Kontrola nad spamem

Zarządzanie wiadomościami-śmieciami

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Aby automatycznie umieszczać spam w folderze wiadomości-śmieci, użyj listy zablokowanych nadawców. Aby uniemożliwić oznaczanie wiadomości e-mail jako wiadomości-śmieci, dodaj je do listy bezpiecznych nadawców.

Zapobieganie blokowaniu zaufanych nadawców

Dodając zaufane adresy e-mail i nazwy domen do listy zaufanych nadawców, informujesz program Outlook o tym, że wiadomości z tych źródeł nie mają być traktowane jako wiadomości-śmieci. Jeśli należysz do list adresowych lub dystrybucyjnych, możesz dodać te nazwy do listy bezpiecznych adresatów.

 • Aby dodać osobę do listy bezpiecznych nadawców, kliknij wiadomość od tego nadawcy, a następnie kliknij kartę NARZĘDZIA GŁÓWNE. W grupie Usuwanie kliknij pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Nigdy nie blokuj nadawcy.

 • Aby dodać adres e-mail lub domenę do listy bezpiecznych adresatów, kliknij wiadomość od tego nadawcy, a następnie kliknij kartę NARZĘDZIA GŁÓWNE. W grupie Usuwanie kliknij pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij polecenie Nigdy nie blokuj tej grupy lub listy adresowej.

Nie mając wiadomości od określonego nadawcy, można ręcznie dodać adresy e-mail i domeny do list, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij kartę NARZĘDZIA GŁÓWNE.

 2. W grupie Usuwanie kliknij pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Opcje wiadomości-śmieci.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać bezpiecznych nadawców, na karcie Bezpieczni nadawcy kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby dodać bezpiecznych adresatów, na karcie Bezpieczni adresaci kliknij przycisk Dodaj.

   Okno dialogowe Dodawanie adresu lub domeny

 4. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres do dodania. Można na przykład dodać:

  • określony adres e-mail, taki jak osoba@example.com;

  • domenę internetową, taką jak @example.com lub example.com.

 5. Kliknij przycisk OK i powtórz te czynności dla każdej pozycji, którą chcesz dodać.

  • Jeśli wszystkie pozycje z Kontaktów mają być traktowane jako bezpieczni nadawcy, zaznacz pole wyboru Ufaj również poczcie e-mail od osób na liście Moje kontakty na karcie Bezpieczni nadawcy.

  • Niektóre osoby, z którymi jest prowadzona korespondencja, mogą nie znajdować się na liście Kontakty. Jeśli te osoby powinny być uznawane za bezpiecznych nadawców, zaznacz pole wyboru Automatycznie dodaj osoby, do których wysyłam wiadomość e-mail, do listy bezpiecznych nadawców.

  • Jeśli istnieją już listy bezpiecznych nazw i adresów, możesz przenieść te informacje do programu Outlook. Kliknij pozycję Importuj z pliku i przejdź do odpowiedniego pliku listy. Aby utworzyć plik z bieżącą listą, kliknij pozycję Eksportuj do pliku i określ miejsce, w którym ma zostać zapisany nowy plik.

  • Aby zmienić nazwę na jednej z list, kliknij tę nazwę, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Aby usunąć nazwę, kliknij odpowiednią nazwę, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange Server, wszystkie nazwy i adresy e-mail w książce adresowej organizacji (określanej także jako globalna lista adresowa) są automatycznie traktowane jako bezpieczne.

Blokowanie wiadomości wysyłanych przez określonego nadawcę

Wiadomości pochodzące z adresów e-mail lub domen o nazwach uwzględnionych na liście zablokowanych nadawców są zawsze traktowane jako wiadomości-śmieci. Program Outlook przenosi wszystkie wykryte wiadomości przychodzące od nadawców z listy zablokowanych nadawców do folderu Wiadomości-śmieci niezależnie od ich treści.

