Zarządzanie zmianą u klientów usługi Office 365

Ważne : 

 • 20 kwietnia firma Microsoft ogłosiła zmiany mające na celu lepsze dopasowanie modeli aktualizacji usługi Office 365 ProPlus i systemu Windows 10. W tym wpisie w blogu podaliśmy zmiany dotyczące częstotliwości udostępniania i czasu trwania obsługi aktualizacji funkcji dla usługi Office 365 ProPlus. W ramach tych zmian w przypadku usługi Office 365 ProPlus ulegają również zmianie nazwy jej kanałów aktualizacji.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian, zobacz Omówienie nadchodzących zmian w zakresie zarządzania aktualizacjami usługi Office 365 ProPlus.

 • Ponieważ większość tych zmian zacznie obowiązywać we wrześniu 2017 r., zawartość ta będzie aktualizowana w następnych kilku miesiącach.

Aplikacje klienckie zawarte w usłudze Office 365 są teraz udostępniane regularnie razem z aktualizacjami zapewniającymi nowe funkcje i nową funkcjonalność. Dotyczy to również aktualizacji zabezpieczeń i innych aktualizacji. Dla systemu Windows 10 również zaadoptowano nowy model obsługi i nowe funkcje są też udostępniane regularnie. Jako informatyk musisz zrozumieć ten nowy model obsługi oraz to, w jaki sposób możesz zarządzać wersjami, gdy Twoja organizacja korzysta z nowej funkcjonalności.

W tym artykule omówiono nowy model obsługi oraz podano informacje ułatwiające zrozumienie kanałów i częstotliwości udostępniania, a także sposoby skutecznego zarządzania wersjami aplikacji klienckich usługi Office 365 w organizacji.

W tym artykule:

Pobierz te informacje jako plakat modelu w formacie programu Visio lub PDF.

Plakat modelu obsługi

Aby zapoznać się z omówieniem, obejrzyj poniższy klip wideo.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Nowa strategia aktualizacji: Model obsługi

Model obsługi aktualizacji klientów zaadoptowano zarówno dla systemu Windows 10, jak i dla usługi Office 365. Oznacza to, że nowe funkcje, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami i aktualizacje zabezpieczeń są udostępniane regularnie, dzięki czemu Twoi użytkownicy mogą korzystać z najnowszych funkcji i ulepszeń. W modelu obsługi uwzględniono również czas dla przedsiębiorstw na testowanie i weryfikację wersji przed ich zaadoptowaniem.

Co to jest model obsługi?

W tradycyjnym modelu wdrażania planowanie, opracowywanie i testowanie wersji, zanim będzie ona gotowa, może trwać miesiącami. W przypadku tradycyjnych wdrożeń przedsiębiorstwa potrzebują miesięcy na zaplanowanie nowej wersji, przeprowadzenie testów w celu jej oceny, wdrożenie pilotażowe, wdrożenie docelowe, a następnie obsługę całego środowiska.

Na poniższej ilustracji przedstawiono tradycyjny model udostępniania:

Tradycyjny model udostępniania

Na poniższej ilustracji przedstawiono tradycyjny model wdrażania:

Tradycyjny model wdrażania

W ramach modelu obsługi nowe funkcje i innowacje mogą być opracowywane i udostępniane z dużą częstotliwością, dzięki czemu klienci widzą ulepszenia w każdej kolejnej wersji. Ponieważ proces opracowywania uległ zmianie, proces wdrażania w przedsiębiorstwie również się zmienił. Szybsze udostępnianie funkcji oznacza, że można ocenić poszczególne zestawy funkcji, przeprowadzić ich wdrożenie pilotażowe, a następnie wdrożyć je docelowo w tym samym czasie.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wersje w środowisku obsługi:

Wersje w środowisku obsługi

Na poniższej ilustracji przedstawiono wdrożenie w środowisku obsługi:

Wdrożenie w środowisku obsługi

Jakie korzyści zapewnia to przedsiębiorstwom?

