Zarządzanie zakresami danych zewnętrznych i ich właściwościami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić właściwości zakresu danych zewnętrznych do sterowania danych, które zostały zaimportowane do arkusza za pomocą połączenia z zewnętrznym źródłem danych, takich jak bazy danych, kwerendy sieci Web lub pliku tekstowego.

Zakres danych zewnętrznych (nazywane również tabela kwerendy) jest zdefiniowana nazwa lub nazwa tabeli, która określa lokalizację danych, który zostanie przeniesiony do arkusza. Po podłączeniu do danych zewnętrznych, program Excel automatycznie tworzy zakresu danych zewnętrznych. Jedynym wyjątkiem jest raport tabeli przestawnej, który jest połączony ze źródłem danych — raport tabeli przestawnej nie korzysta z zakresu danych zewnętrznych. W programie Excel można formatować i układ zakresu danych zewnętrznych lub jej używać w obliczeniach, podobnie jak w przypadku innych danych.

Właściwości zakresu danych zewnętrznych

Zakres danych zewnętrznych ma dodatkowe właściwości (nie należy mylić z właściwości połączenia) umożliwiają kontrolowanie danych, takich jak zachowanie komórki formatowania i szerokość kolumny. Aby zmienić te właściwości zakresu danych zewnętrznych, należy kliknąć przycisk Właściwości w grupie połączenia na karcie dane. Następnie wprowadź odpowiednie zmiany, wykonując następujące czynności:

 • Dla zakresów danych zewnętrznych, które są tworzone na podstawie programu Microsoft Query oraz Kreatora połączenia danych za pomocą okna dialogowego Właściwości danych zewnętrznych.

 • Dla zakresów danych zewnętrznych, które są tworzone na podstawie zaimportowanego pliku tekstowego lub kwerendy sieci Web, która pobiera dane HTML użyj okna dialogowego Właściwości zakresu danych zewnętrznych.

 • Zakresy danych zewnętrznych, które są tworzone na podstawie kwerendy sieci Web, która pobiera dane XML można użyć w oknie dialogowym Właściwości mapy XML.

Używanie szablonów z zakresami danych zewnętrznych

Jeśli chcesz udostępnić podsumowanie lub raport, który jest oparty na danych zewnętrznych, możesz przekazać innym użytkownikom skoroszyt zawierający zakres danych zewnętrznych lub można utworzyć szablon raportu. szablon raportu umożliwia zapisanie podsumowanie lub raport bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu plik jest mniejszy. Dane zewnętrzne są pobierane, gdy użytkownik otwiera szablon raportu.

 1. Wybierz arkusz, w którym chcesz przeszukać zakres danych zewnętrznych.

 2. Na pasek formuły kliknij strzałkę obok Pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz.

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Możesz też kliknąć dwukrotnie nazwę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie nazwy wpisz nową nazwę dla odwołania w polu Nazwa.

Uwaga: Przycisk Zamknij zamyka okno dialogowe Menedżer nazw. Nie musisz kliknij przycisk Zamknij, aby zatwierdzić zmiany, które zostały już wykonane.

Możesz zmienić kwerendę źródłową dla zakresu danych zewnętrznych, który został utworzony z programu Microsoft Query, zaimportowanego pliku tekstowego, kwerendy sieci Web lub Kreatora połączenia danych.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Właściwości danych zewnętrznych kliknij pozycję Właściwości połączenia Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij pozycję Edytuj zapytanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i edytowania kwerend w programie Microsoft Query zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu kliknij pozycję Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij pozycję Edytuj zapytanie.

 5. W oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego kliknij przycisk Importuj.

 6. Wprowadź zmiany w importowanym pliku tekstowym w Kreatorze importu tekstu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania plików tekstowych zobacz Importowanie lub eksportowanie plików tekstowych.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu kliknij pozycję Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij pozycję Edytuj zapytanie.

 5. Wprowadź zmiany do kwerendy sieci Web w oknie dialogowym Edycja kwerendy sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i edytowania kwerendy sieci Web zobacz Łączenie do strony sieci web (Power Query).

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Właściwości danych zewnętrznych kliknij pozycję Właściwości połączenia Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Typ polecenia kliknij polecenie Tabela, a następnie w polu tekstowym polecenie Zmień wartość na nazwę odpowiedniej tabeli, widoku lub kwerendy.

  • W polu Typ polecenia kliknij SQL lub domyślne, a następnie, w polu tekstowym polecenie Edytuj instrukcję SQL.

   Uwaga: W zależności od sposobu zdefiniowania połączenie, wpisz polecenie mogą być niedostępne (przygaszone).

 1. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok Pola Nazwa, a następnie wybierz nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz skopiować.

