Zasady zachowania poufności informacji w programie Office Communicator 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2007

Microsoft zostanie zatwierdzony, aby chronić Twoją prywatność, podczas przeprowadzania oprogramowania, który umożliwia przechowywanie wydajność, power i wygodne komputera osobistego. Zasad zachowania poufności informacji objaśniono praktyki zbierania i wykorzystywania danych programu Microsoft Office Communicator 2007 ("programu Office Communicator"). Ten ujawnianie omówiono funkcje, które komunikowanie się z Internetem i nie ma być to pełna lista. Nie ma zastosowania do innego trybu online lub offline Microsoft witryn, produktów lub usług. Jeśli organizacji używa tego produktu przy użyciu oddzielnych usługi Microsoft, niektóre funkcje mogą być znacznie inne niż opisane poniżej. Niektóre funkcje opisane poniżej mogą być zintegrowane z usługą Microsoft lub usługa może obejmować dodatkowe funkcje. Aby dowiedzieć się, jak jak Microsoft obsługuje prywatności podczas korzystania z tego produktu z usługą Microsoft zapoznaj się z zasady zachowania poufności informacji dla dotyczy usługi Microsoft.

Zbieranie i korzystanie z informacji osobistych użytkownika

Jeśli będą potrzebne informacje, które osobiście identyfikację użytkownika lub kontakt z nim zostanie jawnie wyświetlony monit dla niego. Informacje osobiste, które zebrane będą używane przez firmy Microsoft i jej przedstawicielstwami i podmiotami do usług lub realizowania transakcji żądanych lub autoryzowanych. W celu spełnienia tych zastosowań firma Microsoft może używać informacji osobistych do zapewnienia skuteczniejsze obsługi klienta, aby zwiększyć programu Office Communicator i pokrewne witryny firmy Microsoft, produktów lub usług i ułatwia przez stosowanie do wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji konieczne lub dostosowywanie usługę do określonego preferencji lub zainteresowań za pomocą programu Office Communicator. Z wyjątkiem zgodnie z opisem w niniejszych zasadach, informacje osobiste, wprowadzone nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej zgody. Inne firmy do świadczenia ograniczonych usług w naszym imieniu, takich jak dział obsługi klienta, możemy od czasu do czasu zatrudnić przetwarzania transakcji lub przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących naszych usług. Firma Microsoft będzie udostępnia firmom tylko te dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia określonych usług, a ich nie wolno używać tych danych do żadnych innych celów. Informacje zbierane przez lub wysyłane do firmy Microsoft mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, w którym działa firma Microsoft lub jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub agenci Obsługa urządzeń i korzystając z witryny Microsoft lub usługą, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji poza swój kraj. Firma Microsoft przestrzega programu określonych do przodu przez dział handlu Stanów Zjednoczonych dotyczących zbierania, używania i przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej. Firma Microsoft może ujawnić informacje osobiste, jeśli wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do: (a), które są zgodne z postanowień prawa lub poddania się procesowi prawnemu nałożonym na firmę Microsoft; (b) zabezpieczenia i ochrony praw firmy Microsoft (włącznie z egzekwowaniem umów naszych); lub (c) działania w pilnych okoliczności ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników witryny firmy Microsoft, produktów lub usług lub społeczeństwa.

Zbieranie i używanie informacji o komputerze użytkownika

To oprogramowanie zawiera funkcje internetowych, które zbieranie określonych standardowych informacji z komputera ("standardowe informacje o komputerze") i wysłać je do firmy Microsoft. Standardowe informacje o komputerze zazwyczaj zawiera informacje, takie jak swojego adresu IP, wersję systemu operacyjnego, wersja przeglądarki, identyfikator urządzenia wskazujący producenta urządzenia, nazwa urządzenia i ustawienia wersji i programu Opcje regionalne i językowe. Jeśli którakolwiek funkcja lub usługa wysyła informacje do firmy Microsoft, będą również wysyłane standardowe informacje o komputerze.

Szczegółowych informacji dotyczących prywatności dla każdego programu Office Communicator funkcji, oprogramowania lub usługi wymienione w tym miejscu będzie ujawnić, jakie dodatkowe informacje są zbierane i jak są one używane.