Chcesz korzystać z najbardziej aktualnych funkcji, ale potrzebujesz również kontroli i pomocy technicznej niezbędnej do prowadzenia firmy. W ramach wielu różnych programów udostępniania systemu Windows 10 i usługi Office 365 możesz oceniać nowe funkcje, wdrażać je pilotażowo w określonych grupach w organizacji, a następnie wdrażać je na szeroką skalę w całej organizacji. Aby zachować kontrolę, możesz również korzystać z długoterminowych kompilacji systemów specjalistycznych.

Korzystaj z opcji aktualizacji odpowiedniej dla Twoich urządzeń i potrzeb biznesowych. Oto nasze zalecenia:

Typ urządzenia   

Telefony i tablety Komputery przenośne i stacjonarne Systemy specjalistyczne

Opcja aktualizacji   

Urządzenia z systemem Android lub iOS otrzymują regularne aktualizacje z odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Urządzenia z aplikacjami uniwersalnymi pakietu Office automatycznie otrzymują regularne aplikacje ze Sklepu Microsoft.

Dla urządzeń z systemem Windows 10 użyj wersji Bieżąca gałąź, aby otrzymywać regularne aktualizacje z najnowszymi funkcjami.

Użyj wersji Bieżąca gałąź (systemu Windows) i Bieżący kanał (usługi Office 365), aby otrzymywać regularne aktualizacje z najnowszymi funkcjami.

Masz dodatki niestandardowe? Wybierz wersje Bieżąca gałąź dla firm (systemu Windows) i Odroczony kanał (usługi Office 365), aby mieć czas na testy.

Aby zachować kontrolę, użyj wersji Gałąź długoterminowej obsługi systemu Windows 10 i instalacji klientów pakietu Office Professional Plus 2016 (za pomocą plików MSI).

Skoncentruj się na działalności biznesowej, a nie na zarządzaniu oprogramowaniem.

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby zachowania koncentracji nad firmą (zamiast na zarządzaniu oprogramowaniem) dzięki aplikacjom klienckim usługi Office 365.

Bądź na bieżąco   

Dzięki regularnym aktualizacjom telefony, tablety i komputery stacjonarne Twoich użytkowników są zawsze zaktualizowane najnowszymi poprawkami.

Mieszaj i dopasowuj programy   

Postępuj zgodnie ze swoimi potrzebami biznesowymi — nie wszystkie systemy muszą korzystać z tego samego modelu wdrażania. Możesz nawet korzystać z różnych modeli dla systemu Windows i pakietu Office na tych samych urządzeniach.

Oszczędzaj na zarządzaniu   

Zezwój na aktualizacje automatyczne w pełni przetestowanych wersji Bieżąca gałąź dla firm (systemu Windows) i Odroczony kanał (usługi Office 365) zamiast samodzielnie zarządzać pakietami oprogramowania.

Śledź na bieżąco   

Sprawdź, jakie nowości mają się pojawić w następnych wersjach, i dowiedz się, jakie aktualizacje zabezpieczeń zostały uwzględnione, przeglądając informacje podane przez firmę Microsoft.

Zarządzaj ryzykiem   

Użyj wersji Bieżąca gałąź dla firm (systemu Windows) i Odroczony kanał lub Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału (usługi Office 365), aby przetestować krytyczne aplikacje biznesowe, które muszą cały czas działać bez zakłóceń.

Zaoszczędź na programowaniu   

Najpierw zajrzyj do sklepu — inni mogą już mieć działające rozwiązanie. W razie potrzeby opracowania niestandardowego rozwiązania korzystaj z najlepszych praktyk, aby zagwarantować, że dodatki będą działać po aktualizacjach.

Opcje udostępniania

Musisz zrozumieć poszczególne opcje udostępniania systemu Windows 10 i aplikacji klienckich usługi Office 365, aby móc wybrać opcje odpowiednie dla Twojej firmy. Samodzielnie decydujesz o tym, co najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie i wybierasz dopasowane pod jej kątem kombinacje wersji. Ta sekcja zawiera omówienie dostępnych opcji i pomoc przy ich wyborze.

