Zarządzanie usługą Yammer w usłudze Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy Yammer została autonomicznych usługi, zostały specyficzne dla usługi Yammer rozwiązania podstawowych aspektów usług; były one różnych z usługi Office 365. Na przykład użytkowników zostało przeprowadzone logowanie do usługi Yammer przy użyciu poczty e-mail i hasła, Administratorzy Konfigurowanie rozwiązań znak jednego z narzędziem o nazwie logowania jednokrotnego usługi Yammer oraz o nazwie pomocy technicznej usługi Yammer Zarządzanie domenami w usłudze Yammer. Jak usługi Yammer doskonale integruje się z usługi Office 365, Administratorzy mogą zarządzać aspektami usługi Yammer w usłudze Office 365, włącznie z zarządzaniem licencji, domeny i tożsamości. Metoda ta przypomina jak administratorzy zarządzać innymi usługami core usługi Office 365. Tak, firma Microsoft zaleca że administratorów usługi Yammer informacje o administracji usługi Office 365 i firmą administratorów usługi Office 365 efektywnie zarządzać usługi Yammer.

Główne zalety

Obsługi znanych zamówień:    Usługi Office 365 to rozwiązanie produktywność popularne chmury firmy Microsoft z miliony użytkowników. Usługi Yammer znajduje się w większości subskrypcji usługi Office 365, ułatwiając klientów do zapewniania usługi Yammer. Od 1 lutego 2016 Yammer jest domyślnie włączona w usłudze Office 365, a usługi Yammer jest automatycznie zainicjowany dla każdej dzierżawy usługi Office 365 z subskrypcją usługi Yammer. Przykład klientów Załóż konto wersji próbnej subskrypcji Usługi Office 365 Enterprise E5 , automatycznie otrzymają one Yammer obsługi administracyjnej bez żadnych dodatkowych kroków. Ponadto usługi Yammer będzie aktywacji dla każdej odpowiedniej dzierżawy usługi Office 365 zezwalania klientów usługi Office 365 uzyskanie bezproblemowo pełne korzyści usługi Yammer.

Środowisko zarządzania znanych i wydajnych:    Usługa Office 365 jest oparty na Usługi Azure Active Directory (Azure AD), katalogu wielu dzierżawy działających w chmurze firmy Microsoft i tożsamości usługi zarządzania. Usługa Office 365 i Azure AD zapewniają zaawansowane narzędzia dla organizacji, w tym pełny zestaw funkcji zarządzania tożsamości (łącznie uwierzytelnianie wieloskładnikowe, kontrola dostępu oparte na roli), możliwość nawiązywania połączeń z w lokalnej usługi katalogowej (Włączanie rejestracji jednokrotnej na, zarządzanie użytkownikami w cyklu życia) i scentralizowane zarządzanie użytkownikami i licencji (z zaawansowanych funkcji skryptów). Umożliwia administratorom zarządzanie usługą Yammer tak samo jak inne usługi Office 365, a także zaawansowane narzędzia, które nie były dostępne, gdy Yammer był zarządzany jako autonomicznego usługi.

Zgodności:    Organizacje skorzystać z kontrolki branży, zabezpieczenia i prywatność zobowiązań usługi Office 365 po ich za pomocą usługi Yammer — Włączanie współpracy nastąpić wraz z zaufania. Yammer jest zasłonięty przez Centrum zaufania usługi Office 365, która zapewnia ochronę standardów międzynarodowych i regionalnych.

Środowisko Bezproblemowa użytkownika w usłudze Office 365:    W przypadku zarządzania Yammer i innych usług w usłudze Office 365, rosnącej złożoności interesuje efektywności te usługi są używane w Twojej organizacji i że środowiska podstawowych (na przykład w wypadku logowania) są zgodne, tym samym zmniejsza zamieszania użytkownika i obsługi wewnętrznej żądania. W tym kontekście ważne jest, aby usługa bezproblemowo jest zintegrowany z środowiska usługi Office 365. Na przykład każdy użytkownik usługi Office 365, który ma licencję usługi Yammer będzie można łatwo uzyskać dostęp do usługi Yammer z ikony uruchamiania aplikacji usługi Office 365 lub rozpoczynanie konwersacji usługi Yammer z programu SharePoint Portal wideo usługi Office 365 i, wkrótce, aplikacja Delve i emisji Skype. Dzięki temu użytkownikom dostępu maksymalną wartość z usługi Yammer w ramach usługi Office 365.

