Zezwalaj użytkownikom na skontaktuj się z zewnętrznymi programu Skype dla użytkowników biznesowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : W programie Skype dla firm federacji nie jest dostępna do usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet i Office 365 Niemcy organizacji.

Użyj kroki opisane w tym artykule, kiedy:

 • Masz użytkowników na różnych domenach w firmie. Na przykład Rob@ContosoEast.com i Ann@ContosoWest.com.

 • Chcesz osób w organizacji za pomocą Skype dla firm kontaktowanie się z osobami w określonym firmy spoza organizacji.

 • LUB inne osoby mają na świecie, osób używających Skype dla firm będą mogły znaleźć i skontaktować się z Tobą przy użyciu adresu e-mail. Możesz i korzystać z domyślnych ustawień Skype dla firm, to będzie działać automatycznie. Jeśli nie, następnie muszą upewnij się, że ich konfiguracja nie blokuje domeny.

Włączanie komunikacji z firm do firmy dla użytkowników

Aby to zrobić, musisz mieć uprawnienia administratora w usłudze Office 365.

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora Office 365.

 2. W Centrum administracyjne usługi Office 365, przejdź do Centrów administracyjnych > Skype dla firm.

  Wybierz pozycję programu Skype dla firm Centrum administracyjnym.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, wybierz pozycję Organizacja > Komunikacja zewnętrzna.

 4. Aby skonfigurować komunikację z firmy lub użytkownikom w innej domeny, na liście rozwijanej pola, wybierz pozycję Włącz tylko dla dozwolonych domen.

  LUB, jeśli chcesz umożliwić komunikację z Wszyscy na świecie, kto ma zasady Otwórz Skype dla firm, wybierz pozycję na z wyjątkiem zablokowanych domen. Jest to ustawienie domyślne.

 5. W obszarze zablokowane lub dozwolone domeny wybierz pozycję + i Dodaj nazwę domeny, którą chcesz zezwolić.

 6. Teraz upewnij się, że administrator w innej organizacji ma te same czynności w ich centrum administracyjne programu Skype dla firm. Na przykład na liście dozwolonych domen ich administrator musi wprowadź domenę dla swojej firmy.

 7. Jeśli korzystasz z zapory systemu Windows, Skype dla firm automatycznie otwierany wymagane porty.

  Jeśli w organizacji jest używany inny zaporę, aby uniemożliwić łączenia się z Internetem komputerów w sieci, upewnij się, że komputery klienckie będą mieli dostęp do następujących nazwy FQDN. Może to wymagać dodania nazwy FQDN do ruchu wychodzącego Zezwalaj na liście z zapory lub serwera proxy Konfiguracja infrastruktury: *. api.skype.com, *. users.storage.live.com i graph.skype.com. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu Otwórz następujące porty w zaporze, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną go.

  Aby uzyskać listę wszystkich portów, które należy otworzyć zobacz Skype dla firm Onlinew artykule adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP.

 8. Aby PRZETESTOWAĆ do 24 godzin. Zawsze zmiany ustawienia komunikacja zewnętrzna może potrwać do 24 godzin zmian do wypełniania przez wszystkich centrów danych.

Skype Można zezwolić użytkownikom na wyszukiwanie i wiadomości Błyskawicznych z wszystkich osób używających programu Skype, aplikacja bezpłatne dla klientów indywidualnych! Aby dowiedzieć się więcej, zobacz umożliwić użytkownikom usługi Skype dla firm Dodawanie kontaktów programu Skype.

Testowanie i rozwiązywanie problemów

Najczęściej używane problem, który pracą podczas konfigurowania komunikacji firma firma otrzymają ich ustawienia zapory prawo.

Przetestuj swoją konfigurację, wymaga kontaktu na Skype dla firm, który nie znajduje się za zaporą firmy.