Podsumowanie opcji udostępniania

Użyj poniżej tabeli, aby wybrać opcję udostępniania dopasowaną do potrzeb Twojej firmy:

Najnowsze innowacje

Najnowsze innowacje

Miej czas na ocenę

Miej czas na ocenę

Zawsze bezpieczeństwo

Zawsze bezpieczeństwo

Uzyskaj najnowsze funkcje od razu. Wybierz wersje Bieżąca gałąź (systemu Windows 10) i Bieżący kanał (usługi Office 365).

Przeprowadź testy za pomocą istniejących systemów. Wybierz te wersje:

 • System Windows 10: Bieżąca gałąź dla firm

 • Usługa Office 365: Odroczony kanał i Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału

Będziesz zawsze otrzymywać najnowsze aktualizacje zabezpieczeń — bez czekania i niezależnie od tego, który program wybierzesz.

Domyślnie kanały dla aplikacji klienckich

Usługa Office 365 zawiera różne zestawy aplikacji klienckich. Usługa Office 365 Business zawiera podstawowe aplikacje pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, OneNote i Publisher), a usługa Office 365 ProPlus zawiera podstawowe aplikacje oraz programy Skype dla firm i Access. Programy Project Online — klient komputerowy i Visio Pro dla Office 365 również korzystają z tego modelu udostępniania.

Na poniższej ilustracji przedstawiono te zestawy aplikacji klienckich.

Domyślnie kanały dla aplikacji klienckich

Domyślnie aplikacje klienckie w ramach usługi Office 365 są ustawione na poniższe wersje kanałów:

 • Programy Office 365 Business, Project Online — klient komputerowy i Visio Pro dla Office 365    są ustawione do używania wersji Bieżący kanał.

 • Usługa Office 365 ProPlus    jest ustawiona do używania wersji Odroczony kanał.

Możesz jednak określić kanał, który ma być używany dla Twoich aplikacji klienckich, zgodnie z potrzebami Twojej firmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kanałów aplikacji klienckich usługi Office 365, zobacz Omówienie kanałów aktualizacji.

Którą opcję udostępniania należy wybrać?

W poniższej tabeli przedstawiono opcje udostępniania dla systemu Windows 10 i klientów usługi Office 365.

Opcje udostępniania

Czy jest dostępna dla klienta usługi Office 365?

Czy jest dostępna dla systemu Windows 10?

Wersja Gałąź wersji zapoznawczej niejawnego programu testów systemu Windows    pozwala wcześniej zapoznawać się z funkcjami i przesyłać opinie.

Nie

Tak

Wersja Bieżąca gałąź    zapewnia Twoim użytkownikom najnowsze udostępnione funkcje. Jest dobrym rozwiązaniem dla użytkowników mobilnych korzystających ze swoich własnych urządzeń, sprzedawców w terenie oraz na potrzeby testów systemów lub wdrożeń pilotażowych.

Nie

Tak

Wersja Bieżący kanał    zapewnia Twoim użytkownikom najnowsze udostępnione funkcje. Jest dobrym rozwiązaniem dla użytkowników mobilnych korzystających ze swoich własnych urządzeń, sprzedawców w terenie oraz na potrzeby testów systemów lub wdrożeń pilotażowych.

Tak

Nie

Wersja Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału    zapewnia Ci czas na zapoznawanie się z funkcjami i testowanie Twoich dostosowań lub procesów.

Tak

Nie

Wersja Bieżąca gałąź dla firm    daje Ci kilka miesięcy czasu realizacji, zanim otrzymasz najnowszą wersję. Najlepiej nadaje się dla komputerów stacjonarnych i przenośnych w biurze. Ciesz się nowymi funkcjami oraz tym, że zostały one przetestowane i zweryfikowane przez miliony użytkowników.

Nie

Tak

Wersja Odroczony kanał    daje Ci kilka miesięcy czasu realizacji, zanim uzyskasz najnowszą wersję. Najlepiej nadaje się dla komputerów stacjonarnych i przenośnych w biurze. Ciesz się nowymi funkcjami oraz tym, że zostały one przetestowane i zweryfikowane przez miliony użytkowników.