Uwaga:  Filtr wiadomości-śmieci programu Outlook nie zapobiega dostarczeniu wiadomości, lecz kieruje te z nich, które mogą być spamem, do folderu Wiadomości-śmieci. Kryteria filtru wiadomości-śmieci można zmienić przez zmianę jego poziomu ochrony lub przez zastosowanie agresywniejszych rozwiązań innych firm.

Aby dodać nadawcę do listy zablokowanych nadawców, kliknij wiadomość od tego nadawcy, a następnie kliknij kartę NARZĘDZIA GŁÓWNE. W grupie Usuwanie kliknij pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Zablokuj nadawcę.

Nie mając wiadomości od określonego nadawcy, możesz ręcznie dodać adresy e-mail do listy zablokowanych nadawców:

 1. Kliknij kartę NARZĘDZIA GŁÓWNE.

 2. W grupie Usuwanie kliknij pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Opcje wiadomości-śmieci.

 3. Na karcie Zablokowani nadawcy kliknij przycisk Dodaj.

  Okno dialogowe Dodawanie adresu lub domeny

 4. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres do dodania. Można na przykład dodać:

  • określony adres e-mail, taki jak osoba@example.com;

  • domenę internetową, taką jak @example.com lub example.com.

 5. Kliknij przycisk OK i powtórz te czynności dla każdej pozycji, którą chcesz dodać.

  Uwagi: 

  • Jeśli istnieją już listy bezpiecznych nazw i adresów, możesz przenieść te informacje do programu Outlook. Kliknij pozycję Importuj z pliku i przejdź do odpowiedniego pliku listy. Aby utworzyć plik z bieżącą listą, kliknij pozycję Eksportuj do pliku i określ miejsce, w którym ma zostać zapisany nowy plik.

  • Aby zmienić nazwę na liście, kliknij tę nazwę, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Aby usunąć nazwę, kliknij odpowiednią nazwę, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange, wszystkie nazwy i adresy e-mail w książce adresowej organizacji (określanej także jako globalna lista adresowa) są automatycznie traktowane jako bezpieczne i nie można ich dodawać do listy zablokowanych nazw.

Filtr wiadomości-śmieci może nie wychwycić niektórych wiadomości

lub, czasami, przenieść normalną wiadomość do folderu wiadomości-śmieci.

Ta wiadomość e-mail w mojej skrzynce odbiorczej to wiadomość-śmieć.

Pochodzi z adresu e-mail bounce@fabrikam.com.

Aby automatycznie wysłać tę i wszelkie kolejne wiadomości e-mail z tego adresu do

folderu wiadomości-śmieci, należy dodać ten adres do listy

zablokowanych nadawców. Kliknij pozycję NARZĘDZIA GŁÓWNE > Wiadomości-śmieci >

Zablokuj nadawcę. Program Outlook wyświetli komunikat potwierdzający dodanie adresu do

listy zablokowanych nadawców. Kliknij przycisk OK.

Zobaczysz, że wiadomości e-mail pojawiły się w folderze wiadomości-śmieci.

Aby potwierdzić adresy na liście zablokowanych nadawców,

kliknij pozycję NARZĘDZIA GŁÓWNE > Wiadomości-śmieci >

Opcje wiadomości-śmieci,

a następnie kliknij kartę Zablokowani nadawcy,

na której znajduje się adres.

Jeśli chcesz zablokować wszystkie wiadomości e-mail z domeny fabrikam.com,

kliknij przycisk Edytuj,

zaznacz symbol @ i cały tekst po jego lewej stronie i naciśnij klawisz Delete.

Kliknij przycisk OK i ponownie kliknij przycisk OK.

Na pasku informacji w górnej części każdej

wiadomości e-mail opisano, jak program Outlook zmienia to, co uznaje za wiadomości śmieci.

To jest konto e-mail programu Microsoft Exchange Server. Dlatego wiadomości w folderze

wiadomości śmieci są usuwane 30 dni po ich otrzymaniu,

o ile administrator poczty e-mail nie wybrał okresu innego niż 30 dni.

