Zarządzanie zajęciami i osobami w usłudze Microsoft Classroom

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodawanie nowego ucznia lub nauczyciela

 1. Zaloguj się do programu Microsoft klasy jako nauczyciel.

 2. Wybierz zajęcia, do których chcesz dodać osoby.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj. W obszarze Uczniowie kliknij link obok pozycji Zarejestrowane.

 4. Wybierz pozycję + Dodaj ucznia lub + Dodaj nauczyciela, a następnie wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail tej osoby.

 5. Wybierz pozycję Gotowe.

Uczeń dodany automatycznie za pomocą aplikacji School Data Sync

Jeśli uczeń zostanie automatycznie dodany do Twoich zajęć za pomocą aplikacji School Data Sync, gdy zajęcia będą już trwały, upewnij się, że zostanie on dodany do Twojego notesu zajęć i otrzyma wszystkie najnowsze zadania.

 1. Zaloguj się do programu Microsoft klasy jako nauczyciel.

 2. Wybierz zajęcia z nowym uczniem.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj. W obszarze Uczniowie kliknij link obok pozycji Zarejestrowane.

 4. Obok pozycji + Dodaj ucznia wybierz pozycję Zarządzaj.

 5. Wybierz pozycję Aktualizuj notes, aby się upewnić, że nowy uczeń zostanie dodany do notesu zajęć.

Usuwanie ucznia z zajęć

 1. Zaloguj się do programu Microsoft klasy jako nauczyciel.

 2. Wybierz zajęcia z uczniem, który ma zostać usunięty.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj. W obszarze Uczniowie kliknij link obok pozycji Zarejestrowane.

 4. Aby usunąć ucznia, wybierz pozycję Usuń w wierszu tego ucznia.

  Po usunięciu uczeń nie będzie miał już dostępu do zajęć, a jego sekcja notesu zajęć zostanie usunięta.

Wyciszanie konwersacji

 1. Zaloguj się do programu Microsoft klasy jako nauczyciel, a następnie wybierz klasy.

 2. Wybierz pozycję Zarządzaj. W obszarze Uczniowie kliknij link obok pozycji Zarejestrowane.

 3. Aby uniemożliwić konwersacje w całej klasie, obok pozycji + Dodaj ucznia wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie wybierz pozycję Wycisz wszystkich.

  Aby uniemożliwić jednemu uczniowi uczestniczenie w konwersacjach, wybierz pozycję Wycisz w wierszu tego ucznia.

Aktywowanie i dezaktywowanie zajęć

Uczniowie nie widzą zajęć ani żadnych dodanych do nich zadań, dopóki zajęcia nie zostaną aktywowane. Aktywowanie zajęć powoduje, że zadania są widoczne dla wszystkich uczniów.

 1. Zaloguj się do programu Microsoft klasy.

 2. W sekcji oznaczonej etykietą Nieaktywne zajęcia wybierz zajęcia, które chcesz aktywować.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie wybierz pozycję Aktywuj zajęcia.

Aby dezaktywować zajęcia, otwórz te zajęcia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj. Wybierz pozycję Dezaktywuj zajęcia, aby przenieść zajęcia na listę nieaktywnych zajęć, co spowoduje ukrycie zadań przed uczniami. Zadania zostaną zachowane i będą ponownie widoczne dla uczniów po ponownej aktywacji zajęć.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×