Zarządzanie usługą Yammer w usłudze Office 365

Poniżej znajduje wykaz klawiszy możliwości, jak możliwości oceniono poprzez usługi Yammer jako autonomicznego usługi i jak teraz jest skierowana w ramach usługi Office 365. Widać, że Yammer jest podstawowej usługi Office 365, a następnie można zarządzać bezproblemowo z usługi Office 365, podobnie jak inne usługi.

Funkcja   

Zarządzane jako autonomicznego usługi Yammer   

Yammer zarządzanych w ramach usługi Office 365   

Usługi Yammer dostępność w dzierżaw usługi Office 365

Administrator usługi Office 365 wykonuje aktywacji usługi Yammer Enterprise.

Usługa Yammer to bezproblemowo aktywowany.

Logowanie

Użytkownicy logować się z jej adres e-mail i hasło.

Użytkownicy mogą logowania do usługi Yammer przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365.

Logowanie jednokrotne

Skonfigurowana przy użyciu logowania jednokrotnego usługi Yammer. Są to przestarzałe na 1 gru 2016.

Skonfigurowana przy użyciu Azure AD Connect z ustawieniem Wymuszaj usługi office 365 tożsamości skonfigurowane dla sieci Yammer.

Zarządzanie użytkownikami w cyklu

Skonfigurowana przy użyciu usługi Yammer DSync. Są to przestarzałe na 1 gru 2016.

Skonfigurowana przy użyciu Azure AD Connect. Już wkrótce — profilu użytkownika, którego właściwości z Azure AD zostaną automatycznie zaktualizowane w usłudze Yammer. Więcej informacji o zarządzaniu użytkownikami usługi Yammer w jego cyklu życia z usługi Office 365.

Zarządzanie cyklu życia administratora

Ręczne dodawanie administratorów do usługi Yammer.

Administratorzy globalnej usługi Office 365 są synchronizowane automatycznie do usługi Yammer.

Zarządzanie licencjami

Ręczne uzgadnianie licencje z użytkownikami usługi Yammer.

Zarządzanie licencjami użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365

Zarządzanie cyklu życia domeny

Zadzwoń do pomocy technicznej usługi Yammer, aby dodać lub usunąć domeny.

Kiedy Zarządzanie domenami usługi Yammer w usłudze Office 365, domeny są automatycznie synchronizowane z usługi Yammer.

Konsolidowanie bezpłatne podstawowe sieci usługi Yammer

Zadzwoń do pomocy technicznej usługi Yammer do skonsolidowania sieci.

Konsolidowanie sieci za pomocą Kreatora Samoobsługowe Migracja sieci .

Sieci Yammer i dzierżaw usługi Office 365

Jak usługi Yammer rozwoju przed autonomicznych usługi będące częścią usługi Office 365 roli sieci Yammer powstał także. Ponadto środowiska zamówień, zarządzanie i użytkowników końcowych usługi Yammer bezproblemowo zostały zintegrowane z usługą Office 365. Tak jest ważna w przypadku klientów, którzy utworzono autonomiczny sieci usługi Yammer w przeszłości, aby dowiedzieć się, jak można zarządzać usługi Yammer jako usługi w usłudze Office 365. Ponadto środowisko zarządzania i zalecane dla użytkowników końcowych zalecane jest jednej dzierżawy usługi Office 365 jest skojarzony z jednej sieci Yammer — Jeśli nie jesteś w tej konfiguracji, zalecamy skonsolidowania swojej sieci i dzierżaw aby przejść do tego stanu. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj informacje o usłudze Yammer sieci i dzierżaw usługi Office 365.

Często zadawane pytania na temat zarządzania usługi Yammer w usłudze Office 365

Yammer Basic

P: jak Yammer jest ściśle zintegrowany z usługą Office 365, można nadal utworzyć bezpłatne sieci Yammer?

O: tak. Można nadal Utwórz konto dla bezpłatną ofertę podstawowe usługi Yammer w www.yammer.com, wprowadzanie poczty e-mail i klikając na konta przycisk (o ile domeny nie został zweryfikowany na dzierżawę usługi Office 365, która ma subskrypcję usługi Yammer). Gdy zechcesz użyć funkcji usługi Yammer Enterprise (na przykład możliwość zarządzania użytkownikami i konfiguracji jednokrotnej) potrzebne do utworzenia dzierżawy usługi Office 365.

