Zasady przechowywania i archiwizacji w programie Outlook w sieci web dla firm

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustawienia Zasady przechowywania pozwalają wyświetlać i modyfikować listę dostępnych zasad przechowywania i zasad archiwizacji, które można stosować do wiadomości. Zasady przechowywania określają, jak długo wiadomości są przechowywane. Zasady archiwizacji określają, jak długo wiadomości pozostają w folderze poczty e-mail, zanim zostaną przeniesione do archiwum.

Możesz dodać lub usunąć opcjonalne zasady przechowywania i zasady archiwizacji skonfigurowane przez osobę zarządzającą Twoją skrzynką pocztową. Wymaganych zasad nie można usunąć.

Uwaga:  Zarządzanie zasadami przechowywania konta to funkcja opcjonalna, która może być niedostępna.

W tym artykule

Zarządzanie zasadami przechowywania

Przypisywanie zasad przechowywania i archiwizacji

Co się dzieje z wiadomościami, które zostaną usunięte?

Co jeszcze należy wiedzieć?

Zarządzanie zasadami przechowywania

Aby zarządzać listą zasad przechowywania, których można używać:

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 2. U góry strony wybierz pozycję Outlook. Możesz także wybrać pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 > Outlook.

 3. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje.

 4. W menu Opcje wybierz pozycję Organizowanie wiadomości e-mail > Zasady przechowywania. Możesz też w menu Opcje wybrać pozycję POCZTA >Automatyczne przetwarzanie > Zasady przechowywania.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje na temat zasad, które można stosować do elementów w folderach wiadomości. Aby dodać kolejne zasady, wybierz pozycję dodaj nowy . Aby usunąć opcjonalną zasadę z listy, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję usuń odrzuć .

Kolumna

Opis

Nazwa

Nazwa zasady (zazwyczaj nazwa opisowa).

Akcja przechowywania

Czynność wykonywana po upływie okresu przechowywania. Wiadomość może zostać zarchiwizowana lub usunięta.

Okres przechowywania

Czas przechowywania wiadomości w skrzynce pocztowej przed zastosowaniem zasady.

Aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasady przechowywania, wybierz odpowiednią zasadę. W okienku szczegółów zostaną wyświetlone informacje o tym, czy zasada jest wymagana, jak długo wiadomość będzie przechowywana i gdzie wiadomość zostanie przeniesiona po upływie okresu przechowywania, oraz komentarze.

Początek strony

Przypisywanie zasad przechowywania i archiwizacji

Dostępne zasady przechowywania można wyświetlić w opcjach aplikacji Outlook Web App. W menu Opcje wybierz pozycję Organizowanie wiadomości e-mail > Zasady przechowywania. Możesz też w menu Opcje wybrać pozycję POCZTA >Automatyczne przetwarzanie > Zasady przechowywania.

Aby przypisać zasady przechowywania do wiadomości lub folder, musisz przejść do wiadomości.

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 2. U góry strony wybierz pozycję Outlook. Możesz także wybrać pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 > Outlook.

 3. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość lub folder, gdzie chcesz zastosować zasady, i wybierz polecenie Przypisz zasady.

 4. Wybierz zasady, które chcesz przypisać. Możesz także wybrać pozycję Użyj zasad folderu nadrzędnego. Dostępne zasady są kontrolowane przez Twoją organizację.

Początek strony

Co się dzieje z wiadomościami, które zostaną usunięte?

Zasady przechowywania mogą trwale usuwać wiadomości lub mogą przenosić je do folderu Elementy usunięte. Jeśli opis zasad przechowywania brzmi Usuń (z okresową możliwością odzyskania), możesz odzyskać wiadomości przy użyciu polecenia Odzyskaj usunięte elementy. Administrator organizacji zarządza czasem, w ciągu którego można odzyskać te elementy. Domyślny okres wynosi 30 dni. Zobacz sekcję Odzyskiwanie elementu, który nie znajduje się już w folderze Elementy usunięte w temacie Odzyskiwanie usuniętych elementów lub wiadomości e-mail w aplikacji Outlook Web App.

Po odzyskaniu elementu usuniętego przez zasady przechowywania lub archiwizacji należy umieścić go w folderze, do którego nie zostały przypisane żadne zasady, lub usunąć zasady dla tego elementu. W przeciwnym razie element może zostać ponownie usunięty.

Początek strony

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Nie możesz zarządzać zasadami przechowywania dla kalendarza.

 • Zasady przechowywania są tworzone i zarządzane przez administratora organizacji.

 • Zasady przechowywania i archiwizacji są przetwarzane po siedem dni.

 • Więcej informacji o zarządzaniu folderami w aplikacji Outlook Web App zawiera temat Praca z folderami poczty.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×