Jeśli nie masz pewności, czy używasz konta serwera Exchange, kliknij pozycję PLIK >

Ustawienia kont i ponownie Ustawienia kont.

Na karcie Poczta e-mail

w kolumnie Typ znajduje się typ każdego z kont na liście.

Typ konta serwera Microsoft Exchange to

Microsoft Exchange. Należy zwrócić uwagę, że

konto programu Exchange ActiveSync nie jest kontem serwera Exchange.

W przypadku wszystkich kont serwera Exchange i innych

linki i inne funkcje są wyłączane

w wiadomościach e-mail w folderze wiadomości-śmieci,

o ile nie zostały włączone w oknie Opcje wiadomości-śmieci.

Aby uzyskać informacje na temat opcji wiadomości-śmieci, zobacz film 1:

kontrola nad spamem.

Jeśli ufasz nadawcy danej wiadomości e-mail, przenieś ją do skrzynki odbiorczej,

a następnie kliknij linki.

Aby pomóc w poprawie skuteczności filtru wiadomości-śmieci,

możesz zgłosić wiadomości-śmieci bezpośrednio do firmy Microsoft, korzystając

z dodatku firmy Microsoft dla programu Outlook raportującego wiadomości-śmieci.

Aby uzyskać więcej informacji

i pobrać dodatek, zobacz odpowiedni link w podsumowaniu kursu na końcu.

Warto regularnie zaglądać do folderu wiadomości-śmieci,

aby sprawdzić, czy nie trafiły tam normalne wiadomości e-mail

i usunąć pozostałe.

Tę wiadomość e-mail wysłała moja znajoma, Maria. To nie jest śmieć. Aby przenieść ją

do skrzynki odbiorczej i uniemożliwić oznaczanie

przyszłych wiadomości e-mail od mojej znajomej jako śmieci,

dodam jej adres do listy bezpiecznych nadawców. Wystarczy kliknąć tę

wiadomość e-mail, a następnie pozycję NARZĘDZIA GŁÓWNE > Wiadomości-śmieci >

Wiadomość niebędąca śmieciem.

Program Outlook wyświetli komunikat z informacją, że wiadomość e-mail zostanie przeniesiona

z powrotem do skrzynki odbiorczej.

A ponieważ pole Zawsze ufaj poczcie e-mail od Mariap@treyresearch.com

jest zaznaczone, wiadomości e-mail od niej nie będą w przyszłości oznaczane jako śmieci.

Kliknij przycisk OK

— zobaczysz, że wiadomość e-mail została przeniesiona do skrzynki odbiorczej.

Aby wyświetlić adres na liście bezpiecznych nadawców, kliknij pozycję Wiadomości-śmieci >

Opcje wiadomości-śmieci,

a następnie kliknij kartę Bezpieczni nadawcy,

na której znajduje się adres.

Jeśli Twój

adres e-mail znajduje się w Kontaktach programu Outlook, co zdarza się dość często,

zalecamy wyczyszczenie pola wyboru Ufaj również poczcie e-mail od osób na liście Moje kontakty.

Nadawcy spamu mogą wysyłać wiadomości e-mail, które

wyglądają tak, jakby zostały wysłane z Twojego konta.

Wyczyszczenie

tej opcji uniemożliwia automatyczne uznanie tych

wiadomości e-mail za bezpieczne przez program Outlook.

Jeśli używasz konta serwera Microsoft Exchange, wszystkie nazwy i adresy

w udostępnionej książce adresowej Twojej organizacji,

nazywanej również globalną listą adresową,

są automatycznie traktowane jako bezpieczne.

Teraz wiesz już, jak panować nad spamem w programie Outlook.

To oczywiście nie wszystko.

Zapoznaj się z podsumowaniem kursu na końcu.

Warto również samodzielnie odkrywać program Outlook 2013.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×