Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint

Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu witryny zespołu połączonych z grupy w usłudze SharePoint Online lub SharePoint Server można wprowadzać zmiany ustawień, informacje i uprawnień dla witryny.

Uwagi : 

Zmienianie logo witryny

To samo logo jest używane w witrynach zespołu grupy Office 365, z którym jest połączony. Zmienianie logo witryny zespołu połączonych z grupy SharePoint, logo dla odpowiedniej grupy Office 365 zmienia również.

 1. Przejdź do witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Kliknij pozycję witryny.

  Informacje o witryny

 4. W obszarze logo witryny kliknij przycisk Zmień.

  Zmienianie logo dla witryny programu SharePoint

 5. Wybierz nowe logo, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zmień nazwę, opis, poziom prywatności i klasyfikacji witryny

 1. Przejdź do witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Kliknij pozycję witryny.

  Informacje o witryny

 4. Zmienianie pól, które mają:

  • Nazwa witryny zespołu (wymagany)

  • Opis (opcjonalnie)

  • Ustawienia prywatności (opcjonalnie): publicznej oznacza, że każdy użytkownik z organizacji może wyświetlać zawartość i zostać członkiem. Prywatne oznacza, że członkostwo wymaga zatwierdzenia przez właściciela witryny, a tylko członkowie mogą wyświetlać zawartość.

  • (Opcjonalnie) klasyfikacji witryny zespołu: używane do klasyfikowania witryny przy użyciu wartości, takie jak wpływ firm wewnętrznych, poufne, wysoki, wpływ niskiej firm itd. Te wartości można odnoszą się do czułości informacji lub cyklu informacji. Są uzależnione i utworzone przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie tworzenia witryn w usłudze SharePoint Online.

  Panel informacji o witryny programu SharePoint

Są to najczęściej używane ustawienia dla witryn. Aby zmienić inne ustawienia i opcje dla witryny, kliknij przycisk Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

Zarządzanie uprawnieniami witryny

Poziomy uprawnień witryny są oparte na SharePoint grupy uprawnień. Członkowie grupy uprawnień SharePoint można odwiedzić witrynę nie edytowały go (odwiedzających witrynę), edytowanie witryny (członkowie witryny) lub mają pełną kontrolę nad witryny (właściciele witryn).

 1. Przejdź do witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Kliknij pozycję uprawnienia witryny.

  Pole Uprawnienia witryny

Zapraszanie osób do witryny

Aby nadać osobom dostęp do witryny, możesz dodać członków do grupy Office 365 skojarzony z witryną (metoda preferowana) lub witryny możesz udostępnić innym osobom, bez dodawania ich do grupy Office 365. Aby zapewniają użytkownikom dostępu do witryny, kliknij pozycję Zaproś osoby i wybierz jedną z następujących czynności:

 • Dodawanie członków do grupy na dodawanie członków do grupy Office 365 skojarzone z witryną. Jest to metoda preferowana. Kliknij przycisk Dodaj członków, wprowadź nazwę lub adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Członkowie grupy Office 365 są domyślnie dodawane do grupy uprawnień członkowie witryny SharePoint i edytować witryny. Również mają pełny dostęp do zasobów grupy Office 365, takich jak konwersacje grupowe, kalendarz itd.

 • Udostępnianie witryny tylko do udostępniania witryny innym osobom bez dodawania ich do grupy Office 365 skojarzony z witryną. Wpisz nazwę lub adres e-mail, kliknij strzałkę w dół, aby wybrać poziom uprawnień SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Udostępnianie witryny umożliwia użytkownikom dostęp do witryny, ale nie będą oni mieli dostęp do zasobów grupy Office 365, takich jak konwersacje grupowe, kalendarz itd.

  Zapraszanie osób do witryny programu SharePoint

Zmienianie uprawnień do witryny

Aby zmienić poziom uprawnień osoby lub grupy, kliknij strzałkę w dół obok SharePoint poziom uprawnień dla danej osoby lub grupy i wybierz Pełna kontrola, aby dodać je do grupy właścicieli witryny lub odczytu, aby dodać je do grupy odwiedzający witrynę.

Uwaga : Aby wyświetlić wszystkich członków grupy Office 365 skojarzone z witryny i poziomy uprawnień SharePoint, kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny.

Usuń uprawnienia witryny

Aby usunąć kogoś, kto nie jest członkiem grupy Office 365 skojarzone z witryną, kliknij strzałkę w dół obok SharePoint poziom uprawnień dla tej grupy, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga : Opcja Usuń jest dostępne tylko dla osób lub grup, które nie są częścią grupy Office 365.

