Zasady zachowania poufności informacji dotyczące aplikacji Microsoft SharePoint 2013 OneDrive dla Firm dla urządzeń z systemem Windows 8

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2014

W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji wyjaśniono praktyki gromadzenia danych w aplikacji Microsoft SharePoint 2013 OneDrive dla Firm dla urządzeń z systemem Windows 8 („aplikacji OneDrive dla Firm”) i korzystania z nich. Nie mają one zastosowania do żadnych innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft, niezależnie od tego, czy są oferowane w trybie online, czy offline.

Pamiętaj, że do danych przetwarzanych i przesyłanych w aplikacji OneDrive dla Firm mogą mieć zastosowanie również inne zasady zachowania poufności informacji, na przykład zasady obowiązujące w organizacji lub firmie świadczącej dostęp do usługi Microsoft SharePoint Online oraz zasady skojarzone z Twoim urządzeniem.

Aplikacja OneDrive dla Firm została zaprojektowana w celu umożliwienia użytkownikom urządzeń z systemem Windows 8 uzyskiwania dostępu do usługi OneDrive dla Firm w dzierżawie usługi Microsoft SharePoint Online ich organizacji. Aplikacja OneDrive dla Firm gromadzi i transmituje dane umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak adres e-mail i hasło użytkownika, na potrzeby procesu uwierzytelniania (zgodnie z opisem w dokumentacji aplikacji). Te informacje są przesyłane do firmy Microsoft i/lub dostawcy usługi SharePoint Online. W celu uniknięcia wątpliwości: firma Microsoft nie wykorzystuje tych informacji do żadnych innych celów.

Aplikacja OneDrive dla Firm udostępnia możliwość rejestrowania danych na potrzeby rozwiązywania problemów. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Rejestrowanie można włączyć, przechodząc do panelu Ustawienia -> Opcje i przeciągając suwak w sekcji „Rozwiązywanie problemów” do pozycji Włączone. Dane zebrane przez aplikację pozostaną na urządzeniu do czasu przeprowadzenia ręcznej transmisji danych.

Firma Microsoft chętnie pozna Twoją opinię o niniejszych zasadach zachowania poufności informacji. Jeśli masz pytania dotyczące tych zasad lub uważasz, że firma Microsoft ich nie przestrzega, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza sieci Web dostępnego na stronie Kontakt z nami: opinie dotyczące prywatności lub przy użyciu podanych niżej informacji kontaktowych:

Microsoft Privacy

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Więcej informacji o funkcjach aplikacji OneDrive dla Firm, na przykład o uwierzytelnianiu i przechowywaniu informacji w pamięci podręcznej, możesz znaleźć w dokumentacji tej aplikacji.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×