Bezpieczeństwo informacji użytkownika

Firma Microsoft poświęca ochrony informacji. Firma Microsoft korzysta z różnych technologii i procedur zabezpieczeń ułatwiających ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, użyj lub ujawnienie informacji. Na przykład przechowywać informacje podane na komputerach z ograniczonym dostępem, które znajdują się w kontroli urządzenia.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Od czasu do czasu zostanie odpowiednio zaktualizowana zasad zachowania poufności informacji w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktów i usług i opinie klientów. Publikując zmiany, będziemy zmieniali datę "Ostatnia aktualizacja" w górnej części tej instrukcji. W przypadku istotnych zmian w niniejszych zasadach lub w jak firma Microsoft będzie używać informacji osobistych, otrzymasz powiadomienie przez dobrze ogłaszanie powiadomienia o zmianach przed wprowadzanie zmian lub bezpośrednio wysyłania powiadomień. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych zasad być poinformowane, jak firma Microsoft chroni dane

Aby uzyskać więcej informacji

Firma Microsoft czeka na komentarze dotyczące zasad zachowania poufności informacji. Jeśli zachodzi podejrzenie, że Microsoft nie przestrzega tych zasad, skontaktuj się z nami za pomocą naszych Formularza w sieci Web.

Microsoft Privacy — UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Konkretne funkcje

Pozostała część tego dokumentu dotyczy następujących funkcji:

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji:     Program Office Communicator jest klienta zintegrowane komunikacji, który umożliwia komunikowanie się z kontaktami w Twojej organizacji i spoza. Program Office Communicator zaprojektowano umożliwia uzyskanie dostępu do informacji opublikowanych dotyczące innych użytkowników oraz zapewnienie innym użytkownikom dostępu do informacji o opublikowanych o sobie, takie jak stan, tytuł, numer telefonu i notatki. Administrator również skonfigurować integrację z Microsoft Office Outlook® i Microsoft Exchange Server, aby można było wyświetlić poza biurem i inne informacje stanu przykład jeśli używasz do spotkania zaplanowanego w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Informacje logowania adres i hasło użyje nawiązać połączenia z programem Office Communications Server 2007. Użytkownik i administrator mogą publikować informacje o swój status, który będzie skojarzony z informacje logowania.

Wykorzystywanie informacji:     Inni użytkownicy programu Office Communicator i aplikacje będą mogli uzyskać dostęp do swojej obecności i dane kontaktowe ustalenie opublikowanego statusu użytkownika i lepiej się z nim komunikować.

Wybór i kontrola:    Możesz wybrać, jakie informacje są publikowane o Tobie. Administrator również może skonfigurować informacje opublikowane w Twoim imieniu. Jeśli administrator nie wyłączył Ci możliwość kontrolowanie opublikowanych informacji, możesz zmienić ustawienia w dowolnej chwili przez:

 1. Kliknij przycisk Menu kliknij pozycję Narzędzia, a następnie klikając przycisk Opcje.

 2. Na karcie osobiste wprowadź informacje logowania w polu adres w obszarze Moje informacje o koncie. Aby wprowadzić nazwę serwera, aby nawiązać połączenie, można użyć przycisku Zaawansowane...

 3. Na karcie telefony możesz wyświetlać informacje o numerach telefonów, opublikowaną przez administratora. Można również wprowadzić więcej liczb i zdecydować opublikować innych użytkowników, którzy mogą mieć dostęp do tych informacji.

 4. Kliknij przycisk OK.

Możliwe jest również ustawienie poziomów dostępu w celu określenia, jakie dane dotyczące poziomu obecności i informacje kontaktowe użytkownika mogą przeglądać poszczególni użytkownicy. Aby to zrobić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt.

 2. Wybierz opcję, aby Zmień poziom dostępu.

 3. Wybierz odpowiedni poziom dostępu dla użytkownika.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Działanie funkcji: Jeśli wybierzesz uczestniczyć, Program poprawy jakości obsługi klienta ("CEIP") zapisze podstawowe informacje o konfiguracji sprzętu i jak używać naszego oprogramowania i usług w celu identyfikowania trendów i wzorców użytkowania. Program CEIP gromadzi również typu i liczby napotkanych błędów, wydajności oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Te informacje są wysyłane do firmy Microsoft, w której firma Microsoft korzysta z ich zwiększenia funkcje, które naszym klientom najczęściej używane i tworzenie rozwiązań typowych problemów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Jeśli chcesz uczestniczyć w poprawy jakości obsługi klienta, jeśli wybierzesz z panelu Opcje w programie Office Communicator informacje o korzystaniu z programu Office Communicator na komputerze będą wysyłane do firmy Microsoft. Jeśli używasz programu Office Communicator na wielu komputerach, można skonfigurować ustawienia poprawy jakości obsługi klienta oddzielnie dla każdego komputera.

Wykorzystanie informacji:     firma Microsoft korzysta z tych informacji w celu poprawy jakości, niezawodności oraz wydajności oferowanego oprogramowania i oferowanych usług.

Wybór i kontrola:     Poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie wyłączona, chyba że administrator wybrał włączenie jej dla Ciebie. Chyba że administrator wyłączył kontrolki, można zmienić ustawienia poprawy jakości obsługi klienta, w dowolnej chwili przez:

 1. Kliknij przycisk Menu, wybierz pozycję Narzędzia, a następnie Opcje.

 2. Na karcie Ogólne zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie informacji o tym, jak korzystać z programu Communicator.