Zarządzanie cyklu życia administratora usługi Yammer

P: jak mogą zarządzać administratorów usługi Yammer w usłudze Office 365?

O: dowolny użytkownik usługi Office 365, który ma przypisaną rolę administratora globalnego również będą Zatwierdzonego administratora usługi Yammer. Po usunięciu tej roli użytkownika ich uprawnień dla zatwierdzonych administratorów usługi Yammer również zostaną usunięte.

  • 1 dzierżawy konfiguracji sieci 1: Jeśli dzierżawy usługi Office 365 ma więcej niż 1 domen, tych domen zostaną zsynchronizowane z sieci Yammer. I administratorów globalnych w dzierżawie usługi Office 365 (skojarzony z dowolnej domeny), zostaną zsynchronizowane z usługi Yammer oraz.

  • 1 dzierżawy wielu konfiguracji sieci: Jeśli dzierżawy usługi Office 365 zawiera więcej niż 1 sieci skojarzonych z nim, administratorów globalnych w dzierżawie usługi Office 365 zostaną zsynchronizowane z kwalifikujące zalogować się do sieci Yammer (zobacz sekcję logowania w obszarze dzierżawy 1: wiele scenariuszy sieci, aby uzyskać więcej informacji).

  • Wiele dzierżaw konfiguracji sieci 1: nie jest obsługiwana konfiguracja. Administratorzy globalni z dzierżawy usługi Office 365, który został aktywowany będzie Ostatnia synchronizacja do usługi Yammer.

Aktywacji usługi Yammer

P: co się dokładnie dzieje w trakcie procesu aktywacji usługi Yammer?

O: usługi yammer aktywacji łączy dzierżawy usługi Office 365 z usługą Yammer i wykonywane automatycznie (więcej informacji w usłudze Yammer Integracja z usługą Office 365). Istnieją dwa efekty klucza aktywacji usługi Yammer.

  • Dzierżawy usługi Office 365 jest podłączony do sieci Yammer do zarządzania: Ta opcja uwzględnia uaktualnianie sieci do sieci organizacji (w razie potrzeby) i uruchamianie zarządzania cyklu życia administratora, aby administratorzy globalnej usługi Office 365 można logujesz się do sieci Yammer.

  • Dzierżawy usługi Office 365 połączony z siecią Yammer logowania: to umożliwia użytkownikom zalogować się do sieci Yammer przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365.

Aktywacja i istniejącej sieci

P: Moja firma ma sieć podstawowe bezpłatnej usługi Yammer w domenie contoso.com. Moja firma ma także dzierżawy usługi Office 365, do którego masz możemy zweryfikować i dodana contoso.com. Gdy usługi Yammer została aktywowana automatycznie w naszym dzierżawy usługi Office 365, go utworzy oddzielnej sieci?

O: nie. Po aktywowaniu usługi Yammer w dzierżawie usługi Office 365, możemy poszukaj żadnych istniejących sieci Yammer i podłącz dzierżawy usługi Office 365 do istniejącej sieci, zamiast tworzenia nowej sieci. W tym przypadku bezpłatne contoso.com Sieć Yammer zostaną uaktualnione do usługi Yammer Enterprise i połączony z dzierżawy usługi Office 365.

Aktywacja i istniejące logowania

P: Moja firma ma aktywne Sieć Yammer, a firma Microsoft zalogować się przy użyciu naszych adres e-mail i hasło. Firmy zaczął przyjęcia usługi Office 365, ale nie wszystkich naszych kont użytkowników utworzono jeszcze. Jak usługi Yammer bliżej integruje się z usługi Office 365, będzie można zablokowana z logowaniem się przy użyciu naszych adresu e-mail i hasła?

O: nie. Domyślnie usługi Yammer obsługuje logowania przy użyciu poświadczeń albo usługi Office 365 lub przy użyciu adresu e-mail i hasła. Jeśli użytkownik ma odpowiednie konto usługi Office 365, użytkownik będzie monitowany logowania przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365. Ale jeśli jeszcze nie ma odpowiedniego konta usługi Office 365, można nadal się zalogować za pomocą poczty e-mail i hasła. Należy również zauważyć, że administrator usługi Yammer można opcjonalnie tożsamości w usłudze office 365 Wymuś w usłudze Yammer — ta konfiguracja jednokrotnej wymusza wszystkich osób, aby zalogować się przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365.

