Zespoły i kanały

Użytkownik urządzenia przenośnego? Zobacz członkom zespołu i kanałów na urządzeniach przenośnych.

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Członkom zespołu to kolekcje osoby, zawartość i narzędzi, których Centrum wokół różnych projektów i zadań w organizacji. Członkowie zespołu mogą mieć Microsoft Teams konwersacje i udostępnianie plików, notatek i uzyskać więcej informacji, w jednym miejscu.

Kliknij pozycję członkom zespołu Przycisk członkom zespołu po lewej stronie okna aplikacji, a następnie otwórz zespołu, aby wyświetlić jego kanały. Musisz być właścicielem zespołu do tworzenia zespołu lub dodać członków, ale każdy zespołu mogą dodawać kanałów.

Kanały są ułatwiająca opanowanie zorganizowane konwersacje zespołu. Kanały można przypisać do określonych tematów, projektów, dyscypliny — co chcesz.

Aby dodać kanał, kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie wybierz pozycję Dodaj kanał.

W tym temacie

Konfigurowanie członkom zespołu i kanałów

Praca w członkom zespołu

Dodaj gości do członkom zespołu

Praca w kanałach

Konfigurowanie członkom zespołu i kanałów

Zespoły to zbiory osób, zawartości i narzędzi dotyczące różnych projektów i zadań w organizacji. Członkowie zespołu mogą udostępniać konwersacje, pliki, notatki i inne dane.

Zachowaj konwersacje zespołu zorganizowane w określonym kanałów. Kanały można przypisać do określonych tematów, projektów, dyscypliny — co chcesz.

Zespół i kanałów

Do zespołów prywatnych możesz dołączyć tylko wówczas, jeśli doda cię do nich właściciel zespołu. Nie będą one również pokazane w galerii zespołów. Natomiast zespoły publiczne są widoczne dla wszystkich w galerii zespołów i można do nich dołączyć bez konieczności ubiegania się o zgodę właściciela zespołu.

Niestety nie jest sposobem wyszukiwania dla zespołu prywatne.

Jeśli próbujesz dołączyć do określonego zespołu w organizacji, kliknij pozycję Dodaj zespołu u dołu listy członkom zespołu. W polu wyszukiwania zacznij wpisywać nazwę zespołu, którą chcesz znaleźć. Naciśnij klawisz Enter, a galerii członkom zespołu przedstawiono zbiór zespołów, które spełniają podane kryteria. Znajdź zespołu szukasz i kliknij przycisk Dołącz do zespołu.

Aby dołączyć do publicznej zespołu, kliknij przycisk Dodaj zespołu u dołu listy członkom zespołu. Zobaczysz galerii członkom zespołu, w tym licznych sugerowane członkom zespołu. Przejdź do zespołu, którą chcesz dołączyć, a następnie kliknij pozycję Dołącz do zespołu.

Aby wyświetlić wszystkich członków zespołu, kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zespołu.

Najlepszym sposobem, aby się upewnić, że ktoś zespołu widzi wiadomości jest @mention je (wystarczy wpisać znak @ przed jego nazwą, a następnie wybierz je z menu).

@mention z osób i zespoły, aby zaznaczyć

Użytkownik otrzyma powiadomienie na liście aktywności, a obok kanału, w którym dodano wzmiankę, pojawi się liczba.

Aby uzyskać uwagę całego zespołu, typ @team przed wiadomości i wszystkich członków zespołu otrzymywać powiadomienia. Wpisywanie @channel przed wiadomości również powiadamia wszystkich członków zespołu o wiadomości.

Uwaga : Instrukcji zespołu musi włączyć powiadomienia o @team i @channel Aby to zrobić.

Tylko członkowie zespołu mogą wyświetlać pliki zespołu. W celu udostępnienia plików osobom spoza zespołu przejdź do listy plików zespołu. Kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok dowolnego pliku, kliknij pozycję Otwórz w programie SharePoint, a następnie udostępnij wybrane pliki z witryny programu SharePoint.