Tak

Nie

Wersja Instalacje klientów pakietu Office Professional Plus 2016 (za pomocą plików MSI)    dobrze sprawdzają się w przypadku scenariuszy, w których wymagana jest maksymalna kontrola i urządzenia mają ograniczony dostęp do Internetu.

Nie

Nie

Wersja Gałąź długoterminowej obsługi    najlepiej sprawdza się w scenariuszach, w których największe znaczenie ma kontrola nad wdrożeniem systemu operacyjnego.

Nie

Tak

Opcje udostępniania na początku tej tabeli zapewniają najbardziej aktualne funkcje, a te na końcu — najwyższy poziom kontroli administracyjnej. Aktualność oznacza szybki dostęp do nowych funkcji oraz umożliwia przesyłanie opinii do firmy Microsoft. Jeśli chcesz poświecić dostęp do nowych funkcji w zamian za dodatkową kontrolę, użyj opcji zapewniających najwyższy poziom kontroli dla systemów specjalistycznych, na przykład na urządzeniach w halach produkcyjnych, systemach wentylacji lub oddziałach ratunkowych. Wersja Bieżąca gałąź dla firm (systemu Windows) i Odroczony kanał (usługi Office 365) oferuje równowagę między dostępem do nowych funkcji i poziomem kontroli.

Częstotliwości udostępniania

Warto dbać o aktualność systemu Windows i klientów pakietu Office. Usługa Office 365 i system Windows 10 działają tak, aby dopasować wzajemnie częstotliwości udostępniania w celu ułatwienia tego procesu. Oba produkty będą udostępniać regularne aktualizacje zabezpieczeń, a ich nowe funkcje będą udostępniane 2 lub 3 razy rocznie. W przypadku systemu Windows 10 jest również dostępna długoterminowa gałąź obsługi dla urządzeń specjalistycznych.

Częstotliwości udostępniania systemu Windows 10

System Windows 10 ma cztery typy gałęzi udostępniania:

 • Windows Insider Preview    Dołącz do Niejawnego programu testów systemu Windows, aby oceniać funkcje przed ich wydaniem, przesyłać opinie na ich temat i przeprowadzać testy weryfikacji zgodności aplikacji. Nowe funkcje są często udostępniane.

 • Bieżąca gałąź    Po przetestowaniu nowych funkcji w ramach Niejawnego programu testów systemu Windows są one udostępniane razem z poprawkami błędów i zabezpieczeń jako wersja Bieżąca gałąź. Nowa wersja Bieżąca gałąź jest udostępniana kilka razy w ciągu roku.

 • Bieżąca gałąź dla firm    Funkcje z wersji Bieżąca gałąź są wprowadzane do wersji Bieżąca gałąź dla firm kilka razy w ciągu roku. Firma Microsoft obsługuje wersję Bieżąca gałąź dla firm przez czas co najmniej 8 miesięcy.

 • Gałąź długoterminowej obsługi    Ta gałąź udostępnia obsługiwaną platformę systemu operacyjnego przez 10 lat. Przedsiębiorstwa mogą zdecydować o przejściu do nowej wersji lub pozostać przy dotychczasowej wersji, pominąć nową wersję i przejść dopiero do następnej wersji. Wersje Gałąź długoterminowej obsługi są rzadko używane dla urządzeń specjalistycznych. Używaj klientów pakietu Office Professional Plus 2016 dla tych urządzeń.

Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje między tymi wersjami systemu Windows 10.

Częstotliwość udostępniania systemu Windows 10

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Opcje obsługi systemu Windows 10 dotyczące aktualizacji i uaktualnień.

Częstotliwość udostępniania klientów usługi Office 365

Klienci usługi Office 365 mają poniższe typy wersji:

 • Wersja Bieżący kanał    Nowe funkcje, aktualizacje zabezpieczeń i poprawki mogą być udostępniane w ramach wersji Bieżący kanał co miesiąc. Jest to domyślny harmonogram udostępniania dla klientów usługi Office 365 Business.

 • Wersja Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału    Możesz weryfikować tę wersję przez cztery miesiące, zanim stanie się ona wersją Odroczony kanał. Nowe funkcje są uwzględniane tylko zaraz po wydaniu. Ten kanał jest odświeżany o aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami i aktualizacje zabezpieczeń co miesiąc.