 1. Po zmienić ustawienia komunikacji zewnętrznej, POCZEKAJ aż do 24 godzin do badania.

 2. W Skype dla firm wyszukiwać kontakty Skype dla firm i wysłać żądanie do rozmowy.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, który nie może być wysyłane ze względu na zasady firmy, należy doublecheck ustawienia zapory.

 3. Poproś kontakt Skype dla firm, aby wysłać żądanie do rozmowy. Jeśli nie otrzymasz ich żądanie, problem polega na ustawienia zapory (przy założeniu, że zostały już potwierdzone że ich ustawienia zapory są poprawne).

 4. Aby sprawdzić, czy problem jest zapory w inny sposób jest przejdź do lokalizacji sieci Wi-Fi, nie za zaporą, takich jak kawiarni i wysłać żądanie do kontakt, aby komunikować się przy użyciu Skype dla firm. Jeśli wiadomość przez moduł istnieje, ale nie w przypadku, gdy jesteś w pracy, następnie wiesz problemu jest zapory.

Znajdowanie osób i można znaleźć, podczas nawiązywania połączenia z innej firmy

Po włączeniu zewnętrzna komunikacja z innymi użytkownikami Skype dla firm użytkowników można znaleźć federacyjnych Skype dla firm użytkowników, wyszukując ich znak w nazwie, na przykład Rob@contoso.com. Następnie musisz dodać osoby do listy kontaktów.

Aby znaleźć użytkownika w federacyjnych firm, możesz wyszukać adres e-mail (jest to usally również ich znak w nazwie).

Porady dotyczące konfigurowania komunikacji z federacyjnych firmy

 • Aby skonfigurować federacji między Skype dla firm 2015 i Skype dla firm Online, zobacz artykuł w witrynie TechNet: Konfigurowanie Federacji za pomocą programu Skype dla firm Online.

 • Aby skonfigurować federacji między programami Lync i Skype dla firm Online, zobacz artykuł w witrynie TechNet: Konfigurowanie obsługi federacji dla klienta usługi Lync Online.

 • Gdy dwóch użytkowników Skype dla firm w usłudze Office 365 są komunikowania się między sobą w oddzielnych domenach, mogą tylko korzystać z funkcji Skype dla firm (na przykład konwersacji wideo lub udostępniania pulpitu), które włączono w obu organizacjach.

 • Jeśli użytkownik Skype dla firm w Twojej organizacji jest umieszczony na miejscowego lub naciśnij i przytrzymaj sądowym, wszystkie konwersacje za pomocą wiadomości Błyskawicznych między tego użytkownika i inne Skype dla firm lub użytkowników programu Skype zostaną zapisane w Elementy do odzyskania skrzynkę pocztową. Te konwersacje nie są zapisywane w folderze Historii konwersacji w ich skrzynek pocztowych.

Po włączeniu komunikacji zewnętrznej w całej firmie, można go wyłączyć tylko określonym osobom.

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora Office 365.

 2. W Centrum administracyjne usługi Office 365, przejdź do pozycji > Użytkownicy > aktywni użytkownicy.

 3. Na liście Użytkownicy wybierz użytkownika, a następnie w obszarze Więcej ustawień, kliknij przycisk Edytuj w programie Skype dla firm właściwości.

  Wybieranie programu Skype dla firm

 4. W programie Skype dla firm Centrum administracyjne wybierz pozycję Komunikacja zewnętrzna.

  Na stronie Opcje będzie sprawdzana wszystkich opcji. Usuwanie zaznaczenia komunikacji, które chcesz wyłączyć. Poniższa ilustracja przedstawia, że Jakoba będzie można komunikować się z osobami w innych zaufanych firm, ale nie z innymi użytkownikami programu Skype.

  Wybierz kontakty zewnętrzne

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga : Może być konieczne do 24 godzin, aby zmiany zostały wprowadzone.

Artykuł Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2017

Tematy pokrewne

Konfigurowanie programu Skype dla firm Online
umożliwić użytkownikom usługi Skype dla firm Dodawanie kontaktów programu Skype

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×