Zarządzanie wiadomościami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby otworzyć okno Historia wiadomości, należy na karcie Plik kliknąć pozycję Informacje, kliknąć pozycję Wiadomości i kontakty, a następnie kliknąć pozycję Historia wiadomości.

Historia wiadomości udostępnia następujące opcje wyświetlania wiadomości: Skrzynka odbiorcza (wiadomości odebrane), Wysłane i Wszystkie. Listę wiadomości można sortować, klikając nagłówki kolumn. Tekst zaznaczonej wiadomości jest wyświetlany w oknie podglądu. Za pomocą klawiszy strzałek w dół lub górę można szybko przejrzeć treść wiadomości.

Co chcesz zrobić?

Informacje o historii wiadomości

Rozpoczynanie działań z historii wiadomości wiadomości

Wyszukiwanie w historii wiadomości

Zapisywanie historii wiadomości do użytku spoza programu SharePoint Workspace

Historia wiadomości — informacje

W historii wiadomości są przechowywane:

 • Wszystkie wiadomości wysłane i odebrane

  Otwarcie odebranej wiadomości powoduje jej wyświetlenie w oknie Przeczytana wiadomość.

  Aby wyświetlić treść wysłanych wiadomości w oknie podglądu, należy je zaznaczyć. W wysłanych wiadomościach nie można otwierać załączonych plików.

 • Wszystkie odebrane zaproszenia, które nie zostały jeszcze zaakceptowane ani odrzucone.

  Otwarcie zaproszenia powoduje wyświetlenie go w oknie Odpowiadanie na zaproszenie. Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu zaproszenia jest ono usuwane z historii wiadomości. Jeśli natomiast zaproszenie zostanie zamknięte bez zaakceptowania lub odrzucenia, będzie w historii wiadomości nadal przechowywane.

  Jeśli osoba, która otrzymała zaproszenie, zaakceptuje je lub odrzuci oraz dołączy wiadomość z odpowiedzią, ta odpowiedź będzie wyświetlana w historii wiadomości jako wiadomość z zaproszeniem. Treść odpowiedzi na zaproszenie można wyświetlić tylko w oknie podglądu.

  W historii wiadomości nie są zapisywane wysłane zaproszenia.

  Zobacz wskaźniki programu SharePoint Workspace , aby zapoznać się z opisem wskaźniki, które są wyświetlane w historii wiadomości.

Początek strony

Rozpoczynanie czynności komunikacyjnych w historii wiadomości

W historii wiadomości można tworzyć nowe wiadomości, odpowiadać na istniejące wiadomości lub przesyłać je dalej, zmieniać wygląd listy wiadomości oraz drukować wiadomości.

 • Aby utworzyć nową wiadomość, kliknij przycisk Ikona okna wysyłania widomości , aby otworzyć okno Wyślij wiadomość.

 • Aby otworzyć wiadomość na liście, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Ikona otwierania wiadomości . W przypadku wiadomości, których nie można otworzyć (na przykład wysłanych wiadomości) jest wyłączona, przycisk Otwórz.

 • Aby odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Ikona odpowiadania na wiadomość , aby otworzyć odpowiedź do okna wiadomości.

 • Aby odpowiedzieć nadawcy wiadomości i wszystkim adresatom wiadomości, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Okno odpowiadania na wiadomość, wszyscy adresaci , aby otworzyć odpowiedź do okna wiadomości.

 • Aby przesłać dalej wiadomośćzaznacz go i kliknij przycisk Ikona przesyłania wiadomości dalej .

 • Aby usunąć wiadomość na liście, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Ikona usuwania wiadomości .

 • Aby zmienić widok listy wiadomości, z menu rozwijanego Widok wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza, Wysłane lub Wszystkie.

 • Aby wydrukować wiadomość, zaznacz go i kliknij przycisk Ikona drukowania wiadomości .

  Uwaga : Wiadomości można drukować wyłącznie pojedynczo.

Początek strony

Wyszukiwanie w historii wiadomości

W historii wiadomości można wyszukiwać wiadomości zawierające określony tekst.

 1. Wybierz widok, w którym chcesz wyszukiwać wiadomości.

 2. Kliknij pozycję Ikona znajdowania wiadomości .

 3. W oknie dialogowym Pole wprowadź tekst, który chcesz znaleźć w wiadomości.

 4. Wyszukiwanie można uściślić, wybierając opcje rozróżniania wielkości liter i/lub znajdowania całych wyrazów.

 5. Kliknij przycisk Znajdź następny lub Znajdź poprzedni.

  Program SharePoint Workspace znajdzie następną lub poprzednią wiadomość zawierającą określony tekst. Jeśli program SharePoint Workspace nie znajdzie pasującego tekstu, zostanie wyświetlone pytanie, czy wyszukiwanie ma się rozpocząć ponownie od początku historii wiadomości.

Początek strony

Zapisywanie historii wiadomości w celu używania jej poza programem SharePoint Workspace

Program Microsoft SharePoint Workspace 2010 nie obsługuje zapisywania historii wiadomości do użytku zewnętrznego. W programie SharePoint Workspace można tylko wyświetlać wiadomości i korzystać z nich.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×