Zaznacz dane w tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zastosować formatowanie, skopiuj dane lub wprowadzić zmiany w tabeli przestawnej, możesz wybrać albo poszczególnych regionów komórki lub dane za pomocą poleceń lub przy użyciu myszy. Wskaźnik myszy zmieni się w zależności od tego, co chcesz zaznaczyć:

 • Aby zaznaczyć komórki, użyj zwykłego wskaźnika myszy program Microsoft Office Excel Wskaźnik zaznaczenia w programie Excel .

 • Aby zaznaczyć dane regiony, umieść wskaźnik myszy u góry lub z lewej strony pól i etykiet, tak, aby wskaźnik myszy zmieni się na dół strzałkę Strzałka w dół lub Strzałka w prawo Strzałka .

Uwaga : Jeśli nie widzisz wskaźnik Zmień kształt na karcie Opcje w grupie Akcje, kliknij przycisk Wybierz, a następnie upewnij się, że zaznaczono pozycję Włącz zaznaczanie Obraz przycisku .

Co chcesz zrobić?

Zaznaczanie pojedynczych komórek

Zaznacz cały raport

Zaznaczanie wszystkich elementów w polu

Zaznacz element etykiet i danych

Zaznacz wszystkie wystąpienia pojedynczego elementu

Zaznacz jedno wystąpienie elementu

Zaznaczanie wielu elementów

Wybierz pozycję sum częściowych i sum

Zaznaczanie pojedynczych komórek

 1. Wskaż pierwszą komórkę, którą chcesz zaznaczyć, upewniając się, że kursor znajduje się Wskaźnik zaznaczenia w programie Excel .

 2. Kliknij, aby zaznaczyć pojedynczą komórkę, lub kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć kilka komórek.

Początek strony

Zaznaczanie całego raportu

 1. Kliknij tabelę przestawną.

 2. Na karcie Opcje w grupie Akcje kliknij polecenie Zaznacz, a następnie kliknij opcję Cała tabela przestawna.

Początek strony

Zaznaczanie wszystkich elementów w polu

Wskaż górną krawędzią pola poczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się strzałka w dół Strzałka w dół , a następnie kliknij przycisk.

Aby zaznaczyć na przykład elementy Wschód i Zachód, wskaż górną część przycisku Region, a następnie kliknij raz.

Przykład zaznaczania wszystkich elementów w polu tabeli przestawnej

Początek strony

Zaznaczanie etykiet elementów, danych lub obiektów obu typów

 1. Zaznacz elementy.

 2. Na karcie Opcje w grupie Akcje kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij, co chcesz zaznaczyć:

  Etykiety i wartości Obraz przycisku zaznacz obie.

  Wartości Obraz przycisku zaznacz tylko te elementy.

  Etykiety Obraz przycisku , aby zaznaczyć tylko etykiety elementów.

Początek strony

Zaznaczanie wszystkich wystąpień jednego elementu

Wskaż górną krawędź pola kolumny elementu poczekaj, aż wskaźnik myszy zmienia się na dół strzałkę Strzałka w dół lub wskaż lewą krawędź elementu pola wiersza, poczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się strzałka w prawo Strzałka , a następnie kliknij przycisk.

Aby zaznaczyć na przykład oba wiersze dla elementu Golf, kliknij lewą krawędź elementu Golf.

Przykład zaznaczania wszystkich wystąpień elementu tabeli przestawnej

Początek strony

Zaznaczanie jednego wystąpienia elementu

 1. Wskaż górną krawędź pola kolumny elementu poczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się strzałka w dół Strzałka w dół lub wskaż lewą krawędź elementu pola wiersza, aż wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki w prawo Strzałka .

 2. Kliknij raz, a następnie klikaj ponownie, zachowując odstępy między kliknięciami, aby uniknąć dwukrotnego kliknięcia.

Aby zaznaczyć na przykład tylko wiersz dla Kw. 1 elementu Golf, kliknij lewą krawędź elementu Golf, a następnie kliknij ponownie.

Przykład zaznaczania pojedynczego wystąpienia elementu w raporcie tabeli przestawnej

Jeśli tabela przestawna zawiera kilka etykiety wierszy, kliknij wielokrotnie do momentu zaznaczenia tylko elementy, które chcesz. Na przykład aby zaznaczyć jedno wystąpienie elementu w skrajnym polu z czterech etykiety wierszy, należy kliknąć cztery razy.

Początek strony

Zaznaczanie wielu elementów

 1. Wskaż górną krawędź pola kolumny elementu poczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się strzałka w dół Strzałka w dół lub wskaż lewą krawędź elementu pola wiersza, aż wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki w prawo Strzałka .

 2. Kliknij pozycję tyle razy, aby wybrać jeden z tych elementów, które mają. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wybieranie jednego wystąpienia danego elementu.

 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij albo naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij, aby zaznaczyć dodatkowe elementy w tym samym polu.

 4. Aby anulować zaznaczenie elementu, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij element.

Początek strony

Zaznaczanie sum i sum częściowych

 1. Wskaż górną krawędź sumy częściowej lub sumy w etykietę kolumny poczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się strzałka w dół Strzałka w dół lub punkt do lewej krawędzi sumy częściowej lub sumy w etykiecie wiersza aż wskaźnik przybierze kształt strzałki w prawo Strzałka .

 2. Kliknij raz, aby zaznaczyć wszystkie sumy dla etykiety, a następnie kliknij ponownie, aby zaznaczyć tylko bieżącą sumę lub sumę częściową.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×