Zarządzanie zaufanymi lokalizacjami plików usług programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zaufane lokalizacje plików to witryny programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, ścieżki Universal Naming Convention (UNC) lub witryny HTTP sieci Web, z których serwer, na którym działają usługi obliczeniowe programu Excel, może uzyskiwać dostęp do skoroszytów.

Istnieje możliwość tworzenia różnych zaufanych lokalizacji plików dla różnych celów w projektach. Można również odpowiednio dostosować ustawienia i uprawnienia lokalizacji plików.

Początkowo nie ma zaufanych lokalizacji plików usług programu Excel. Aby użyć usług programu Excel, należy utworzyć co najmniej jedną zaufaną lokalizację plików.

Aby zarządzać zaufanymi lokalizacjami plików usług programu Excel, należy otworzyć stronę Zaufane lokalizacje plików usług programu Excel:

 1. Otwórz stronę administracyjną dostawcy usług udostępnionych.

  Aby otworzyć stronę administracyjną dostawcy usług udostępnionych, należy wykonać następujące czynności:

  1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij kartę Zarządzanie aplikacjami.

  2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami, w sekcji Usługi udostępnione programu Office SharePoint Server kliknij łącze Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy.

  3. Na stronie Zarządzanie usługami udostępnionymi tej farmy kliknij dostawcę usług udostępnionych, dla którego chcesz otworzyć stronę administracyjną.

 2. Na stronie Witryna administracyjna usług udostępnionych, w sekcji Ustawienia usług programu Excel, kliknij opcję Zaufane lokalizacje plików.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zaufanej lokalizacji plików

Edytowanie zaufanej lokalizacji plików

Usuwanie zaufanej lokalizacji plików

Dodawanie zaufanej lokalizacji plików

 1. Na stronie Zaufane lokalizacje plików usług programu Excel kliknij opcję Dodawanie zaufanej lokalizacji plików.

 2. Na stronie Usługi programu Excel: Dodawanie zaufanej lokalizacji plików, w sekcji Lokalizacja, wpisz adres zaufanej lokalizacji plików.

  Format adresu musi być zgodny z określonym typem lokalizacji. Typ lokalizacji należy określić w następnym kroku.

  • W sekcji Typ lokalizacji wybierz jedną z następujących opcji:

   • Windows SharePoint Services. Wybranie tej opcji umożliwia określenie adresu URL witryny SharePoint jako zaufanej lokalizacji plików.

   • UNC. Wybranie tej opcji umożliwia określenie udziału pliku jako zaufanej lokalizacji plików za pomocą adresu UNC.

   • HTTP. Wybranie tej opcji umożliwia określenie adresu URL HTTP jako zaufanej lokalizacji plików.

  • Jeżeli elementy podrzędne zaufanej lokalizacji plików także mają być zaufanymi lokalizacjami plików, zaznacz pole wyboru Zaufane elementy podrzędne.

   Uwaga: Zarządzanie można usprawnić, tworząc zaufane elementy podrzędne. Jednak automatyczne nadawanie statusu zaufanych podwitrynom i podkatalogom zaufanych lokalizacji automatycznie po ich utworzeniu może spowodować problem z bezpieczeństwem.

  • W polu Opis można opcjonalnie wprowadzić opis zaufanej lokalizacji plików w celu oznaczenia jej przeznaczenia.

 3. W sekcji Zarządzanie sesjami, w polu Limit czasu sesji, wpisz czas (w sekundach), przez jaki sesja usług obliczeniowych programu Excel może być otwarta i nieaktywna, zanim zostanie zamknięta. Czas jest mierzony od końca każdego żądania otwarcia.

  Aby sesja nie miała limitu czasu, wpisz -1. Aby sesja wygasła po zakończeniu pojedynczego żądania otwarcia, wpisz 0.

  • W polu Limit czasu sesji krótkiej wpisz czas (w sekundach) przed wystąpieniem dowolnej interakcji ze strony użytkownika, przez jaki sesja usług obliczeniowych programu Excel może być otwarta i nieaktywna zanim zostanie zamknięta. Czas jest mierzony od końca początkowego żądania otwarcia.

   Aby sesja nie miała limitu czasu, wpisz -1. Aby sesja wygasła po zakończeniu pojedynczego żądania otwarcia, wpisz 0.

  • W polu Maksymalny czas trwania żądania wpisz maksymalny czas trwania (w sekundach) jednego żądania w sesji.

   Aby żądanie nie miało limitu czasu, wpisz -1.

   Ograniczając czas trwania jednego żądania, można ograniczyć ryzyko ataku typu „odmowa usługi”.

 4. W sekcji Właściwości skoroszytu, w polu Maksymalny rozmiar skoroszytu, wpisz w megabajtach (MB) maksymalny rozmiar skoroszytu, jaki może zostać otwarty przez usługi obliczeniowe programu Excel.

  Jeśli użytkownicy będą otwierać skoroszyty bardzo dużej wielkości, wydajność i dostępność zasobów może zostać ograniczona. Jeśli dopuszczalny rozmiar skoroszytów działających w otwartych sesjach usług obliczeniowych programu Excel nie będzie kontrolowany, istnieje zagrożenie, że użytkownicy przekroczą dyspozycyjność zasobów i dojdzie do przepełnienia serwera.

  W polu Maksymalny rozmiar wykresu wpisz w megabajtach (MB) maksymalny rozmiar tabeli, jaka może zostać otwarta przez usługi obliczeniowe programu Excel.