Aby utworzyć specjalny zespół, kliknij pozycję Dodaj zespołu u dołu listy członkom zespołu. Przejście do pierwszego fragmentu w widoku Sugerowane członkom zespołu, a następnie kliknij przycisk Utwórz specjalny zespół.

W tym miejscu możesz nazwa działu, dodać opis i edytować klasyfikacji danych zespołu. Po wykonaniu tego możesz zaprosić osób, grup lub nawet całych grup kontaktów, aby dołączyć do zespołu.

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, przejdź do listy członkom zespołu, kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij przycisk Dodaj członków.

Innym rozwiązaniem jest kliknij pozycję Zarządzaj zespołu, a dodatek karcie Członkowie osób. Jeśli chcesz, możesz nawet dodać wiele osób przy użyciu grupy kontaktów.

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, przejdź do listy członkom zespołu, kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij przycisk Dodaj członków. Następnie wpisz nazwę grupy kontaktów, grupy zabezpieczeń lub grupy usługi Office 365, wybierz ją z listy i kliknij przycisk Dodaj.

W kanale Ogólne można @mention zespołu, wpisując @team lub @[Nazwa zespołu] w polu Redaguj. Który powiadomi wszystkich członków zespołu. DW, właściciel musi włączyć wzmianki @team ich do pracy.

menu @mention w zespole zaznaczone

Obecnie liczba zespołów na jedno konto jest ograniczona do 250.

Wszelkie zespołu w zespołach może zawierać maksymalnie 2500 osób.

Jeżeli nie możesz zmienić ustawień zespołu, prawdopodobnie nie jesteś jego właścicielem.

Jeśli nie możesz utworzyć zespołu, wynika to prawdopodobnie z faktu, że organizacja postanowiła umożliwić tworzenie zespołu tylko ograniczonej grupie osób.

Aby utworzyć nowy kanał, uruchom na liście zespołu, kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie wybierz pozycję Dodaj kanał. Możesz również kliknij pozycję Zarządzaj zespołu i dodać kanał na karcie kanały.

Można tworzyć kanały do 100 na zespołu.

Menu zespołu z zaznaczonym Dodaj kanał

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz dodać osoby do kanału; po prostu dodać je do zespołu, do którego należy kanału.

Uruchom z listy zespołów i kanałów, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij Dodaj członków.

Menu zespołu z zaznaczonym Dodaj członków

Innym rozwiązaniem jest kliknij pozycję Zarządzaj zespołu, a następnie dodać osoby na karcie członków. Po dodaniu osoby do zespołu, automatycznie mają dostęp do wszystkich tego zespołu kanałów.

Po zakończeniu dodawania osób do zespołu warto umieścić o nich @wzmiankę w nowym kanale, aby wiedziały one o jego istnieniu.

Aby umożliwić komuś ustalić, czy utworzyć nowy kanał, kliknij w polu Redagowanie i @mention je (przez wpisanie @ i ich nazwy).

menu @mention po zaznaczeniu nazwy

Wszystkie kanały, które zostały już favorited są wymienione poniżej należą do zespołu. Aby zobaczyć wszystkie, kliknij pozycję członkom zespołu Przycisk członkom zespołu po lewej stronie.

Chcesz dodać do ulubionych nowy kanał, kliknij menu, które zostanie wyświetlone w obszarze bieżąca Ulubione dla zespołu (4 więcej kanałów, na przykład). Przewiń do kanału do ulubionych, a kliknij przycisk Ulubione Przycisk Ulubione obok nazwy kanału.

Jak Ulubione kanału

Aby zmienić kolejność zespołów, wystarczy kliknąć nazwę zespołu i przeciągnąć w dowolne miejsce na liście zespołów.

Zmienianie kolejności w wykazie zespołów

Praca w członkom zespołu

Kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, aby wyświetlić dostępne dla Ciebie akcje zarządzania zespołem.

Jeśli jesteś członkiem zespołu, wybierz pozycję Zarządzaj zespołem, aby wyświetlić karty Członkowie, Kanały i Boty.

