Zawijanie tekstu w programie Word

Po wstawieniu obrazu lub obiektu rysunkowego do dokumentu programu Word (informacje dostępne w artykule Wstawianie obrazów w pakiecie Office) możesz skorzystać z różnych narzędzi w celu umieszczenia elementu w odpowiedniej pozycji względem strony i tekstu. W tym artykule opisano wszystkie sposoby uzyskiwania dostępu do opcji zawijania tekstu oraz przedstawiono kilka typowych przykładów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przenoszenia i rozmieszczania obrazów i obiektów w programach Word 2016 i Word 2013, zobacz Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word.

Co chcesz zrobić?

Znajdowanie opcji zawijania tekstu

Elementy menu Zawijaj tekst
 1. Kliknij obraz lub obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij kartę Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania > Formatowanie, a następnie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Zawijaj tekst.

 3. Wybierz styl zawijania, którego chcesz użyć.

Opcje menu Położenie

Te opcje służą do umieszczania obrazu lub obiektu w stałym miejscu względem strony i powodują automatyczne zawijanie tekstu wokół nich.

 1. Kliknij obraz lub obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij kartę Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania > Formatowanie, a następnie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Położenie.

 3. Wybierz położenie i styl zawijania, których chcesz użyć.

Karta Zawijanie tekstu w oknie Układ

 1. Kliknij obraz lub obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij kartę Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania > Formatowanie, a następnie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Zawijaj tekst i kliknij pozycję Więcej opcji układu.

  Więcej opcji układu w menu Zawijaj tekst

 3. W oknie Układ na karcie Zawijanie tekstu wybierz styl zawijania, którego chcesz użyć.

Pole Opcje układu

 1. Kliknij obraz lub obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij ikonę Opcje układu.

 3. Wybierz odpowiednie opcje układu.

Przykłady typowych scenariuszy zawijania tekstu wokół obrazów

Możesz dodać obraz w lewym górnym rogu dokumentu i spowodować, że tekst będzie go otaczać.

Prostokąt, na górze z lewej

 1. Kliknij obraz, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Położenie, a następnie w obszarze Formatowanie z zawijaniem tekstu kliknij pozycję U góry z lewej.

  Zawijanie tekstu na górze z lewej

  Porada : Możesz przeciągnąć obraz po dokumencie i wyrównać go w dowolny sposób. Wprowadź niestandardowe zmiany zawijania wyrazów, klikając pozycję Formatowanie > Zawijaj tekst > Więcej opcji układu.

Możesz dodać obraz w środku dokumentu i spowodować, że tekst będzie go otaczać.

Prostokąt, wyśrodkowane

 1. Kliknij obraz, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Zawijaj tekst > Ramka.

  Zawijanie tekstu, prostokąt

 3. Kliknij pozycję Położenie > Więcej opcji układu.

 4. Na karcie Położenie w obszarze W poziomie wybierz opcję Wyrównanie i zmień pole listy rozwijanej na wartość Do środka.

 5. Obok pozycji względem wybierz ustawienie Strona i kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Możesz przeciągnąć obraz po dokumencie i wyrównać go w dowolny sposób. Wprowadź niestandardowe zmiany zawijania wyrazów, klikając pozycję Formatowanie > Zawijaj tekst > Więcej opcji układu.

Możesz dodać obraz do dokumentu i spowodować, że tekst będzie go otaczać, dopasowując się do jego kształtu.

Porada : Aby uzyskać najlepszy rezultat, wybierz obraz o przezroczystym lub białym tle albo o tle z pełnym kolorem.

Punkty zawijania

 1. Zaznacz obraz i przeciągnij go na środek strony lub w dowolne inne miejsce.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Zawijaj tekst > Przyległe.

  Ciasne zawijanie tekstu

 3. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Usuń tło.

  Usuwanie tła

  Uwaga : Tła nie można usuwać z obrazów wektorowych.

 4. Kliknij dowolne miejsce poza obrazem, aby zobaczyć, jak tekst dopasował się do kształtu obrazu.

 5. Obok pozycji względem zmień pole listy rozwijanej na ustawienie Strona i kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie zawijania tekstu

Jeśli między tekstem a obrazem jest zbyt duży odstęp, możesz ustawić punkty zawijania ręcznie.