 5. W sekcji Zachowanie obliczenia, w polu Okres istnienia pamięci podręcznej funkcji nietrwałej, wpisz maksymalny czas (w sekundach), przez jaki wartość obliczona dla funkcji nietrwałej może być przechowywana w pamięci podręcznej dla automatycznych obliczeń ponownych.

  Aby funkcja nietrwała była obliczana jeden raz po otwarciu, wpisz -1. Aby funkcja była obliczana ciągle, wpisz 0.

  W sekcji Tryb obliczania skoroszytu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Plik. Wybranie tej opcji umożliwia wykonanie obliczeń określonych w pliku.

  • Ręcznie. Po wybraniu tej opcji ponowne obliczanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie odebrane żądanie obliczenia.

  • Automatycznie. Wybranie tej opcji powoduje, że wszelkie zmiany wartości powodują ponowne obliczanie wszystkich pozostałych wartości, które są zależne od danej wartości. Ponadto będą wywoływane funkcje nietrwałe, jeśli upłynie ich limit czasu.

  • Automatyczne z wyjątkiem tabel danych Wybranie tej opcji powoduje, że wszelkie zmiany wartości powodują ponowne obliczanie wszystkich pozostałych wartości zależnych od niej, pod warunkiem że wartości nie znajdują się w tabeli danych. Ponadto wywoływane będą funkcje nietrwałe, jeśli upłynął ich limit czasu.

 6. W sekcji Dane zewnętrzne, w obszarze Zezwalanie na dane zewnętrzne, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Brak. Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich połączeń danych zewnętrznych dla zaufanej lokalizacji plików.

  • Tylko biblioteki zaufanych połączeń danych. Wybranie tej opcji aktywuje wyłącznie połączenia do źródeł danych, które stanowią część biblioteki połączeń danych. Serwer będzie ignorował ustawienia osadzone w arkuszu.

  • Biblioteki zaufanych połączeń danych i połączenia osadzone. Wybranie tej opcji powoduje przesłanie do serwera instrukcji, aby próbował nawiązać połączenia osadzone do źródeł danych tylko w przypadku niepowodzenia połączenia ze źródłami danych stanowiącymi część biblioteki zaufanych połączeń danych.

   Porada: Wybór tej opcji należy rozważyć w przypadku zarządzania połączeniami danych dla małej liczby autorów skoroszytów. Opcja umożliwia autorom skoroszytów osadzanie połączeń bezpośrednich do zewnętrznych źródeł danych w skoroszytach, aby możliwy był dostęp do bibliotek zaufanych połączeń danych, jeśli łącza osadzone zawiodą.

   W obszarze Ostrzeganie przy odświeżaniu zaznacz pole wyboru Włączone ostrzeżenie dotyczące odświeżania — przed odświeżaniem zewnętrznych danych dla plików w tej lokalizacji zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Dzięki tej opcji zewnętrzne dane nie będą automatycznie odświeżane bez wiedzy użytkownika.

   W obszarze Zatrzymanie, gdy odświeżanie przy otwarciu nie powiedzie się zaznacz pole wyboru Włączone zatrzymywanie operacji otwartych — operacje na pliku w zaufanej lokalizacji plików będą zatrzymywane w następujących okolicznościach:

  • Plik zawiera połączenie danych Odświeżaj przy otwarciu.

  • Pliku nie można odświeżyć, gdy jest otwarty.

  • Użytkownik nie ma uprawnienia Otwórz do tego pliku

   W obszarze Okres istnienia pamięci podręcznej danych zewnętrznych, w polu Odświeżanie automatyczne (okresowe/przy otwarciu):, wpisz maksymalny czas (w sekundach), przez jaki system może korzystać z wyników kwerend danych zewnętrznych dla wyników automatycznie odświeżanych kwerend zewnętrznych. Aby zapobiec odświeżaniu danych po pierwszej kwerendzie, wpisz -1.

   W obszarze Okres istnienia pamięci podręcznej danych zewnętrznych, w polu Odświeżanie ręczne, wpisz maksymalny czas (w sekundach), przez jaki system może korzystać z wyników kwerend danych zewnętrznych dla wyników automatycznie odświeżanych kwerend zewnętrznych. Aby zapobiec odświeżaniu danych po pierwszej kwerendzie, wpisz -1.

   W polu Maksymalna liczba jednoczesnych kwerend na sesję wpisz maksymalną liczbę kwerend, które mogą działać jednocześnie podczas pojedynczej sesji.

 7. W sekcji Funkcje zdefiniowane przez użytkownika zaznacz pole wyboru Dozwolone funkcje zdefiniowane przez użytkownika, aby funkcje zdefiniowane przez użytkownika mogły być wywoływane ze skoroszytów zlokalizowanych w zaufanej lokalizacji plików.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie zaufanej lokalizacji plików

 • Na stronie Zaufane lokalizacje plików usług programu Excel wskaż zaufaną lokalizację plików, którą chcesz edytować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij opcję Edytuj.

Początek strony

Usuwanie zaufanej lokalizacji plików

 1. Na stronie Zaufane lokalizacje plików usług programu Excel wskaż zaufaną lokalizację plików, którą chcesz usunąć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij opcję Usuń.

 2. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu z zapytaniem, czy usuwanie ma być kontynuowane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×