Zarządzanie zadaniami (zdarzeniami) w kolejce programu Project Server

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po opublikowaniu informacji o programie Project i grafik w usłudze Microsoft Office Project Server 2007 jest ona przetwarzana przez kolejkę programu Project Server. Możesz zmienić sposób planowania zadań (lub wydarzeń) w kolejce, wyświetlić zadania w kolejce i ponownie uruchomić określone zadania w kolejce.

Kolejka programu Project Server zawiera dwie osobne kolejki:

 • Kolejka projektu     Ta funkcja jest używana w przypadku wiadomości projektu związanych z zapisywaniem, publikowaniem, raportowaniem i tworzeniem modułu. Tabele i procedury składowane są przechowywane w roboczej bazie Office Project Server 2007.

 • Kolejka grafiku     Ta funkcja jest używana w przypadku wiadomości grafik związanych z zapisywaniem i przesyłaniem grafiku. Tabele i procedury składowane są przechowywane w Office Project Server 2007 ej opublikowanej bazie danych.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie ustawień kolejki zadań

Konfigurowanie siatki kolejki zadań

Anulowanie i ponawianie zadań w kolejce

Zmienianie ustawień kolejki zadań

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Ustawienia kolejki.

 3. Na liście Typ kolejki wybierz pozycję projekt lub grafik , aby wskazać kolejkę, którą chcesz zmienić.

  Kliknięcie przycisku Zapisz na końcu tej procedury spowoduje zapisanie ustawień dla wybranego typu kolejki. Aby zmodyfikować i zapisać ustawienia innego typu kolejki, należy powtórzyć tę procedurę.

 4. W sekcji Maksymalna liczba wątków procesora zadań wpisz maksymalną liczbę zadań w kolejce, które mogą być przetwarzane przez serwer jednocześnie.

  Porada: W przypadku wpisania wartości-1Maksymalna liczba wątków (do 20) będzie przetwarzana przez serwer.

 5. W sekcji interwał sondowania (w milisekundach) wpisz liczbę milisekund, przez którą Kolejka programu Project Server powinna czekać przed rozpoczęciem sondowania projektu lub bazy danych grafiku dla nowych zadań.

 6. W sekcji interwał ponawiania próby wykonania zadania (w milisekundach) wpisz liczbę milisekund, przez które Kolejka programu Project Server powinna czekać przed ponownym wykonaniem zadania, jeśli oryginalna próba lub próba nie powiodła się.

 7. W sekcji Limit ponownych prób zadania podrzędnego wpisz liczbę określającą, ile razy kolejKa programu Project Server ma kontynuować sondowanie bazy danych, jeśli oryginalna próba lub próby nie powiodły się.

 8. W sekcji interwał ponawiania prób instrukcji SQL (w milisekundach) wpisz liczbę milisekund, które powinny upłynąć między kolejnymi próbami przetworzenia zadania.

 9. W sekcji Limit ponownych prób instrukcji SQL wpisz maksymalną liczbę prób przetworzenia zadania w kolejce programu Project Server.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Konfigurowanie siatki kolejki zadań

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzaj kolejką.

 3. W sekcji Typ filtru na liście Typ filtru wybierz typ zadania, które ma być wyświetlane w siatce zadań.

 4. W sekcji Identyfikator zadania/grupy zadań wpisz numer identyfikacyjny zadania lub identyfikator grupy zadań. Ta sekcja jest wyświetlana tylko w przypadku wybrania identyfikatora z listy Typ filtru .

  Identyfikatory grup zadań kojarzą powiązane zadania. Jeśli na przykład użytkownik opublikuje projekt, zadanie to automatycznie zawiera inne skojarzone zadania związane z powiadomieniami, raportowaniem itd.

  Porada: Aby określić zadanie lub identyfikator grupy zadań do użycia, Skopiuj identyfikator z siatki zadania. Przed wykonaniem tej czynności Wstaw kolumny Identyfikator zadania i identyfikator grupy w siatce zadania , używając tabeli Dostępne kolumny w sekcji kolumny .

