Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można grupować, kopiowanie, zmienianie rozmiaru lub formatowanie kontrolek w formularzu arkusza.

Uwagi: 

 • Kontrolki formularza lub formantów ActiveX nie można łączyć przy użyciu narzędzia do rysowania lub narzędzia grafiki SmartArt obiektów (takich jak kształtów i grafiki SmartArt grafiki) w ramach tego samego wyboru grupy.

 • Upewnij się, że jest widoczna na wstążce karta Deweloper. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie karty Deweloper. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Aby to zrobić, kliknij pozycję Deweloper > Tryb projektowania (w grupie formanty ).

  Tryb projektowania na Wstążce
 • Po zakończeniu pracy z kontrolek, musisz wyłączyć tryb projektowania.

Co chcesz zrobić?

Zaznaczanie pojedynczej kontrolki, która nie znajduje się w grupie

Zaznaczyć wiele kontrolek, które nie są zawarte w grupie

Zaznaczanie jednego formantu w grupie

Zaznaczanie wielu formantów w grupie

Wybierz grupę, która zawiera kontrolki

Wybierz ukrytych lub skumulowany formantów

Zaznacz kontrolki i obiekty, które znajdują się na warstwie rysunku

Anulowanie zaznaczenia jednego lub kilku formantów

Zaznaczanie pojedynczej kontrolki, która nie znajduje się w grupie

 • Kliknij krawędź zaznaczenia kontrolki.

  Tekstowe z obramowaniem kropkowanym kontrolki formularza jest wyświetlany jako kropkowane deseń i szereg uchwytów zmiany rozmiaru:

  Pole tekstowe z obramowaniem kropkowanym

  Tekstowe z obramowaniem kropkowanym kontrolki ActiveX jest wyświetlany jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

  ActiveX tekstowe z obramowaniem kropkowanym

Początek strony

Zaznaczyć wiele kontrolek, które nie są zawarte w grupie

Korzystanie z okienka zaznaczenia ułatwia zaznacz jeden lub więcej obiektów, a także pokazywanie, ukrywanie i zmienianie kolejności obiektów.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Znajdź i zaznacz na Wstążce

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W celu zaznaczenia obiektów ukrytych, ułożonych w stos albo znajdujących się za tekstem kliknij polecenie Zaznacz obiekty, a następnie narysuj czworokąt nad odpowiednimi obiektami.

  2. Aby otworzyć okienko zadań, w którym można wybrać, multiselect, pokazać, ukryć, lub zmień kolejność obiektów, kliknij pozycję Okienko zaznaczenia, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Porada: Aby zaznaczyć formantów przy użyciu myszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, dopóki nie zaznaczono opcji.

Początek strony

Zaznaczanie jednego formantu w grupie

 1. Kliknij obramowanie zaznaczenia grupa.

  Krawędź zaznaczenia grupy zostanie wyświetlony jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

  ActiveX tekstowe z obramowaniem kropkowanym

 2. Kliknij kontrolkę, którą chcesz zaznaczyć w grupie.

Początek strony

Zaznaczanie wielu formantów w grupie

 1. Kliknij obramowanie zaznaczenia grupa.

  Krawędź zaznaczenia grupy zostanie wyświetlony jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

  ActiveX tekstowe z obramowaniem kropkowanym

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, dopóki nie zaznaczono opcji.

Początek strony

Wybierz grupę, która zawiera kontrolki

 • Kliknij obramowanie zaznaczenia grupa.

  Krawędź zaznaczenia grupy zostanie wyświetlony jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

  ActiveX tekstowe z obramowaniem kropkowanym

Początek strony

Wybierz ukrytych lub skumulowany formantów

Aby zaznaczyć formantu, która jest ukryta lub na podstawie innych kontrolek:

 1. Zaznacz formant znajdujący się na górze warstwy.

 2. Naciśnij klawisz TAB, aby przechodzić do przodu lub SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu między kontrolkami.

Początek strony

Zaznacz kontrolki i obiekty, które znajdują się na warstwie rysunku

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij przycisk Zaznacz obiekty, a następnie użyj wskaźnika myszy, aby narysować prostokąt wokół obiektów, które chcesz zaznaczyć.

  2. Kliknij pozycję Okienko zaznaczenia, a następnie wybierz jeden lub więcej obiektów za pomocą okienka.

Początek strony

Anulowanie zaznaczenia jednego lub kilku formantów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby anulować zaznaczenie jeden lub więcej formantów, kliknij dowolne miejsce poza kontroli, zestaw zaznaczonych formantów lub obramowanie grupy.

  2. Aby anulować zaznaczenie jednego formantu w czasie w zestawie zaznaczonych formantów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij kontrolkę.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×