Zasoby programu SharePoint Designer 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

SharePoint Designer 2007

Przełączniki wiersza polecenia dla programu SharePoint Designer

Witryny

Dodawanie listy łącza do podsumowań do układu strony do publikowania

Rozpoczynanie pracy z podstawowymi dostosowaniami witryny

Wprowadzenie do stron wzorcowych ASP.NET

Wprowadzenie do tworzenia aplikacji programu SharePoint

Dodawanie strony do witryny programu SharePoint

Dodawanie skryptu po stronie serwera jako źródła danych

Dodawanie paska narzędzi listy programu SharePoint do widoku danych

Dodawanie spisu treści do układu strony do publikowania

Dodawanie innej witryny programu SharePoint do biblioteki źródeł danych

Budowa witryny do publikowania w programie Office SharePoint Server 2007

Stosowanie niestandardowego arkusza stylów do witryny programu SharePoint

Stosowanie formatowania warunkowego do widoku danych

Dołączanie lub odłączanie zewnętrznego kaskadowego arkusza stylów

Zmienianie bieżącej strony wzorcowej

Zmienianie domyślnego formatu kraju/regionu, datę, godzinę, numer lub miar

Zmienianie domyślnej czcionki używanej w widokach projektu i kodu

Zmienianie liczby rekordów wyświetlanych w widoku danych

Łączenie dwóch widoków danych

Kopiowanie i modyfikowanie źródła danych

Tworzenie strony zawartości ze strony wzorcowej

Tworzenie grupy współautorów

Tworzenie niestandardowego formularza listy

Tworzenie kwerendy źródła danych

Tworzenie widoku danych

Tworzenie kolumny formuły w widoku danych

Tworzenie układu strony do publikowania

Tworzenie witryny programu SharePoint

Tworzenie i stosowanie stylu

Tworzenie i zarządzanie nimi stron publikowania

Tworzenie lub modyfikowanie arkusza stylów kaskadowych

Tworzenie stron w trybie współautora

Dostosowywanie układu strony do publikowania

Pokaz: Wyświetlanie danych z wielu źródeł w jednym widoku danych

Wyświetlanie danych z wielu źródeł w jednym widoku danych

Edytowanie, usuwanie i wstawianie rekordów w widoku danych

Filtrowanie danych w widoku danych

Filtrowanie, sortowanie lub grupowanie widoku danych w przeglądarce

Znajdowanie źródła danych

Wstawianie widoku danych jako formularza

Wstawianie lub usuwanie stref składników Web Part

Wprowadzenie do ustawień trybu współautora

Modyfikowanie kolumn w widoku danych

Modyfikowanie domyślnej strony wzorcowej

Modyfikowanie symboli zastępczych zawartości programu SharePoint domyślne

Przenoszenie źródła danych między witrynami w bibliotece źródeł danych

Otwieranie witryny programu SharePoint

Otwieranie lub edytowanie pliku w bibliotece programu SharePoint

Usuwanie źródła danych z biblioteki źródeł danych

Usuwanie stylu

Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny

Przykładowa Przegląd stron wzorcowych

Zapisywanie pliku w bibliotece programu SharePoint lub innej lokalizacji w sieci Web

Sortowanie i grupowanie danych w widoku danych

Za pomocą ustawień trybu współautora przez menedżera witryny

Praca autora zawartości w trybie współautora

Przepływ pracy

Wprowadzenie do przepływu pracy programu SharePoint

Tworzenie przepływu pracy

Dodawanie wbudowanej akcji formularza do widoku danych

Dodawanie bazy danych jako źródła danych

Dodawanie połączonego źródła danych

Dodawanie listy programu SharePoint lub biblioteki jako źródła danych

Dodawanie pliku XML jako źródła danych

Dodawanie usługi XML sieci Web jako źródła danych

Przypisz formularz do grupy w przepływie pracy

Przypisz element do wykonania w przepływie pracy

Zbierz dane od użytkownika w przepływie pracy

Tworzenie pomocniczego przepływu pracy

Tworzenie formularza inicjowania przepływu pracy

Definiowanie odnośnika przepływu pracy

Usuwanie lub usuwanie przepływu pracy

Wysyłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

Rozwiązywanie problemów z błędami przepływu pracy

Przy użyciu zmiennych w przepływach pracy

Przykład przepływu pracy: Tworzenie zadania na podstawie elementu dyskusji

Przykład przepływu pracy: Rozsyłanie raportu z wydatków w celu sprawdzenia

Przykład przepływu pracy: Wysyłanie wiadomości z powiadomieniem

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×