Menu zespołu z wybranym poleceniem Ulubione

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, wybierz pozycję Zarządzaj zespołem > Ustawienia, aby wyświetlić opcje Obraz zespołu, Uprawnienia członków, Uprawnienia gości, @wzmianki i Zabawne rzeczy.

Aby usunąć zespołu z ulubionych, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij przycisk Usuń z ulubionych. Jest to doskonały sposób na czyszczenie listy i Ukryj zespoły, które nie są bardzo aktywna. Należy pamiętać, że wyczyść favoriting zespołu spowoduje usunięcie go z listy członkom zespołu, ale możesz zawsze dostęp lub Ulubione go ponownie, klikając pozycję więcej u dołu listy członkom zespołu.

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, przejdź do listy członkom zespołu, kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij przycisk Dodaj członków.

Innym rozwiązaniem jest kliknij pozycję Zarządzaj zespołu, a dodatek karcie Członkowie osób. Jeśli chcesz, możesz nawet dodać wiele osób przy użyciu grupy kontaktów.

Po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad obrazem profilu współpracownikiem, pojawi się karty profil zawierający ich szczegóły. Możesz rozpocząć rozmowy, zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail z jej wizytówkę z profilem.

Możesz przekazać pliki bezpośrednio na karcie pliki w dowolnym kanału. Po prostu kliknij pozycję pliki u góry, a następnie kliknij przycisk Przekaż. Aby utworzyć nowy plik, kliknij przycisk Nowy.

Karta pliki z wybranym przyciskiem Przekaż

Możesz dodawać istniejących notesów, możesz dodać nowe w nowe karty.

Każdy zespół, do którego należysz wyświetlane na liście członkom zespołu na liście ulubionych lub w menu więcej u dołu listy.

 • Publikowanie zawartości za pośrednictwem kanału ogólne zespołu. Nazwa kanału pojawia się pogrubiony dla każdego członka zespołu.

 • Wpisz @channel w kanale ogólne. Powiadomienie przechodzi do każdego członka zespołu, które były @ wymienionych w tym kanale.

 • Wpisz @team i zespołów autofills nazwę zespołu, w którym obecnie pracujesz w. Powiadomienie przechodzi do każdego członka zespołu, które zostały one @ wspomniano, nawet jeśli nie obserwujesz kanału.

DW, właściciel musi włączyć @team i @channel wzmianki dla zespołu.

Właściciele zespołu można Dodawanie i usuwanie członków, edytowanie lub usuwanie zespołu i zmienianie obrazu zespołu. Można także:

 • Ustawiać uprawnienia członków zespołu do kanałów, kart i łączników.

 • Kontrolka @[Nazwa zespołu] wzmianki, które powiadomienia o tym, wszyscy członkowie zespołu.

 • Zezwalaj na @channel lub @[Nazwa kanału] wzmianki, które informują o uczestników, którzy już favorited kanału.

 • Zezwalać na użycie Giphy, naklejek i memów.

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz zmienić ustawienia nazwa, opis i prywatności zespołu za pomocą kilku kliknięć. Po prostu kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij przycisk Edytuj zespołu.

Edytowanie opcję zespołu, aby wyświetlić ustawienia zespołu

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, istnieje wiele, którą można zrobić, aby dostosować zespołu. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij Zarządzaj zespołu.

Menu zespołu z zaznaczonym zespołu Zarządzanie

W tym miejscu można uzyskać dostęp do swojego zespołu kartę Ustawienia, która umożliwia:

 • Zmień obraz zespołu.

 • Określenie uprawnień członków (zezwolenie im na tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie kanałów i kart).

 • Włączanie @team lub @[Nazwa zespołu] wzmianki w kanale.

 • Zezwalanie członkom zespołu na wysyłanie GIF-ów, ikon emoji i naklejek.

Czy zespołu muszą pod nową nazwą? Właściciele zespołu mogą zajmować się tego.

Kliknij polecenie Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału, a następnie polecenie Edytuj zespół.

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz zmienić obraz w obszarze Ustawienia zespołu. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zespołu.