  Dla tabeli programu Excel wybierz nazwę zakresu, a następnie naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć nagłówki tabeli.

  Jeśli chcesz dołączyć etykiety kolumn lub formuły, które nie są częścią zakresu danych zewnętrznych, zaznacz komórki, które zawierają etykiety kolumn lub formuły, które chcesz skopiować. Kliknij strzałkę obok Pola Nazwa na pasku formuły, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Przełącz się do skoroszytu, w którym chcesz wkleić zakresu danych zewnętrznych.

 4. Kliknij lewą górną komórkę obszar wklejania.

  Aby upewnić się, że dane zewnętrzne nie zastępuje istniejących danych, upewnij się, że arkusz nie zawiera danych, pod którym lub z prawej strony komórki, które można kliknąć.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej.

Uwaga: Jeśli skopiujesz tylko część zakresu danych zewnętrznych źródłowych zapytanie nie jest kopiowana, a skopiowane dane nie można odświeżać.

Można kontrolować sposób obsługi większych lub mniejszych zbiorów danych, które są zwracane do programu Excel podczas odświeżania danych.

 1. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych w obszarze, Jeśli liczba wierszy w zakresie danych zmieni się podczas odświeżania, kliknij jedną z następujących czynności:

  • Wstawianie komórek do nowych danych, Usuń nieużywane komórki

   Uwagi: 

   • Po dodaniu jednego lub więcej wierszy w źródle danych komórki bezpośrednio w obszarze zakresu danych zewnętrznych w dół, ale nie przenoś komórki po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych.

   • Usunięcie jednego lub więcej wierszy w źródle danych komórki bezpośrednio w obszarze zakresu danych zewnętrznych Przenieś w górę, ale nie przenoś komórki po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych.

  • Wstawianie całych wierszy do nowych danych, Usuń nieużywane komórki

   Uwagi: 

   • Po dodaniu jednego lub więcej wierszy w źródle danych komórki bezpośrednio poniżej i z prawej strony zakresu danych zewnętrznych w dół.

   • Usunięcie jednego lub więcej wierszy w źródle danych komórki bezpośrednio w obszarze i po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych nie są przenoszone.

  • Zastąp istniejące komórki nowymi danymi, wyczyść nieużywane komórki

   Uwagi: 

   • Po dodaniu jednego lub więcej wierszy w źródle danych są zastępowane komórek bezpośrednio w obszarze zakresu danych zewnętrznych, ale nie przenoś komórki po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych.

   • Usunięcie jednego lub więcej wierszy w źródle danych komórki bezpośrednio w obszarze i po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych nie są przenoszone.

 1. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W obszarze Układ i formatowanie danych wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić nazwy pól w pierwszym wierszu, zaznacz pole wyboru Dołącz nazwy pól.

   Uwaga: To pole wyboru tylko jest dostępna dla zakresu danych zewnętrznych, przekonwertowaniu z poziomu programu pakietu Microsoft Office 2003 lub zakresu danych zewnętrznych, w której jest tworzona programowo.

  • Aby dodać kolumnę numery wierszy, zaznacz pole wyboru Dołącz numery wierszy.

   Uwaga: To pole wyboru nie jest dostępne dla zaimportowanego pliku tekstowego, pliku XML lub kwerendy sieci Web.

  • Aby zachować formatowanie, możesz zastosować komórek, zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie komórek.

   Uwaga: Kwerendy sieci Web ta opcja jest wyczyszczona automatycznie po zaznaczeniu Pełnego formatowania HTML w oknie dialogowym Opcje. Masz dostęp do okna dialogowego Opcje w oknie dialogowym Edytuj zapytanie.

  • Aby zachować ustawione szerokości kolumn, zaznacz pole wyboru Dopasuj szerokość kolumny.

  • Aby zachować kolumna sortowania, filtrowania i układ, który zostanie zastosowany, zaznacz pole wyboru Zachowaj sortowanie/filtr/układ kolumn.

   Uwaga: To pole wyboru nie jest dostępne dla kwerendy sieci Web.

  • Aby zachować filtrowanie kolumn, które możesz zastosować, zaznacz pole wyboru Zachowaj filtrowanie kolumn.

   Uwaga: To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku kwerendy sieci Web, które są oparte na danych XML.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy tylko do zakresu danych zewnętrznych, które są konwertowane z poziomu programu pakietu Microsoft Office 2003 lub do zakresu danych zewnętrznych, w której jest tworzona programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych, które zostały utworzone za pomocą interfejsu użytkownika są tworzone jako tabele programu Excel. W poniższych tabelach rozwinięcie automatycznie po nowe wiersze są dodawane i wypełnij ją w dół kolumny obliczeniowe.