 1. Kliknij obraz, a następnie na karcie Formatowanie kliknij pozycję Zawijaj tekst > Edytuj punkty zawijania.

  Edytowanie punktów zawijania
 2. Przeciągaj czarne punkty zawijania bliżej lub dalej względem obrazu, aż uzyskasz zadowalający rezultat.

  Porada : Przeciągnij czerwoną linię, aby utworzyć dodatkowe punkty zawijania.

Obrazy umieszczane w wierszu są związane z miejscem wstawienia w tekście i są traktowane podobnie jak dowolny znak tekstu — „równo z tekstem”. Przenoszone są automatycznie wraz z otaczającym go tekstem.

 1. Kliknij obraz, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Zawijaj tekst > Równo z tekstem.

Możesz zapewnić, że podczas dodawania bądź usuwania tekstu obraz będzie pozostawać na swoim miejscu.

W programach Word 2016 i Word 2013:

 1. Kliknij obraz, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Zawijaj tekst > Ustal położenie na stronie.

  Uwaga : W programie Word 2010 możesz zablokować obraz w miejscu na stronie przez zablokowanie jego kotwicy: Kliknij obraz, kliknij pozycję Położenie na karcie Formatowanie, kliknij pozycję Więcej opcji układu, a następnie u dołu zaznacz pole wyboru Zablokuj kotwicę. Zwróć uwagę, że w przypadku obrazów umieszczonych w tekście kotwice nie są używane.

Zobacz też

Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word (programy Word 2016 i Word 2013)

Obracanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Przycinanie obrazu lub kształtu za pomocą wypełnienia obrazem

Co chcesz zrobić?

 1. Jeśli miejscem wstawienia obrazu lub obiektu jest drawing canvas, zaznacz kanwę. Jeśli obraz lub obiekt nie jest wstawiony na kanwie rysunku, zaznacz ten obraz lub obiekt.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Położenie.

  Obraz Wstążki programu Word

  Jeśli grupa Rozmieszczanie jest zwinięta i pozycja Położenie nie jest widoczna, kliknij przycisk Rozmieszczanie, a następnie kliknij pozycję Położenie.

  Kliknij opcję zawijania, którą chcesz zastosować.

  Porada : Przeciągnij obraz lub obiekt, jeśli chcesz zmienić ich położenie na stronie. Sposób zawinięcia tekstu dostosuje się do obiektu w jego nowym położeniu.

 3. Aby zmienić sposób otaczania obiektu tekstem lub wprowadzić inne zmiany w ustawieniach zawijania, w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Zawijaj tekst, a następnie kliknij opcję dającą najlepszy rezultat.

 1. Kliknij tabelę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Właściwości.

  Właściwości tabeli

 3. W obszarze Zawijanie tekstu kliknij przycisk Wokoło.

  Aby ustawić poziome i pionowe położenie tabeli, odległość od otaczającego tekstu i inne opcje, w obszarze Zawijanie tekstu kliknij opcję Pozycjonowanie, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Automatyczne zawijanie tekstu podczas rysowania tabeli

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Przy kliknięciu ikony Rysuj tabelę naciśnij klawisz CTRL.

 3. Narysuj tabelę.

  Tekst jest automatycznie zawijany wokół tabeli.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat rysowania tabeli, zobacz Wstawianie lub rysowanie tabeli.

Znaki podziału zawijania tekstu służą do oddzielania tekstu otaczającego obiekty na stronach internetowych. Możesz na przykład za pomocą znaku podziału zawijania tekstu oddzielić tekst podpisu od tekstu podstawowego.

Znak podziału zawijania tekstu

1. Podział tekstu w podpisie

 • Kliknij na stronie internetowej miejsce, w którym zawinięty tekst ma się kończyć.

 • Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Znaki podziału, a następnie kliknij pozycję Zawijanie tekstu.

  Obraz Wstążki programu Word

Uwaga : Znaki podziału zawijania tekstu to znaczniki formatowania, które zwykle nie są widoczne w dokumencie. Jeśli chcesz wyświetlić te znaki podziału, włącz pokazywanie znaczników formatowania, klikając pozycję Pokaż/Ukryj Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. Znak podziału zawijania tekstu ( Znak podziału zawijania tekstu ) wskazuje miejsce podziału zawijanego tekstu.

Zobacz też

Obracanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Przycinanie obrazu lub kształtu za pomocą wypełnienia obrazem

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×