Zasady wygasania grupy usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ze wzrostem zastosowania grupami usługi Office 365 Administratorzy i użytkownicy muszą mieć możliwość Oczyść nieużywane grupy. Zasady wygasania może pomóc w ich Usuń nieaktywne grupy systemu i prośbą oczyszczania dla użytkowników końcowych. Po wygaśnięciu grupy jest "usunięte wygładzone" co oznacza, że nadal można odzyskać do 30 dni.

Administratorzy mogą określić, że okres wygasania i dowolnej grupy, który osiągnie koniec tego okresu, a nie zostanie odnowiona, zostaną usunięte. Właścicieli grupy będą automatycznie wysyłane wiadomości e-mail przed wygaśnięciem umożliwiający odnowić grupie interwału wygaśnięcia innego.

Należy ustalić, czy wygasania jest wyłączona domyślnie. Administratorzy należy włączyć ich dzierżawy, jeśli chce używać tej funkcji.

Uwaga : Grupa wygasania jest funkcją Premium usługi Azure Active Directory (Azure AD). Dzierżawy usługi ma mieć subskrypcję usługi Azure AD Premium lub Azure AD podstawowe instytucji Edukacyjnych, aby funkcja ta jest dostępna. Administrator konfiguruje ustawienia i członkowie grup którego dotyczy problem, będą musiały Azure AD Premium lub Azure AD podstawowe instytucji Edukacyjnych, licencji przypisanej do nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do Azure Active Directory Premium.

Ustawianie zasad wygasania

Jak wspomniano powyżej, wygaśnięcia jest wyłączona domyślnie. Administrator musi włączyć zasady wygasania i ustawianie właściwości zostały wprowadzone. Umożliwiające przechodzenie do Azure Active Directory (AAD) > Użytkownicy i grupy > grupy > wygaśnięcia. Tutaj można ustawić domyślne grupy istnienia i określ, jak dużym wyprzedzeniem powiadomienia o jego pierwszą i drugą wygaśnięcia, aby przejść do właściciela grupy.

Długotrwałe grupy jest wyrażony w dniach i można ustawić 180 365 lub wartość niestandardową, określonym przez użytkownika. Niestandardowa wartość musi wynosić co najmniej 30 dni.

Jeśli grupy nie ma właściciela wygaśnięcia wiadomości e-mail będą wyświetlane w określonej administratora.

Można ustawić zasady dla wszystkich grup, tylko wybrane grupy lub całkowicie wyłączyć tę funkcję, wybierając pozycję Brak. Należy zauważyć, że obecnie nie masz różne zasady dla różnych grup.

Ustawianie opcji wygasania grupy

Jak działa wygaśnięcia z zasad przechowywania

Jeśli masz zasad przechowywania ustawienia w Centrum bezpieczeństwa i zgodności dla grup zasad wygasania bezproblemowo współdziała z zasad przechowywania. Po wygaśnięciu grupy, konwersacje grupowe w polu mail i plików w witrynie grupy są zachowywane w kontenerze przechowywania określoną liczbę dni określoną w zasady przechowywania. Użytkownicy nie widzą grupy lub jego zawartości po wygaśnięciu jednak.

Co zrobić, jeśli grupy przypadkowo wygaśnie?

30 dni przed wygaśnięciem grupy, właścicieli grupy (lub administrator dzierżawy dla grup, które nie mają właściciela), otrzymają wiadomość e-mail, co umożliwia łatwe odnowić grupy. Jeśli nie są ją odnowić, otrzymają oni innego e-mail odnawiania 15 dni przed ich wygaśnięciem. Jeśli ta osoba nadal nie odnawiany go, otrzymają jedno więcej powiadomienie e-mail dzień przed wygaśnięciem. Jeśli z jakiegoś powodu właściciele ani administratorów odnawianie grupy przed jej wygaśnięciem, administrator usługi Office 365 nadal możesz przywrócić grupy do 30 dni po wygaśnięciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: Przywracanie usuniętych grupy Office 365.

Ważne: Właścicieli grupy tylko będą otrzymywać powiadomienia pocztą e-mail, niezależnie od sposobu utworzenia grupy. Oznacza to, że nawet jeśli grupie została utworzona za pomocą terminarz, programu SharePoint, członkom zespołu lub dowolnej innej aplikacji, powiadomienia o jego wygaśnięcia zawsze rozpocznie za pośrednictwem poczty e-mail. Włącz wygasanie w grupie, jeśli do właściciela grupy nie ma prawidłowy adres e-mail nie jest zalecane.

Więcej informacji

Przesyłanie opinii

W tym artykule ostatniej aktualizacji, Jan na 4 grudnia 2017 wyniku sugestii. W przypadku znalezienia jej pomocne, a zwłaszcza, jeśli nie, użyj poniższych elementów sterujących opinii aby poinformować nas o tym, jak można w dalszym ciągu Pomóż udoskonalić.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×