 • Wersja Odroczony kanał    Wersja Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału jest wprowadzana i udostępniana jako wersja Odroczony kanał co 4 miesiące. Nie są dodawane żadne nowe funkcje aż do następnej wersji Odroczony kanał, ale aktualizacje zabezpieczeń są nadal udostępniane. Każda wersja Odroczony kanał jest obsługiwana przez dodatkowe 4 miesiące, po czym użytkownicy muszą przejść do następnej wersji. Jest to domyślny harmonogram udostępniania dla klientów wersji Office 365 ProPlus.

Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje między tymi wersjami usługi Office 365 ProPlus.

Częstotliwość udostępniania usługi Office 365

Aplikacje pakietu Office Mobile

Aplikacje pakietu Office Mobile dla systemów iOS i Android są udostępniane regularnie za pośrednictwem odpowiednich sklepów z aplikacjami. Aplikacje uniwersalne pakietu Office dla systemu Windows są udostępniane regularnie za pośrednictwem Sklepu Microsoft.

Instalacje klientów pakietu Office Professional Plus 2016

Aktualizacje zabezpieczeń są udostępniane klientom pakietu Office instalowanym za pomocą plików MSI w ramach programu licencjonowania zbiorowego pakietu Office. Nowe funkcje nie są dostarczane poza pełnymi wersjami produktów. Ta opcja jest zalecana dla urządzeń korzystających z wersji Gałąź długoterminowej obsługi systemu Windows 10.

Narzędzia do wdrażania

W poniższej tabeli wymieniono narzędzia do wdrażania, które mogą być używane dla systemu Windows 10 i aplikacji klienckich usługi Office 365:

Narzędzie

Czy jest obsługiwane w przypadku systemu Windows 10?

Czy jest obsługiwane w przypadku klientów usługi Office 365?

Windows Update dla firm

Tak

Nie

Windows Server Update Services

Tak

Nie

System Center Configuration Manager

Tak

Tak

Microsoft Intune

Tak

Tak

Narzędzia do wdrażania oprogramowania od innych firm

Tak

Tak

Typy zmian

Istnieje kilka typów zmian, które są regularnie wprowadzane w usłudze Office 365. Kanały komunikacji dotyczącej tych zmian oraz działania, których wykonanie może być konieczne w związku z nimi, będą się różnić w zależności od typu zmiany.

W tej sekcji omówiono typy zmian, których możesz oczekiwać, kiedy możesz oczekiwać zmian oraz co musisz zrobić, aby przygotować się na zmiany w usłudze Office 365.

Typy zmian w usłudze Office 365 i aplikacjach klienckich

Nie wszystkie zmiany mają ten sam wpływ na Twoich użytkowników i nie wszystkie z nich wymagają wykonania działania. Niektóre są zaplanowane, a inne ze względu na swój charakter są niezaplanowane (aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami i aktualizacje zabezpieczeń nie są zwykle zaplanowane z wyprzedzeniem). W zależności od typu zmiany kanał komunikacji również się różni. W poniższej tabeli wymieniono typy zmian, których możesz oczekiwać w usłudze Office 365 i aplikacjach klienckich.

Funkcje

Funkcje

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Zawsze bezpieczeństwo

Zabezpieczenia

Typ zmiany   

 • Aktualizacje funkcji

 • Nowe funkcje lub aplikacje

 • Przestarzałe funkcje

 • Poprawki klientów związane z problemami

 • Poprawki zabezpieczeń

Czy jest dostarczane wcześniejsze powiadomienie?   

Powiadomienie o zmianach wymagających wykonania działania jest dostarczane z 30-dniowym wyprzedzeniem

Nie, są one uwzględniane w comiesięcznej kompilacji dla wszystkich kanałów

Nie, są one uwzględniane w comiesięcznej kompilacji dla wszystkich kanałów

Kanał komunikacji   

 • Biuletyn zabezpieczeń

Czy wymaga wykonania działania przez administratora dzierżawy?   

Czasami

Rzadko

Rzadko

Jakiego rodzaju działanie należy wykonać?   