Menu zespołu z zaznaczonym zespołu Zarządzanie

Na karcie Ustawienia kliknij polecenie obraz zespołu > Zmień obraz.

Jeśli chcesz nadawanie właściciela lub widoku, kto jest właścicielem istniejący zespół, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij Zarządzaj zespołu.

Kolumna roli informuje, czy dana osoba jest członek zespołu lub właściciel. Nadawanie uprawnień właściciela, kliknij członka, a następnie wybierz właściciela.

Możesz również wykorzystać ktoś właściciel podczas tworzenia zespołu. Podczas dodawania członków zespołu, określenie, czy każda osoba nowy ma być członek zespołu lub właściciel, klikając pozycję właściciela w menu członka.

Aby zmienić ustawienia prywatności dla zespołu z publicznej na prywatną (lub odwrotnie), kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu na liście członkom zespołu, a następnie wybierz pozycję Edytuj zespołu. W oknie dialogowym Edytowanie zespołu, w obszarze Prywatność wybierz publiczny czy prywatny.

Aby dodać zespołów Microsoft Teams do istniejącej grupy usługi Office 365, najpierw kliknij przycisk Dodaj zespołu u dołu listy członkom zespołu, a następnie kliknij przycisk Utwórz specjalny zespół. Pojawi się łącze, które zostanie wyświetlona lista wszystkich grup usługi Office 365, że jesteś obecnie możliwość dodawania zespołowi. W tym miejscu wszystko, co trzeba zrobić to wybierz grupę, którą chcesz i dodawanie zespołu. Możesz będą trafiać ogólne kanału zespół, do którego chcesz dodać do grupy usługi Office 365.

Jeśli chcesz, aby tylko określone osoby mogły tworzyć zespoły, skontaktuj się z administratorem IT, który może skonfigurować uprawnienia dla twojej organizacji.

Możesz pozostawić zespołu w dowolnej chwili, klikając pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu i wybierając, Pozostaw zespołu.

Menu zespołu z Opuść zespołu zaznaczone

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz całkowicie usunąć kogoś z zespołem. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok Twojej nazwy zespołu, wybierz pozycję Zarządzaj zespołu, a następnie kliknij kartę Członkowie.

Z listy członka zespołu kliknij przycisk X po prawej stronie nazwy osoby, którą chcesz usunąć. Aby usunąć właściciela innego zespołu, najpierw zmienić jego rolę od właściciela do członka, a następnie usuń je.

Po usunięciu osoby z zespołu, możesz zawsze używaj Dodaj członka później dodać je do zespołu.

Jeśli chcesz usunąć zespołu (i jesteś właścicielem zespołu), kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok Twojej nazwy zespołu i wybierz polecenie Usuń zespołu. Zespół zostaną trwale usunięte.

Pamiętaj: usunięcie zespołu spowoduje także usunięcie jego skrzynki pocztowej i kalendarza z programu Exchange.

Zespołu właściciele i Administratorzy IT można odzyskać usunięte członkom zespołu do 30 dni. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przywracanie usuniętych grupy Office 365.

Dodaj gości do członkom zespołu

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz teraz Zaproś gości do zespołu. Z listy zespołów po prostu kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij przycisk Dodaj członków. Wprowadź adres e-mail gościa.

Uwaga : Goście muszą konto służbowe usługi Office 365.

Dla gości, należy ustawić nazwę inne osoby będą mogły wyświetlić. Kliknij pozycję Edytuj informacje gościa Obraz przycisku Nazwa gościa , a następnie wpisz jej nazwę. Pamiętaj czasu Dodaj nazwy teraz — Pomoc administrator systemu informatycznego może musisz dodać go później.

Edytowanie informacji gościa, okno dialogowe

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, klikając pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie klikając polecenie Zarządzaj zespołu można zmienić ustawienia uprawnień gościa.

Menu zespołu z zaznaczonym zespołu Zarządzanie

Przejdź na kartę Ustawienia, a następnie kliknij uprawnienia gościa. Obecnie możesz nadać gości uprawnień do dodawania lub usuwania kanałów.

