Zaznaczanie i odczytywanie pól tekstowych i obrazów w programie Word 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Zaznaczanie i odczytywanie pól tekstowych i obrazów w programie Word 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, zaznaczać i odczytywać, obrazy, kształty oraz pola tekstowe w dokumentach programu Word 2016.

Za pomocą okienka Zaznaczenie w programie Word 2016 można wyświetlać wszystkie obrazy, kształty i pola tekstowe w dokumencie jako listę. Można czytać listę za pomocą Narratora oraz wybierać jej elementy w celu czytania tekstów alternatywnych lub edytowania ich.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do artykułu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

Pola tekstowe znajdują się powyżej warstwy tekstu w dokumencie, dlatego czytniki zawartości ekranu nie mogą ich znaleźć podczas czytania tekstu podstawowego. Aby uzyskać dostęp do tekstu wewnątrz pola tekstowego, należy użyć okienka zaznaczenia.

Porada: Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak pole tekstowe, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby wrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij klawisze SL i klawisz P. Narrator powie „Przycisk Pokaż wszystko”. Pola tekstowe, obrazy i kształty zostaną wyświetlone w formie listy.

  Uwaga: Jeśli w dokumencie znajdują się podziały (na przykład podziały stron i sekcji), w okienku zaznaczenia są wyświetlane tylko elementy do następnego podziału.

 3. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół. W trakcie nawigacji Narrator informuje o elementach listy.

 4. Aby zaznaczyć pole tekstowe, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Element menu Wytnij”.

 6. W Narratorze użyj klawiszy strzałek, aby przejść do elementu Edytuj tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij dowolny klawisz, aby umieścić kursor wewnątrz pola tekstowego.

  W czytniku ekranu JAWS musisz najpierw ustawić pole tekstowe równo z tekstem dokumentu. Aby ustawić pole tekstowe równo z tekstem, przejdź do pozycji Zawijaj tekst i za pomocą klawisza strzałki w lewo lub w prawo przejdź do pozycji Równo z tekstem i naciśnij klawisz Enter. Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

 7. Teraz Narrator może odczytać tekst w polu tekstowym. Aby rozpocząć czytanie, naciśnij klawisze Caps Lock+M. Aby później powrócić do treści dokumentu, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

  Aby odczytać zawartość pola tekstowego w programie JAWS, naciśnij klawisz Alt i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów przy użyciu okienka zaznaczenia

Obrazy inne niż ustawione równo z tekstem mogą być niedostępne dla czytników zawartości ekranu. Aby uzyskać dostęp do wszystkich obrazów w dokumencie, użyj okienka zaznaczenia.

Porada: Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak obraz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby wrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij klawisze SL i P.

  Obrazy, kształty i pola tekstowe zostaną wyświetlone w formie listy.

  Uwaga: Jeśli w dokumencie znajdują się podziały (na przykład podziały stron i sekcji), w okienku zaznaczenia są wyświetlane tylko elementy do następnego podziału.

 3. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół. W trakcie nawigacji Narrator informuje o elementach listy.

 4. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij spację.

 5. Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc. Narrator poda nazwę pliku dokumentu.

 6. Teraz Narrator może odczytać tekst alternatywny obrazu, jeśli istnieje. Aby rozpocząć czytanie, naciśnij klawisze Caps Lock+M.

  W czytniku ekranu JAWS naciśnij klawisz Ctrl i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście bez używania okienka zaznaczenia

Jeśli chcesz pracować nad obrazami w tekście podczas czytania dokumentu, nie musisz otwierać okienka zaznaczenia.

 1. Narrator poinformuje o obrazach podczas czytania dokumentu. Aby zatrzymać się na obrazie, naciśnij klawisz Ctrl.

  Porada: Jeśli przegapisz odpowiednie miejsce i trzeba będzie przejść wstecz lub do przodu po jednym wyrazie w dokumencie, naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat Narratora z informacją o obrazie.

 2. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij klawisze Shift+Strzałka w prawo.

 3. Teraz możesz pracować nad obrazem. Aby na przykład otworzyć menu kontekstowe obrazu, naciśnij klawisze Shift+F10.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×