 • Zmienianie ustawień

 • Informowanie użytkowników o zmianach

 • Weryfikowanie dostosowań

 • Zmienianie ustawień administratora

Czy wymaga testów?   

Rzadko — wymaga sprawdzenia dodatków o krytycznym znaczeniu dla firmy

Czasami — wymaga przeprowadzenia testów poprawki pod kątem procesów lub dostosowań

Rzadko

Przykłady zmian   

 • Aktualizacje funkcji: PowerPoint — prostszy proces osadzania klipów wideo

 • Nowe funkcje lub aplikacje: Skype dla firm

 • Poprawki naprawiające błędy zgłoszone przez klientów

Wskazówki dotyczące zarządzania zmianą w przypadku korzystania z dodatków pakietu Office:

 • Zalecamy, aby klienci pobierali najnowsze aktualizacje za pomocą wersji Bieżący kanał. Jeśli masz wdrożone dostosowania lub dodatki pakietu Office, możesz używać wersji Odroczony kanał, która opóźnia aktualizacje dla pakietu Office do chwili przetestowania zmiany i poprawienia dostosowań. Aby testować i poprawiać dostosowania przed zastosowaniem aktualizacji do wersji Odroczony kanał, używaj wersji Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału. Korzystaj z narzędzia Telemetryczny pulpit nawigacyjny pakietu Office, aby sprawdzać dodatki pod kątem zgodności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zgodność i telemetria w pakiecie Office.

 • Jeśli dodatek pakietu Office został utworzony przez Twoich programistów, zalecamy, aby zaktualizowali oni kod i ponownie wdrożyli niestandardowy dodatek pakietu Office.

 • Jeśli dostosowanie zostało utworzone za pomocą języka VBA, narzędzi VSTO lub modelu COM, rozważ ponowne skompilowanie dostosowania jako dodatku pakietu Office lub sprawdź Sklep Office, aby ustalić, czy jest w nim dostępny dodatek innej firmy zapewniający podobną funkcjonalność.

 • Rozważ zlikwidowanie dodatków pakietu Office, które nie są już używane lub są wykorzystywane w małym stopniu.

Więcej informacji na temat dodatków pakietu Office.

Porady dotyczące testów

W przypadku zmian funkcjonalności należy przeprowadzić testy pod kątem dodatków i innych dostosowań, aby sprawdzić, czy jest konieczne ich zaktualizowanie. Skorzystaj z poniższych porad dotyczących testów:

 • Nie czekaj — zleć zespołowi pilotażowemu użycie kompilacji Bieżący kanał w celu rozpoczęcia oceny nowych funkcji. Użyj wersji Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału, jeśli potrzebujesz więcej czasu realizacji na testy.

 • Skorzystaj z wirtualnego środowiska platformy Azure, aby przeprowadzić testy pod kątem dostosowań lub procesów.

 • Dopasuj swoje prace do harmonogramu udostępniania — zaplanuj comiesięczne przebiegi testów.

Role i obowiązki

Odpowiedzialność za zarządzanie zmianą spoczywa na firmie Microsoft i Tobie jako administratorze dzierżawy usługi Office 365. Rozkład obowiązków w przypadku usługi online jest inny niż przypadku serwera lub klienta lokalnego.

Role, zarówno firmy Microsoft, jak i Twoja, muszą być wypełniane przed, w trakcie i po wystąpieniu zmiany w usłudze.

Przejrzyj zawartość poszczególnych wersji na stronie Wydania w ramach kanału aktualizacji klienta usługi Office 365 w witrynie TechNet.

Rozkład obowiązków

W ofercie usługi rozkład obowiązków za sprawy takie jak konserwacja sprzętu i aktualizacje zabezpieczeń spoczywa na dostawcy usługi (firmie Microsoft), a nie na kliencie (Tobie). Mimo to musisz jednak zagwarantować, że niestandardowe oprogramowanie będzie nadal działać zgodnie z oczekiwaniami po wprowadzeniu aktualizacji.

W przypadku produktów lokalnych większy zakres odpowiedzialności za zarządzanie zmianą spoczywa na Twojej organizacji.