Aby przełączyć się między kontem gościa i innych kont członkom zespołu, kliknij swój obraz profilu, a następnie wybierz konto, którego chcesz w obszarze konta.

Czy znajduje się z zespołem dowolnego gości, wystarczy sprawdzić poniżej nagłówka konwersacji.

Nagłówek kanału wskazujący Gość w grupie

Możesz określić, czy dana osoba jest gościa, wyświetlając jego nazwa jest wyświetlana dowolnego miejsca — wyraz "Gość" pojawia się po nim. Można też wyświetlić wszystkich ról w karcie Członkowie zespołu.

Po dodaniu Gość tylko nazwy otrzymuje dodane do ich wizytówkę z profilem. Aby dodać lub zmienić inne informacje (na przykład numer telefonu lub tytułu), skontaktuj się z administratorem IT.

Musisz pracować z określonej osobie spoza organizacji? Ich dodać jako gość! Goście mogą uczestniczyć w kanałów, konwersacji, rozmowy lub spotkania; ich udostępnianie plików w kanałach, Dodaj nowe kanały, a za pomocą typu Wiki.

Funkcja

Członek zespołu

Gość

Tworzenie kanału

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udział w czacie prywatnym

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udział w konwersacji na kanale

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udostępnianie pliku w kanale

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udostępnianie pliku w czacie

Znacznik wyboru

Dodawanie aplikacji (na przykład karty, Boty lub łączników)

Znacznik wyboru

Można zaprosić przy użyciu dowolnego konta służbowego usługi Office 365

Znacznik wyboru

Tworzenie zespołu

Znacznik wyboru

Usuwanie lub edytowanie opublikowanej wiadomości

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Odnajdowanie i dołączanie publicznej członkom zespołu

Znacznik wyboru

Wpis w kanale ogólne

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Wyświetlanie schematu organizacyjnego

Znacznik wyboru

Praca w kanałach

Kanały Zachowaj konwersacje zespołu zorganizowane wokół określonych tematów lub motywów. Każda osoba w zespole można dodawać kanału i uczestniczenie w konwersacjach kanału.

Ten klip wideo członkom zespołu i kanałów przegląda umożliwiające utworzenie zespołu i następnie pokazano, jak można tworzyć i Ulubione kanału.

Kanały umożliwiają członkom zespołu prowadzenie konwersacji na bardzo konkretne tematy. Każdy zespół ma własny zestaw kanałów (przede wszystkim kanał Ogólny). Członkowie zespołu sami decydują o tym, czemu mają być poświęcone pozostałe kanały zespołu. Niektóre kanały są dedykowane konkretnym projektom, a inne obszarom zainteresowań. Jeszcze inne mają czysto rozrywkowy charakter. Każdy kanał należący do zespołu jest całkowicie publiczny dla wszystkich członków zespołu, więc wszyscy oni mogą dołączać do prowadzonej w nim konwersacji.

Jeśli jakiś kanał wyda Ci się interesujący lub powiązany z Twoją pracą, możesz obserwować go (lub dodać go do ulubionych). Na liście ulubionych zawsze znajdują się kanały Ogólny poszczególnych zespołów, ponieważ nie można ich stąd usunąć.

Aby dodać kanał do ulubionych, wystarczy kliknąć pozycję Ulubione Przycisk Ulubione obok jego nazwy. Dzięki temu pozostanie on widoczny na liście zespołów. Jeśli w ulubionym kanale pojawi się jakaś aktywność, tekst jego nazwy zostanie pogrubiony, więc od razu to dostrzeżesz. Jeśli ktoś doda @wzmiankę o Tobie w jednym z Twoich ulubionych kanałów, obok jego nazwy pojawi się czerwona liczba odpowiadająca liczbie tych @wzmianek.

