Zawijanie tekstu w komórce

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Proste funkcje, takie jak zmiana wysokości wierszy i zawijanie tekstu, mogą znacznie zwiększyć atrakcyjność projektu.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie wysokości wierszy

Zawijanie tekstu w komórce

Zmienianie wysokości wiersza

Można zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wierszy w dowolnym widoku arkusz, aby wyświetlić cały tekst, gdy jest zbyt długi, aby był całkowicie widoczna w kolumnie, bez konieczności Zwiększ szerokość pola.

  1. Aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wiersza w projekcie, można przeciągnąć dolną krawędź nagłówka wiersza (skrajnej lewej komórki wiersza).

  2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wielu wierszy jednocześnie, należy przytrzymać klawisz CTRL, a następnie zaznaczyć odpowiednie wiersze. Następnie należy przeciągnąć dolną krawędź ostatniego z zaznaczonych wierszy.

Uwaga : Wysokość wiersza można kontrolować jedynie za pomocą skrajnej lewej komórki wiersza. Próba zmiany wysokości w innej lokalizacji spowoduje zmianę położenia wiersza.

Zawijanie tekstu w komórce

Nowy Project 2010 jest możliwość zawijanie tekstu w dowolnej komórce.

  1. Zaznacz kolumnę w dowolnym widoku zawierającym tabelę (oprócz terminarza zespołu).

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Zawijaj tekst.

Uwaga : 

  • Aby można było zawijać tekst w komórce wiersza, musi on zawierać co najmniej jedną spację, która wskaże programowi Project miejsce automatycznego podziału wiersza na potrzeby zawijania wyrazów. Nie można ręcznie wybrać miejsca podziału wiersza.

  • Tekst jest zawijany tylko wtedy, gdy jest dłuższy niż szerokość komórki wiersza. Jeśli tekst mieści się w jednym wierszu, nie można ręcznie utworzyć podziału wiersza. W tej sytuacji podział wiersza można utworzyć wyłącznie przez zwężenie kolumny.

  • Lista nazw w kolumnie Nazwy zasobów w widoku Wykres Gantta i innych widokach arkusza nie będą zawijane, chyba że w nazwach poszczególnych pozycji występują spacje, na przykład między imieniem a nazwiskiem.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×