 5. W sekcji historia zadania Wybierz okres, w którym mają być wyświetlane dane historyczne, oraz maksymalną liczbę zadań, które chcesz wyświetlić w siatce zadań.

 6. W sekcji typy zadań wybierz typ informacji o zadaniu, które mają być wyświetlane w siatce zadań.

 7. W sekcji Stany wykonania zadania wybierz typ informacji o stanie zadania, które mają być wyświetlane w siatce zadań.

 8. W sekcji projekty wybierz projekty, które chcesz monitorować, w siatce zadań.

  Ta sekcja jest wyświetlana tylko w przypadku wybrania jej przez program Project z listy Typ filtru .

 9. W sekcji kolumny wybierz kolumny, które mają być wyświetlane w siatce zadań.

 10. W sekcji Zaawansowane opcje Określ, czy chcesz anulować powiązane podzadania po wybraniu zadania, a następnie kliknij pozycję Anuluj zadanie.

  • Anulowanie zadań, które są dodawane do kolejki     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz anulować tylko zadania, które są wprowadzane do kolejki zadań.

  • Anulowanie kolejnych zadań w korelacji     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz anulować wybrane zadanie lub zadania, a także wszystkie powiązane podzadania. Spowoduje to zminimalizowanie potencjalnych problemów z synchronizacją zadania oraz informacji o zasobach, które mogą być skojarzone z projektem lub grafikem.

 11. W sekcji Siatka zadań wybierz zadanie z listy, a następnie kliknij pozycję zadania pokrewne , aby przejrzeć zadania związane z tym samym projektem (Jeśli administrator zainstalował aktualizację infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office). Może to ułatwić sprawdzenie, dlaczego zadanie nie jest kolejkowane i nie jest uruchomione, ponieważ może zostać zablokowane przez poprzednie zadanie w odniesieniu do tego samego obiektu.

  Aby usunąć filtr podrzędny zadania powiązane , kliknij pozycję wszystkie zadania.

  Uwagi: 

  • Aby dowiedzieć się więcej o nieprawidłowym zadaniu, kliknij komunikat o błędzie hiperlinku w kolumnie błądsiatki zadań.

  • Członkowie zespołu mogą też wyświetlać zadania w kolejce. Członkowie zespołu mogą kliknąć pozycję Ustawienia osobiste na pasku Szybkie uruchamianie, a następnie kliknąć pozycję Moje zadania w kolejce. Na stronie Moje zadania w kolejce członkowie zespołu widzą tylko własne zadania w kolejce. Członkowie zespołu powinni mieć także możliwość przypomnienia, że zmiany na stronach w programie Microsoft Office Project Web Access mogą nie mieć miejsca natychmiast, jeśli w kolejce programu Project Server jest obecnie wiele zadań. Możesz nacisnąć klawisz F5, aby odświeżyć stronę do momentu wyświetlenia zmian.

  • Za pomocą uchwytów zdarzeń można także wyświetlać stan lub wydajność zadań w kolejce i innych procesów. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera, a następnie kliknij pozycję Konfiguracja obsługi zdarzeń po stronie serwera.

Początek strony

Anulowanie i ponawianie zadań w kolejce

 1. Wybierz zadanie w siatce zadania, a następnie kliknij pozycję Anuluj zadanie. Możesz również kliknąć pozycję Ponów zadanie dla wybranego zadania, jeśli informacje o stanie w kolumnie stan zlecenia wskazują, że wystąpił problem z przetwarzaniem zadania.

  Uwaga: Nie można ponawiać prób zadań, które mają stan zadań zakończonych niepowodzeniem i blokowanie korelacji.

 2. Kliknij przycisk Odśwież stan , aby zaktualizować siatkę zadania , aby odzwierciedlić wprowadzone zmiany.

Dlaczego nie mogę wykonywać określonych akcji w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień używanych do logowania się w programie Project Web Access może nie być możliwe wyświetlenie lub korzystanie z określonych funkcji. Ponadto, co widzisz na niektórych stronach, może się różnić od tego, co jest udokumentowane, jeśli administrator serwera dostosował program Project Web Access i nie dostosował pomocy w celu dopasowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×