Kanały zespołu, których nie dodano do ulubionych, nie są widoczne. Aby wyświetlić wszystkie pozostałe kanały należące do zespołu, u dołu bieżącej listy Ulubione kliknij tekst informujący, ile jeszcze innych kanałów należy do tego zespołu. Zostanie otwarta lista wszystkich kanałów, których nie dodano do ulubionych. Jeśli jakiś kanał wyda Ci się interesujący, możesz go stąd dodać do ulubionych.

Wszyscy członkowie zespołu obserwujący dany kanał zostaną poinformowani o jego aktywności przez pogrubienie jego nazwy. Jednak powiadomienia otrzymają jedynie w przypadku, gdy ktoś doda w tym kanale konkretną @wzmiankę o nich. Jeśli ktoś doda @wzmiankę o Tobie w kanale, którego nie obserwujesz, otrzymasz powiadomienie w kanale Aktywność.

Gdy możesz Ulubione kanału, go widoczny na liście zespołu. Z poziomu kanału, kliknij Ulubione Przycisk Ulubione obok nazwy kanału.

Kliknij przycisk Ulubione, aby obserwować kanału

Możesz także ulubionych kanałów z menu więcej kanały pod listą kanałów.

Ulubione kanału w menu więcej opcji

Aby użyć kanału, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału, a następnie wybierz pozycję Wykonaj tego kanału. Następnie będziesz otrzymywać powiadomienia bezpośredni zawsze, gdy jest nowe działanie kanału.

Możesz można posłuchać wszystkich obserwowanych kanałów w kanału aktywności. Kliknij pozycję aktywności Przycisk Aktywność > Filtr Przycisk Filtruj > następujące.

Jeśli w kanale pojawią się nieprzeczytane wiadomości lub nieoglądana aktywność, tekst jego nazwy zostanie pogrubiony. Po polubieniu kanału będzie on stale widoczny na liście.

Pogrubione kanały zespołu

Otrzymasz również powiadomienie, gdy ktoś doda @wzmiankę o Tobie lub odpowie na konwersację, w której uczestniczysz — także w ten sposób dowiesz się, że kanał jest aktywny.

Aktywność i wzmianki

Martwisz się, czy dowiesz się o toczącej się konwersacji, w której nie powinno Cię zabraknąć? Bez obaw: Wszystkie powiadomienia pojawią się w Twoim kanale Aktywność, więc nigdy niczego nie przegapisz. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie (zobaczysz też @wzmianki w konwersacji).

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz;

 • odpowie na konwersacje, w których bierzesz udział;

 • odpowie na Twoje odpowiedzi.

Kanał

Ponadto obok pogrubionej nazwy kanału będzie wyświetlana liczba informująca, że w danym kanale dodano wzmianki o Tobie.

Aktywność w kanale

Jest @ wymienionych oznacza zostanie wyświetlone powiadomienie, gdy ktoś chce uzyskać uwagi na określoną wiadomość (przez wpisanie @ przed nazwą).

menu @mention w zespole zaznaczone

Z poziomu powiadomienia o kliknięcie bezpośrednio do punktu w konwersacji, w której wspomniano.

Wystarczy wpisać znak @ przed nazwę danej osoby uzyskanie ich uwagę podczas konwersacji. Będzie ta osoba otrzyma powiadomienie.

Możesz też wpisać @team do wszystkich członków zespołu tej wiadomości. DW, ta funkcja musi być włączona, a która z pewnością najbardziej skuteczne użycie opcji.

@mention z sugerowanych osób

Pogrubione nazwy kanałów oznaczają, że na kanale dostępne są nowe wiadomości. Liczba oznacza, ile razy ktoś dodał wzmiankę o Tobie.

Kanał, działania i powiadomień członkom zespołu

Członkowie zespołu można zmienić nazwę kanału, klikając pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału i wybierając pozycję Edytuj ten kanał.

Kanały są dostępne dla całego zespołu. Aby wyświetlić listę uczestników, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zespołu. Zostanie wyświetlona lista członków na karcie członków.

Menu zespołu z zaznaczonym zespołu Zarządzanie

Aby wyświetlić wszystkie kanały w zespole, kliknij polecenie więcej kanały poniżej listy kanałów, które zostały favorited tego zespołu. Który zawiera listę wszystkich kanału należące do tego zespołu.