Zakres Twojej odpowiedzialności za zarządzanie zmianą zależy od typu usługi. Na poniższym wykresie podsumowano rozkład odpowiedzialności za usługi online i oprogramowanie lokalne spoczywającej na firmie Microsoft i kliencie.

Usługa Office 365

Klienci usługi Office 365

Klienci i serwery lokalne

Odpowiedzialność   

Firmy Microsoft   

Klienta   

Firmy Microsoft   

Klienta   

Firmy Microsoft   

Klienta   

Udostępnianie nowej funkcjonalności

X

X

X

X

Testowanie nowych funkcji w celu kontroli jakości

X

X

X

X

X

Powiadamianie o nowych funkcjach

X

X

X

X

X

X

Integracja niestandardowego oprogramowania

X

X

X

X

X

Stosowanie aktualizacji zabezpieczeń

X

X

X

Obsługa oprogramowania systemowego

X

X

X

Konserwacja sprzętu

X

X

X

Rola firmy Microsoft i Twoja rola

Rola w zarządzaniu zmianą w usłudze Office 365 jest wypełniana zarówno przez firmę Microsoft, jak i przez Ciebie, przed wprowadzeniem zmiany, w jej trakcie i po jej wprowadzeniu.

Przed wprowadzeniem zmiany

Rola firmy Microsoft

 • Określenie oczekiwań w związku ze zmianami w usłudze.

 • Powiadomienie klientów z 30-dniowym wyprzedzeniem o zmianach, które wymagają działania ze strony administratora.

 • Opublikowanie informacji o większości nowych funkcji i aktualizacji w Przewodniku po usłudze Office 365.

Rola klienta

 • Zrozumienie, czego należy oczekiwać w związku ze zmianami i powiadomieniami na ich temat.

 • Regularne czytanie Centrum wiadomości, Przewodnika po usłudze Office 365 i blogu dotyczącego pakietu Office.

 • Skonfigurowanie zespołów pilotażowych w celu zapoznania się z nową funkcjonalnością za pomocą wersji Bieżący kanał.

 • Przegląd i aktualizacja wewnętrznych procesów zarządzania zmianami.

 • Zrozumienie wymagań systemowych usługi Office 365 i sprawdzenie zgodności.

W trakcie wprowadzania zmiany

Rola firmy Microsoft

 • Wprowadzenie zmiany u klientów.

 • W szczególności w przypadku klientów usługi Office 365: comiesięczne udostępnianie nowej wersji Bieżący kanał oraz nowych aktualizacji zabezpieczeń i aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami dla wersji Odroczony kanał.

 • Monitorowanie danych telemetrycznych i obsługa eskalacji w przypadku wszelkich nieoczekiwanych problemów.

Rola klienta

 • Sprawdzanie Centrum wiadomości i linku do dodatkowych informacji.

 • Podejmowanie wszelkich wymaganych działań (jeśli mają zastosowanie) i przeprowadzanie testów wszystkich dodatków.

 • W przypadku korzystania z wewnętrznego udziału na potrzeby aktualizacji pobieranie najnowszych kompilacji i przekazywanie ich do Twojego udziału.

 • W przypadku wystąpienia przerwy/konieczności naprawy utworzenie zgłoszenia do pomocy technicznej.

Po wprowadzeniu zmiany

Rola firmy Microsoft

 • Zapoznawanie się z opiniami klientów w celu usprawnienia procesu wprowadzania przyszłych zmian.

 • Zapoznawanie się z opiniami z sieci usługi Office 365 w usłudze Yammer i narzędziu do przesyłania opinii dla administratorów.

 • Aktualizowanie stanów w Przewodniku po usłudze Office 365 i dodawanie nowych funkcji.

Rola klienta

 • Współpraca z użytkownikami w organizacji w celu zaadoptowania zmiany (uzyskiwanie pomocy w Centrum produktywnej pracy usługi Office 365).

 • Przegląd procesów zarządzania zmianami i wąskich gardeł w celu wykorzystania możliwości wprowadzenia usprawnień oraz korzystanie z dodatkowych zasobów firmy Microsoft.