Aktywacja i istniejących użytkowników

P: jestem istniejącego użytkownika sieci Yammer i zaloguj się przy użyciu Mój adres e-mail i hasło. Po sieci jest podłączone do usługi Office 365, będzie uzyskać nowe konto użytkownika usługi Yammer?

O: nie. Gdy się zalogujesz się po raz pierwszy po pomyślnym logowania przy użyciu poświadczeń usługi Office 365, firma Microsoft spróbuje zgodne adres e-mail konta usługi Office 365 do istniejącego użytkownika. Jeśli nie możemy znaleźć jedną, zostanie utworzony nowy użytkownik usługi Yammer. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł logowania w usłudze Office 365 dla usługi Yammer.

Zarządzanie cyklu życia domeny

P: pracodawca próbuje się z subskrypcji wersji próbnej usługi Office 365 — nasze konto usługi Office 365 jest contoso.onmicrosoft.com i mamy odpowiednich sieci Yammer. Teraz planujemy Weryfikowanie i Dodawanie domeny contoso.com, który utworzy do innej sieci Yammer?

O: nie. Po dodaniu domeny contoso.com do dzierżawy, będzie ona automatycznie dodane do sieci contoso.onmicrosoft.com, który wcześniej został utworzony. I użytkownikom contoso.com wiadomości e-mail można uruchomić logowanie się do tej samej sieci.

Konsolidowanie podstawowe sieci Yammer

P: Moja firma ma dzierżawy usługi Office 365 w domenie contoso.com w nim - i firma Microsoft korzysta z aktywnie odpowiednich sieci Yammer contoso.com. Teraz możemy chcesz dodać naszych tailspin.com podległej domeny do tej samej dzierżawy, ale odnalezione tego tailspin.com korzysta z osobnych bezpłatne podstawowe sieci Yammer. Chcemy tailspin.com rozpoczęcie korzystania z sieci nadrzędnej z jego zasady zastosowania — jest to możliwe?

O: tak. Kreator Samoobsługowe Migracja sieci konsolidować sieci podległej tailspin.com w sieci nadrzędnej contoso.com.

Przenoszenie danych usługi Yammer między dzierżawami usługi Office 365

P: Moja firma ma dzierżawy w domenie contoso.com w nim — firma Microsoft korzysta z aktywnie odpowiednich sieci Yammer contoso.com. Firma Microsoft nabyte tailspin.com, który ma dzierżawy usługi Office 365 i Sieć Yammer. Teraz możemy chcesz przenieść sieci Yammer tailspin.com w dzierżawie contoso.com — jest to możliwe?

O: nie. Nie można przenosić sieci Yammer między dzierżawami, ponieważ sieci jest ściśle związany usługi Office 365 (domen, jeśli jesteś użytkownikiem, tożsamości są wszystkie połączone). Obecnie można eksportować danych z sieci nabytych firmy na potrzeby zgodności. Po przeniesieniu tailspin.com domeny do dzierżawy contoso.com domeny tailspin.com zostaną automatycznie dodane do sieci contoso.com. Podczas tworzenia użytkowników tailspin.com w dzierżawie contoso.com, użytkownicy będą mogli zalogować się do sieci jako nowych użytkowników.

Zauważ, że przenoszenie danych usługi Yammer między dzierżawami usługi Office 365 różni się od migrację sieci Samoobsługowe podstawowe sieci Yammer, (które nie jest podłączony do usługi Office 365).

Gdy usługi Yammer jest częścią usługi Office 365, go jest ściśle zintegrowany z usługą Office 365 z następujących skutków:

  • Cyklu życia domeny:    W przypadku usunięcia domeny z dzierżawy usługi Office 365, zostaną automatycznie usunięte domeny w sieci.

  • Cyklu życia użytkownika:    Po usunięciu użytkownika z dzierżawy usługi Office 365 (przed usunięciem domeny), użytkownik znajduje się również usunięte formularz usługi Yammer.

  • Tożsamości:    Wszystkich użytkowników z dzierżawy oryginalne należy przenieść do nowej dzierżawy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×