Aby wyświetlić listę wszystkich kanałów, które należą do zespołu, kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, wybierz pozycję Zarządzaj zespołu, a następnie otwórz kartę kanały.

Menu zespołu z zaznaczonym zespołu Zarządzanie

Prywatne kanałów nie został jeszcze, ale pracujemy nad nim. Aby zachować elementy prywatne w tym samym czasie, można utworzyć nowy zespół i Zaproś więcej wybierz grupę odbiorców.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do kanału w zespołach, należy użyć adresu e-mail kanału. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału i wybierz adres e-mail Get.

Innym rozwiązaniem jest mają osoby z uprawnieniami do uzyskania kopii adres e-mail kanału adresu, a następnie wyślij go do Ciebie — po wykonaniu tej będzie można wysyłać wiadomości e-mail do tego kanału.

Po skonfigurowaniu to omówione w historii konwersacji kanału pojawi się dowolną wiadomość e-mail, które wysyłasz do adresu e-mail kanału.

DW, ta funkcja musi być włączona administrator INFORMATYCZNY.

Jeśli chcesz ograniczyć osób, które mogą wysyłać wiadomości e-mail do kanału, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwę kanału, wybierz pozycję Pobierz adres e-mail, a następnie kliknij łącze Ustawienia zaawansowane.

W tym miejscu możesz zarządzać, kto może uzyskać dostęp do adresu e-mail dla danego kanału. Możesz ograniczyć odbiorców, aby uwzględnić tylko członkowie zespołu, który jest właścicielem danego kanału lub zawęzić odbiorców do określonych domen. Można też całkowicie usunąć bieżący adres e-mail.

W przypadku wyłączenia przez administratora IT możliwości wysyłania wiadomości e-mail do kanału, opcja Uzyskaj adres e-mail nie będzie wyświetlana w menu akcji kanału.

Przy odpowiadaniu na wiadomości e-mail w wątku, tworzy konwersację o wiadomościach e-mail w zespołach. Jednak to nie wysyłaj odpowiedzi na wiadomość e-mail do pierwotnego nadawcy. Wszelkie komentarze lub konwersacji, które mają o wiadomościach e-mail w kanale nie są widoczne poza członkom zespołu.

Czasami wiadomości e-mail, które są wysyłane do kanału jest zbyt duży, aby wyświetlić w konwersacji. Aby wyświetlić wiadomość w jej oryginalnym formacie, kliknij Widok oryginalnej wiadomości e-mail w obszarze Poczta e-mail w konwersacji.

Istnieje kilka powodów, dlaczego nie można wysłać wiadomość e-mail do kanału:

 • Ustawienia kanału ograniczyć, kto może wysyłać wiadomości e-mail.

 • Wiadomość e-mail zawiera więcej niż 50 obrazy w tekście.

 • Wiadomość e-mail zawiera więcej niż 20 plików załączników.

 • Folder programu SharePoint związane z kanałem został usunięty lub zmieniono jego nazwę.

Aby lepiej czasu i działania zespołom automatycznie Ulubione pięciu najpopularniejszych kanałów w każdej nowej zespołu, którą możesz dołączyć. Pozwala zorientować się, jak korzystać z zespołem nowy i w przypadku wszystkich akcji. Zawsze możesz unfavorite dowolną z następujących kanałów później.

Dla zespołów, które mają mniej niż pięć kanałów zespołom automatycznie nowe kanały Ulubione jak są generowane do momentu wyświetlenia pięć kanałów.

Aby usunąć kanał, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału, a następnie wybierz pozycję Usuń ten kanał.

Uwaga : Właściciele zespołu można określić uprawnienia dla członków zespołu, łącznie z możliwością usuwanie i przywracanie kanałów.

Należy pamiętać, że po usunięciu kanału, możesz także stracić swoją historię całą konwersację. Jednak sekcje programu OneNote skojarzone z tym kanale będą nadal widoczne w witrynie zespołu programu SharePoint.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×