 3. Kliknij przycisk OK.

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji:     Rejestrowanie po stronie klienta pozwala rejestrować informacje na temat programu Office Communicator sesji w profilu użytkownika. Informacje ma być używane do rozwiązywania problemów programu Office Communicator, który może być z.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli użytkownik lub administrator zdecyduje włączyć rejestrowanie po stronie klienta, informacje, takie jak temat spotkania i lokalizację i sesji wiadomości protocol (SIP) inicjowania i odpowiedzi skojarzonych z każdym z sesji programu Office Communicator będą rejestrowane na Twoim komputerze. Dane SIP, które mogą zostać zarejestrowane zawiera informacje o nadawcy i odbiorcy każdej wiadomości programu Office Communicator i trasy, która przyjmuje wiadomości. Ponadto będą rejestrowane informacje kontaktowe listy i informacji o obecności. Zawartość konwersacji za pomocą wiadomości Błyskawicznych nie jest rejestrowany przez tę funkcję. Rejestrowanie po stronie klienta nie wysyłać te informacje wyłączanie komputera; Jednak administrator może wybrać do przechwytywania podobne dane przy użyciu archiwizacji. Zobacz sekcję archiwizacji poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Wykorzystywanie informacji: Może być używana do rozwiązywania problemów z dowolnego programu Office Communicator problemów, które mogą mieć. Nie są wysyłane do firmy Microsoft przez programu Office Communicator, ale można wysłać je ręcznie.

Wybór i kontrola:     Rejestrowanie jest domyślnie wyłączona. Administrator może skonfigurować rejestrowanie w Twoim imieniu. Jeśli administrator nie wyłączył Ci możliwość sterowania rejestrowania, możesz zmienić ustawienia w dowolnej chwili przez:

 1. Kliknij przycisk Menu kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Na karcie Ogólne kliknij Włącz rejestrowanie i Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows.

 3. Kliknij przycisk OK.

Użytkownik lub administrator może także rejestrować usługi temat spotkania i lokalizacji, wybierając pozycję użyć programu Microsoft Office Outlook jako menedżera informacji osobistych, na karcie osobiste Communicator Opcje w panelu.

Archiwizowanie

Działanie funkcji:     Archiwizowanie umożliwia administratorowi archiwizowanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, działania spotkania i zawartości i zastosowania cech, takich jak dodatki logowania użytkownika i konferencji zaczyna się i łączy.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Treść wiadomości błyskawicznych oraz informacje o korzystaniu z usługi wiadomości błyskawicznych są przechowywane na serwerze, które administrator konfiguruje. Żadna z tych informacji są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji:     Administrator można użyć tych informacji do zarządzania Twojego przedsiębiorstwa programu Office Communicator.

Wybór i kontrola:     Archiwizowanie jest domyślnie wyłączona i musi być skonfigurowany przez administratora. Przejrzyj korzystanie z danych firmy i monitorowanie zasad, aby określić, czy archiwizacji może być włączona.

Historia konwersacji

Działanie funkcji:     Historia konwersacji umożliwia przechowywanie treści konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze historia konwersacji w programie Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Jeśli włączyć historię konwersacji, zawartość wiadomości błyskawicznych będą przechowywane w programie Outlook.

Wykorzystywanie informacji:     Za pomocą tych informacji do przeglądania treści zakończonych konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Wybór i kontrola:     Historia konwersacji jest domyślnie wyłączona. Administrator może skonfigurować historię konwersacji w Twoim imieniu. Jeśli administrator nie wyłączył Ci możliwość sterowania historię konwersacji, możesz zmienić ustawienia w dowolnej chwili przez:

 1. Kliknij przycisk Menu kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij kartę osobiste, a następnie zaznacz pole wyboru Zapisz moje konwersacje wiadomości błyskawicznych w folderze historia konwersacji programu Outlook.

 3. Kliknij przycisk OK.

Jeśli włączysz historię ochrony, należy powiadomić kontakty o ich sesji wiadomości Błyskawicznych będą zapisywane.

Przesyłanie opinii online

Działanie funkcji:     Przesyłanie opinii online umożliwia przekazanie opinii na temat programu Office Communicator bezpośrednio do firmy Microsoft.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Jeśli zdecydujesz się na użycie opinii w trybie Online, treść wiadomości i standardowe informacje o komputerze będą wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji:     Informacje, które można przesłać może być używane przez firmę Microsoft, aby poprawić programu Office Communicator lub innych Microsoft witryn, produktów lub usług.

Wybór i kontrola:     Korzystanie z opinii w trybie Online jest opcjonalne.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×