 1. Wprowadź formułę w komórce, która jest przylegające do pierwszego wiersza danych w zakresie danych zewnętrznych.

  Uwaga: Pierwszy wiersz danych może być pierwszego lub drugiego wiersza w zakresie danych zewnętrznych, w zależności od tego, czy pierwszy wiersz zawiera nagłówki.

 2. Zaznacz komórkę, a następnie kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania, aby skopiować formułę do wszystkich wierszy w zakresie danych zewnętrznych.

 3. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 4. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 5. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych zaznacz pole wyboru Wypełnij formuły w dół kolumn przylegających do danych.

  Uwaga: Jeśli zakres danych zewnętrznych rozszerza się po możesz odświeżanie, program Excel kopiuje jedynie te formuły, które bezpośrednio przylegają do lub z zakresu danych zewnętrznych.

Blokowanie zakresu danych zewnętrznych powoduje zachowanie danych, ale nie kwerendy źródłowej, więc nie można odświeżać zakresu danych zewnętrznych.

 1. Kliknij arkusz zawierający tabelę programu Excel, z którego chcesz usunąć połączenie danych.

 2. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok Pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, z którego chcesz usunąć połączenie danych. Zakres danych jest zaznaczona.

 3. Na karcie Narzędzia w grupie Dane tabeli zewnętrznej kliknij przycisk Rozłącz. Źródło danych pozostaje i nadal ma taką samą nazwę, ale połączenie zostanie usunięty.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy tylko do zakresu danych zewnętrznych, które są konwertowane z poziomu programu pakietu Microsoft Office 2003 lub do zakresu danych zewnętrznych, w której jest tworzona programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych, które zostały utworzone za pomocą interfejsu użytkownika są tworzone jako tabele programu Excel. W poniższych tabelach rozwinięcie automatycznie po nowe wiersze są dodawane i wypełnij ją w dół kolumny obliczeniowe.

 1. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W obszarze definicji zapytania wyczyść pole wyboru Zapisz definicję kwerendy.

Uwaga: Po zapisaniu skoroszytu kwerendy źródłowej zostanie usunięty ze skoroszytu. Zapisane pliki kwerendy (pliki dqy lub odc) nie są usuwane. Jeśli kwerenda została zapisana po utworzeniu za pomocą Kreatora kwerend lub programu Microsoft Query, plik kwerendy jest zapisywany na Twoim komputerze i kwerendy można użyć ponownie do pobierania danych zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy tylko do zakresu danych zewnętrznych, która zostanie utworzona za pomocą Kreatora połączenia danych lub programu Microsoft Query (a nie do zaimportowanego pliku tekstowego lub kwerendy sieci Web) zakresu danych zewnętrznych przekonwertowany z poziomu programu pakietu Microsoft Office 2003 lub zewnętrzne zakres danych utworzone programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych, które zostały utworzone za pomocą interfejsu użytkownika są tworzone jako tabele programu Excel.

 1. Wstaw pusty wiersz powyżej zakresu danych zewnętrznych, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz komórkę powyżej którego chcesz wstawić nowy wiersz. Na karcie Narzędzia główne w grupie komórki kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze arkusza. Ponieważ zaznaczono jedną komórkę, dodaje się jeden nowy wiersz powyżej bieżącego wiersza.

  • Kliknij selektor wiersza powyżej wiersza, który chcesz wstawić nowy wiersz. Następnie na karcie Narzędzia główne w grupie komórki kliknij przycisk Wstaw. Ponieważ po zaznaczeniu jednego cały wiersz, nad zaznaczonym wierszem zostanie wstawiony jeden nowy wiersz.

 2. Wpisz etykiety, które mają w komórkach w pustym wierszu.

 3. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 4. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 5. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych w obszarze Układ i formatowanie danych wyczyść pole wyboru Dołącz nazwy pól, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Aby usunąć istniejące nazwy pól i odświeżyć zakres danych zewnętrznych, kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, a następnie kliknij przycisk Odśwież dane Obraz przycisku .

Uwaga: Podczas pobierania danych z bazy danych, wszelkie zmiany nazw kolumn w programie Microsoft Query są zachowywane w zakresie danych zewnętrznych. Aby uzyskać informacje o zmienianiu nazwy kolumn w kwerendzie zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 1. Kliknij arkusz zawierający zakres danych zewnętrznych, który chcesz usunąć.

 2. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok Pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz usunąć.

  Jeśli zakres danych zewnętrznych jest tabeli programu Excel, naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć całą tabelę.

 3. Aby usunąć zakres danych zewnętrznych, naciśnij klawisz DELETE.

 4. Po wyświetleniu monitu programu Excel, aby usunąć kwerendę źródłową, kliknij przycisk Tak.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×