodaj może być niewidoczny z powodu co najmniej jednej z następujących przyczyn:

  • Nie ma aktywnego połączenia między programem Outlook a programem Exchange. Na pasku stanu programu Outlook powinna być wyświetlana informacja Połączono z programem Microsoft Exchange lub Online.

  • Poczta nie jest dostarczana do skrzynki pocztowej programu Exchange. Poczta musi być dostarczana do skrzynki pocztowej programu Exchange, a nie do pliku danych programu Outlook (pst) na dysku twardym komputera.

 4. Wpisz nazwę osoby, którą chcesz wyznaczyć na pełnomocnika, lub wyszukaj i kliknij nazwę na liście wyników wyszukiwania.

  Uwaga : Pełnomocnik musi być uwzględniony na globalna lista adresowa programu Exchange używanej w organizacji.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Uprawnienia pełnomocnika możesz zaakceptować ustawienia domyślne uprawnień lub wybrać niestandardowe poziomy dostępu dla folderów programu Exchange.

  Jeśli pełnomocnik potrzebuje uprawnień tylko po to, aby obsługiwać wezwania na spotkania i odpowiedzi, ustawienia domyślne uprawnień, włączając w to zaznaczenie pola wyboru Pełnomocnik otrzymuje kopie wysyłanych do mnie wiadomości dot. spotkań, powinny być wystarczające. Można pozostawić wybór pozycji Brak na liście określającej uprawnienia dotyczące folderu Skrzynka odbiorcza. Wezwania na spotkania i odpowiedzi będą przesyłane bezpośrednio do folderu Skrzynka odbiorcza pełnomocnika.

  Uwaga : Domyślnie pełnomocnikowi są udzielane uprawnienia Edytor (może czytać, tworzyć i zmieniać elementy) do folderu Kalendarz. Spotkanie jest automatycznie dodawane do folderu Kalendarz, gdy pełnomocnik wyśle w imieniu kierownika odpowiedź na wezwanie na spotkanie.

 7. Aby do pełnomocnika zostało wysłane powiadomienie o zmianie jego uprawnień, zaznacz pole wyboru Automatycznie wyślij do pełnomocnika wiadomość podsumowującą te uprawnienia.

 8. Jeśli chcesz, zaznacz pole wyboru Pełnomocnik może widzieć moje prywatne elementy.

  Ważne : Jest to ustawienie globalne, obejmujące wszystkie foldery programu Exchange kierownika, włącznie z folderami Poczta, Kontakty, Kalendarz, Zadania, Notatki i Dziennik. Nie można zezwolić na dostęp do elementów prywatnych tylko w jednym z tych folderów.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga : W polu Od wiadomości wysyłanych przy użyciu uprawnień Wyślij w imieniu jest zawarta zarówno nazwa pełnomocnika, jak i nazwa kierownika. Jeśli wiadomość jest wysyłana przy użyciu uprawnień Wyślij jako, jest wyświetlana tylko nazwa kierownika.

Początek strony

Zmienianie uprawnień pełnomocnika

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Udzielanie pełnomocnictw.

 3. Kliknij nazwę pełnomocnika, którego uprawnienia chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Uprawnienia.

  Uwaga : Aby usunąć wszystkie uprawnienia funkcji Udzielanie pełnomocnictw, nie klikaj przycisku Uprawnienia. Zamiast tego kliknij przycisk Usuń i pomiń pozostałą część tej procedury.

 4. Zmień uprawnienia dotyczące dowolnego folderu programu Outlook, do którego pełnomocnik ma dostęp.

 5. Aby do pełnomocnika zostało wysłane powiadomienie o zmianie jego uprawnień, zaznacz pole wyboru Automatycznie wyślij do pełnomocnika wiadomość podsumowującą te uprawnienia.

Uwaga : Jeżeli pełnomocnik ma otrzymywać kopie wezwań na spotkania i odpowiedzi wysyłanych do kierownika, upewnij się, że udzielono mu uprawnień Edytor (może czytać, tworzyć i zmieniać elementy) do folderu Kalendarz, a następnie zaznacz pole wyboru Pełnomocnik otrzymuje kopie wysyłanych do mnie wiadomości dot. spotkań.

Początek strony

Zmienianie dostępu pełnomocnika do elementów prywatnych

Przypisując do pełnomocnika uprawnienia dostępu do swoich folderów programu Outlook, można ukryć informacje osobiste zawarte w terminach, spotkaniach, zadaniach i kontaktach. Należy otworzyć każdy z elementów osobistych i na karcie Narzędzia w obszarze Znaczniki kliknąć przycisk Prywatne.

Aby udzielić pełnomocnikowi uprawnień do oglądania elementów osobistych, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Udzielanie pełnomocnictw.

 3. Na liście kliknij nazwę pełnomocnika, dla którego chcesz zmienić uprawnienia do wyświetlania swoich prywatnych terminów, a następnie kliknij pozycję Uprawnienia.

 4. Zaznacz pole wyboru Pełnomocnik może widzieć moje prywatne elementy.

Ważne : Oznaczenie elementu jako prywatnego nie zapobiega uzyskaniu przez inne osoby dostępu do szczegółowych informacji dotyczących terminów, kontaktów czy zadań. Aby inne osoby nie mogły czytać elementów oznaczonych jako prywatne, nie należy udzielać im uprawnień Recenzent (może czytać elementy) do folderów Kalendarz, Kontakty ani Zadania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza programu Outlook innym osobom

Otwieranie kalendarza programu Exchange innej osoby

Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×