Zatwierdzanie lub odrzucanie grafików

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli są wymienione jako akceptanta dla grafiki, musisz regularne przeglądanie i zatwierdzanie lub odrzucanie grafików i warunkowe przesyłanie ich do kolejnej osoby zatwierdzającej. Jeśli osoba zatwierdzająca, da ostatecznego zatwierdzenia dla zasobów, którymi zarządzasz.

Porada : Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znajdowania określonych grafiku, zobacz Zmień sposób możesz wyświetlać (lub znaleźć) informacji w grafiku.

Co chcesz zrobić?

Zatwierdzanie przesłanej grafików

Odrzucanie przesłanej grafiku

Zatwierdzanie przesłanego grafiku

Jeśli użytkownik jest następną osobą zatwierdzającą grafik, do jego obowiązków należy zrecenzowanie grafiku, a następnie jego zatwierdzenie lub odrzucenie. Zatwierdzenie grafiku powoduje jego oznaczenie jako Do zaakceptowania, chyba że osoba zatwierdzająca ma uprawnienia do ostatecznego zatwierdzania. Po zatwierdzeniu grafiku przez ostatnią osobę zatwierdzającą grafik otrzymuje oznaczenie Zatwierdzony i jest gotowy do przetwarzania.

Porada : Aby zatwierdzić wiele grafików jednocześnie, należy zaznaczyć wszystkie grafiki gotowe do zatwierdzenia, a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Zatwierdzenia kliknij opcję Grafik.

 2. Zaznacz pole wyboru obok każdego zatwierdzanego grafiku.

 3. Sprawdź, czy nazwa w polu Ustaw następną osobę zatwierdzającą wskazuje prawidłową osobę zatwierdzającą. Domyślnie następną osobą zatwierdzającą jest menedżer określony w strukturze podziału zasobów (SPZ) organizacji.

  W zależności od ustawień organizacji można wpisać inną nazwę lub kliknąć przycisk Przeglądaj w celu znalezienia nazwy.

  Porada : W razie potrzeby można wpisać komentarz dotyczący zatwierdzenia każdego grafiku.

 4. Kliknij przycisk Zatwierdź.

Początek strony

Odrzucanie przesłanego grafiku

Jeśli użytkownik jest następną osobą zatwierdzającą grafik, do jego obowiązków należy zrecenzowanie grafiku, a następnie jego zatwierdzenie lub odrzucenie. Odrzucenie grafiku powoduje odesłanie go do zasobu w celu rozwiązania problemów będących przyczyną odrzucenia, a następnie ponowne przesłanie do zatwierdzenia. Po odrzuceniu w kolumnie Stan na stronie Centrum grafików wyświetlany jest odpowiedni wskaźnik.

Porada : W programie Microsoft Office Project Web Access są dostępne alerty, które zasób lub menedżer zasobu może skonfigurować tak, aby natychmiast po odrzuceniu zasobu było wysyłane powiadomienie pocztą e-mail.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Zatwierdzenia kliknij opcję Grafik.

 2. Zaznacz pole wyboru obok każdego odrzucanego grafiku.

 3. W polu Komentarze wpisz przyczynę odrzucenia.

  Opis przyczyny pokazuje zasobowi, co należy zrobić, aby rozwiązać problemy powodujące odrzucenie.

 4. Kliknij przycisk Odrzuć.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×