Zaznaczanie komórek lub elementów wykresu za pomocą klawiszy skrótów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy w arkuszu danych za pomocą klawiszy skrótów

Klawisze

Czynność

CTRL+SPACJA

Zaznaczyć całą kolumnę

SHIFT+SPACJA

Zaznaczyć cały wiersz

CTRL+A

Zaznaczyć cały arkusz danych

F8

Włączyć lub wyłączyć tryb rozszerzony

SHIFT+ klawisz strzałki

Rozszerzyć zaznaczenie o jedną komórkę

CTRL+SHIFT+ klawisz strzałki

Rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, co aktywna komórka

SHIFT+HOME

Rozszerzyć zaznaczenie do początku wiersza

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzyć zaznaczenie do komórki w górnym lewym rogu arkusza danych

CTRL+SHIFT+END

Rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki w arkuszu danych (prawy dolny róg)

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzyć zaznaczenie o jeden ekran w dół

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzyć zaznaczenie o jeden ekran w górę

SHIFT+BACKSPACE

Zaznaczyć tylko aktywną komórkę, jeśli zaznaczonych jest wiele komórek


Zaznaczanie elementów wykresu za pomocą klawiszy skrótów

Klawisze

Czynność

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczyć poprzednią grupę elementów

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczyć następną grupę elementów

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczyć następny element w grupie

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczyć poprzedni element w grupie


Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×