 • Przekazywanie ogólnych opinii w sieci usługi Office 365 w usłudze Yammer oraz szczegółowych opinii w narzędziu do przesyłania opinii dla administratorów.

 • Szkolenie użytkowników w zakresie przekazywania opinii dotyczących aplikacji za pomocą przycisku Uśmiech w aplikacjach pakietu Office.

Zarządzanie wdrożeniami aktualizacji

Samodzielnie decydujesz o tym, kiedy i jak wdrażać aktualizacje w Twojej organizacji, konfigurując poniższe opcje:

 • Jaki kanał ma być używany.    Ta opcja określa częstotliwość udostępniania aktualizacji.

 • Jaka metoda aktualizacji ma być używana (automatyczna lub ręczna).    Ta opcja określa sposób pobierania aktualizacji na komputerach klienckich

Jak stosować aktualizacje

Możesz określić sposób wdrażania aktualizacji na komputerach użytkowników. Możesz zezwolić komputerom klienckim na automatyczne otrzymywanie aktualizacji za pośrednictwem Internetu lub z lokalizacji lokalnej. Ewentualnie możesz zechcieć zachować większą kontrolę, samodzielnie tworząc pakiety aktualizacji i ręcznie dostarczając je na komputery klienckie za pośrednictwem Twojej sieci.

Metody stosowania aktualizacji pakietu Office do komputerów klienckich

W poniższej tabeli objaśniono trzy metody, za pomocą których możesz stosować aktualizacje pakietu Office do komputerów klienckich.

Automatyczna

Ręczna

Z Internetu   

Z lokalizacji lokalnej   

Z lokalizacji lokalnej   

Firma Microsoft udostępnia zaktualizowaną kompilację w Internecie. Komputery klienckie automatycznie instalują aktualizacje po ich udostępnieniu.

Administrator pobiera zaktualizowaną kompilację do lokalizacji lokalnej. Komputery klienckie automatycznie instalują aktualizacje po ich udostępnieniu.

Administrator pobiera zaktualizowaną kompilację do lokalizacji lokalnej. Administrator wypycha zaktualizowaną kompilację na komputery klienckie za pomocą skryptów lub narzędzi do dystrybucji oprogramowania.

Na poniższej ilustracji przedstawiono te metody:

Stosowanie aktualizacji pakietu Office do klientów

Czy potrzebujesz kontroli nad dostarczaniem aktualizacji?

Aby wybrać odpowiednią metodę, rozważ poniższe scenariusze:

 • Dostosowania

  • Zezwalaj na aktualizacje automatyczne w przypadku    użytkowników lub komputerów skupionych na pracach biurowych i niekorzystających z dostosowań lub zintegrowanych rozwiązań.

   Zalecany kanał: 
Bieżący kanał

  • Korzystaj z ręcznego dostarczania aktualizacji w przypadku    użytkowników lub komputerów korzystających z dostosowań lub zintegrowanych rozwiązań współdziałających z klientami usługi Office 365.

   Zalecany kanał: 
Odroczony kanał. Przeprowadź weryfikację za pomocą wersji Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału.

 • Czy komputery są zarządzane czy niezarządzane?

  • Zezwalaj na aktualizacje automatyczne z Internetu w przypadku    klientów i małych firm bez działu informatycznego.

  • Przeprowadzaj wdrożenia z lokalizacji lokalnej, gdy    chcesz zachować kontrolę nad tym, kiedy aktualizacje są wypychane na komputery w Twojej organizacji.

Jak skonfigurować kanały i metody aktualizacji

Użyj poniższych metod, aby skonfigurować, jakie kanały mają być używane przez poszczególne komputery klienckie i w jaki sposób te komputery klienckie mają być aktualizowane:

 • Narzędzie wdrażania pakietu Office

 • Zasady grupy — w przypadku korzystania z centralnej administracji komputerami przyłączonymi do domeny.

Zobacz też

Omówienie kanałów aktualizacji

Opcje obsługi systemu Windows 10 dotyczące aktualizacji i uaktualnień

Zasoby dotyczące architektury informatycznej chmury firmy Microsoft

Wydania w ramach kanału aktualizacji klienta usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×