Zarządzanie zadaniami czasomierza programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zadanie czasomierza jest harmonogramem określającym, kiedy określona usługa ma być uruchamiana za pośrednictwem usługi czasomierza programu SharePoint, służącej do uruchamiania innych usług według harmonogramów zdefiniowanych w zadaniach czasomierza. Wiele funkcji programu Windows SharePoint Services korzysta z zadań czasomierza w celu uruchamiania usług zgodnie z harmonogramem.

Co chcesz zrobić?

Sprawdź stan zadania usługi czasomierza

Edytowanie definicji zadania czasomierza

Sprawdzanie stanu zadania usługi czasomierza

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij łącze Operacje.

 2. Na stronie Operacje w sekcji Konfiguracja globalna kliknij opcję Stan zadania czasomierza.

 3. Na stronie Stan zadania czasomierza informacje są wyświetlane w następujących kolumnach:

  • Nazwa zadania. Określa nazwę zadania czasomierza.

  • Serwer. Określa serwer, na którym jest uruchamiana odpowiednia usługa.

  • Stan. Określa bieżący stan zadania. Mogą być wyświetlane następujące informacje: Zakończone pomyślnie, Zakończone niepomyślnie oraz Uruchomione.

  • Postęp. Jest to wyrażony procentowo stopień wykonania ostatniego pomyślnie uruchomionego wystąpienia zadania.

  • Uruchomiono. Wskazywana jest data i godzina ostatniego uruchomienia zadania.

 4. Zadania na liście można filtrować, klikając jedną z następujących opcji dostępnych w menu Widok:

  • Wszystkie. Wyświetla wszystkie zadania czasomierza dotyczące farmy.

  • Usługa. Umożliwia wyświetlenie wszystkich zadań czasomierza dotyczących określonej usługi. W przypadku wybrania tego polecenia należy w menu Usługa wybrać usługę, według której będą filtrowane wyświetlane zadania.

  • Aplikacja sieci Web. Umożliwia wyświetlenie wszystkich zadań czasomierza dotyczących określonej aplikacji sieci Web. W przypadku wybrania tej opcji należy w menu Aplikacja sieci Web wybrać aplikację sieci Web, według której będą filtrowane wyświetlane zadania.

Początek strony

Edytowanie definicji zadania czasomierza

Nazwę zadania czasomierza można edytować, korzystając z aplikacji Administracja centralna, jednak nie można edytować jego innych właściwości. Można również wyłączyć zadanie czasomierza, jeśli jest włączone, bądź włączyć je, jeśli jest wyłączone.

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij łącze Operacje.

 2. Na stronie Operacje w sekcji Konfiguracja globalna kliknij opcję Definicje zadań czasomierza.

 3. Na stronie Definicje zadań czasomierza kliknij definicję zadania czasomierza, którą chcesz edytować.

 4. Aby zmienić nazwę zadania, na stronie Edytowanie zadania czasomierza wpisz nową nazwę zadania w polu Nazwa zadania, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Jeśli zadanie czasomierza jest włączone, a chcesz je wyłączyć, kliknij przycisk Wyłącz.

 6. Jeśli zadanie czasomierza jest wyłączone, a chcesz je włączyć, kliknij przycisk Włącz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×