Aby usunąć kogoś z grupy Office 365 skojarzone z witryną, kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny, kliknij strzałkę w dół obok poziom uprawnień dla tego członka, a następnie kliknij przycisk Usuń z grupy.

Usuwanie uprawnień witryny

Ustawienia zaawansowane uprawnień

Jeśli jesteś właścicielem witryny, będzie widoczny link dla Ustawienia zaawansowane uprawnień miejsce, w którym można konfigurować ustawienia uprawnień dodatkowe SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Ustawianie przydziału miejsca do magazynowania i udostępniania zewnętrznego za pomocą programu Windows PowerShell

Przydział magazynowania i udostępniania zewnętrznego może zostać skonfigurowana tylko przy użyciu programu Windows PowerShell. Jeśli jesteś administratorem, możesz to zrobić przy użyciu Zestawu SPOSite. Aby uzyskać informacje o zarządzaniu grupami przy użyciu programu PowerShell, zobacz Użyj programu PowerShell do zarządzania grupami usługi Office 365.

Zmienić tytuł, opis i logo witryny programu SharePoint Server

Jako właściciel lub użytkownik z uprawnieniami Pełna kontrola można zmienić tytuł, opis i logo witryny serwera SharePoint.

 1. Przejdź do witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia lub w lewym górnym rogu, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku .

 3. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 4. W obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję tytuł, opis i logo.

 5. Aktualizowanie pola tytułu. Dodawanie lub edytowanie opcjonalny Opis witryny.

  Strona Ustawienia tytuł, opis i logo
  SharePoint 2016
 6. Dla programu SharePoint 2016 lub 2013, w obszarze Logo i opis, wykonaj jedną z następujących opcji:

  Kliknij pozycję Z komputera, Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Kliknij pozycję Z programu SHAREPOINT, przejdź do obrazu w witrynie SharePoint i kliknij przycisk Wstaw.

  Dla programu SharePoint 2010, w obszarze Logo i opis, Wstaw adres URL obrazu ma zostać użyte jako logo.

  Strona Ustawienia tytułu, Logo i opisu
  SharePoint 2010
 7. Wpisz opcjonalny opis lub tekst alternatywny. Kliknij przycisk OK, aby zapisać

Zarządzanie uprawnieniami witryny

Poziomy uprawnień witryny są oparte na grupy uprawnień programu SharePoint. Członkowie grupy uprawnień można odwiedzić witrynę nie edytowały go (odwiedzających witrynę), edytowanie witryny (członkowie witryny) lub mają pełną kontrolę nad witryny (właściciele witryn).

Aby zapewniają użytkownikom dostępu do witryny, możesz dodać członków do grupy skojarzone z witryną (metoda preferowana) lub witryny możesz udostępnić innym osobom, bez dodawania ich do grupy.

Aby zaprosić osoby do witryny, można zapraszać osoby za pomocą przycisku Udostępnij witrynę. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie witryny.

Aby dodać osoby z grupy, możesz utworzyć grupę, lub użyć istniejącego i dodawanie członków do tej grupy. Grupy zapewniają różne poziomy uprawnień, które ma wszyscy członkowie grupy, aby łatwiej zarządzać liczbę użytkowników i co mają dostęp. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grup programu SharePoint i zarządzanie nimi.

Zmienianie uprawnień do witryny

Aby zmienić poziom uprawnień osoby lub grupy, kliknij strzałkę w dół obok poziom uprawnień dla tej osoby lub grupy i wybierz pozycję Pełna kontrola, aby dodać je do grupy właścicieli witryny lub więcej, aby dodać je do grupy odwiedzający witrynę.

Uwaga : Aby wyświetlić wszystkich członków grupy Office 365 skojarzone z witryny i poziomy uprawnień kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny.

Usuń uprawnienia witryny

Aby usunąć kogoś z grupy skojarzone z witryną, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia lub w lewym górnym rogu, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku .

 3. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 4. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

  Element menu Użytkownicy i uprawnienia
 5. W polu uprawnienia witryny kliknij grupę, której chcesz usunąć członka z.

 6. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć.

 7. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Usuń użytkowników z grupy.

 8. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia zaawansowane uprawnień

Aby uzyskać więcej informacji na temat jak działają uprawnienia i ustawienia można użyć, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×