Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli działalność Twojej organizacji wymaga udostępniania dokumentów klientom lub współpracy z partnerami albo dostawcami, wymagane będzie zezwolenie na udostępnianie zewnętrzne w usłudze OneDrive dla Firm. Natomiast aby chronić informacje poufne, warto ograniczyć możliwości udostępniania osobom spoza organizacji.

Udostępnianie zewnętrzne, obejmujące również linki z dostępem anonimowym, jest domyślnie włączone dla całej organizacji i wszystkich jej zbiorów witryn — włącznie z usługą OneDrive.

Kontrolowanie udostępniania zewnętrznego w usłudze OneDrive

Ponieważ usługa OneDrive jest zbiorem witryn w ramach usługi SharePoint Online, ustawienia usługi SharePoint Online w organizacji określają to, jakie ustawienia udostępniania będą dostępne w usłudze OneDrive. Podczas konfigurowania udostępniania w usłudze OneDrive należy pamiętać o następujących kwestiach.

 • Ustawienia udostępniania zewnętrznego usługi OneDrive mogą być bardziej restrykcyjne niż te dla usługi SharePoint Online, ale nie mogą być mniej restrykcyjne. W przypadku wyłączenia udostępniania zewnętrznego w usłudze SharePoint Online w organizacji nie można włączyć tej funkcji dla usługi OneDrive. Jeśli udostępnianie zewnętrzne w usłudze SharePoint Online zostanie ograniczone tylko do uwierzytelnionych użytkowników, będzie to również jedyny rodzaj udostępniania zewnętrznego, na jaki można zezwolić w usłudze OneDrive. W przypadku zezwolenia na linki z dostępem anonimowym w usłudze SharePoint Online można w usłudze OneDrive ograniczyć udostępnianie zewnętrzne do uwierzytelnionych użytkowników lub całkowicie je wyłączyć.

 • Globalne wyłączenie udostępniania zewnętrznego w centrum administracyjnym usługi SharePoint Online spowoduje, że wszelkie udostępnione linki przestaną działać. Jeśli udostępnianie zewnętrzne zostanie później włączone, linki znów będą działać.

Aby skonfigurować udostępnianie dla usługi OneDrive

 1. Otwórz Centrum administracyjne usługi OneDrive, a następnie kliknij kartę Udostępnianie.

  Karta Udostępnianie w Centrum administracyjnym usługi OneDrive

 2. Upewnij się, że to ustawienie Użytkownicy udostępnianie plików programu SharePoint z użytkownikami zewnętrznymi jest włączone i zanotuj ustawienie można udostępniać użytkownikom.

  Ważne: zmiana tego ustawienia wpłynie na wszystkie zbiory witryn SharePoint.

  Jeśli wyłączysz udostępnianie zewnętrzne dla SharePoint, możesz zmienić na stronie udostępniania szczegółowe ustawienia udostępniania zewnętrznego. Wprowadzone zmiany zostaną wprowadzone do momentu włączyć udostępnianie zewnętrzne.

 3. Włącz lub wyłącz ustawienie Umożliwiaj użytkownikom udostępnianie plików usługi OneDrive użytkownikom zewnętrznym.

  Oczekiwany wynik

  Opcja

  Uzyskany wynik

  Zezwolenie na udostępnianie tylko tym użytkownikom zewnętrznym, którzy są już w Twoim katalogu usługi Office 365.

  Tylko istniejący użytkownicy zewnętrzni (wymagane logowanie)

  • Użytkownicy będą mogli udostępniać zawartość tylko tym użytkownikom zewnętrznym, którzy istnieją już w katalogu organizacji (zaakceptowali już zaproszenia do udostępniania).

  Wymaganie, aby użytkownicy zewnętrzni logowali się przy użyciu konta Microsoft lub konta służbowego w celu uzyskania dostępu do udostępnionych plików.

  Nowi i istniejący użytkownicy zewnętrzni (wymagane logowanie)

  • Użytkownicy usługi OneDrive mogą udostępniać pliki użytkownikom zewnętrznym, którzy się zalogują.

  • Zaproszenia do wyświetlania plików mogą zostać użyte tylko raz. Zaakceptowane zaproszenie nie może zostać udostępnione ani użyte przez inne osoby do uzyskania dostępu.

  Zezwolenie użytkownikom usługi OneDrive na udostępnianie plików zalogowanym osobom lub na użycie linków z dostępem anonimowym, nie wymagających logowania.

  Wszyscy, włącznie z użytkownikami anonimowymi

  • Użytkownicy mogą zdecydować, że dostęp do określonych elementów udostępnionych będzie wymagał zalogowania. W przypadku wymagania logowania można zdecydować, czy użytkownicy zewnętrzni mogą edytować lub udostępniać pliki.

  • Linki z dostępem anonimowym umożliwiają wyświetlanie lub edytowanie udostępnionych plików wszystkim odbiorcom (w tym użytkownikom zewnętrznym) bez konieczności logowania.

  • Linki z dostępem anonimowym można przesyłać dalej innym osobom, które również będą mogły wyświetlać lub edytować udostępnione elementy bez logowania.

Początek strony

Ustawianie ograniczeń udostępniania

Po wybraniu ogólnego ustawienia udostępniania zewnętrznego można określić bardziej precyzyjne ustawienia za pomocą poniższych opcji dostępnych na stronie Udostępnianie w centrum administracyjnym usługi OneDrive.

Ważne: następujące ustawienia dotyczą zarówno SharePoint Online, jak i OneDrive. Ustawienia możesz zmienić synchronizacji Centrum administracyjnego OneDrive z ustawieniami w Centrum administracyjnym SharePoint.

Ustawianie domyślnego typu linku

Aby lepiej zarządzać typem linków udostępnianych przez użytkowników, można skonfigurować domyślny typ linku tworzonego, gdy użytkownik wybierze pozycję Uzyskaj link w celu udostępnienia plików i folderów.

W usłudze OneDrive obsługiwane są trzy typy linków:

 • Linki bezpośrednie (dostępne tylko dla użytkowników mających uprawnienia dostępu do konkretnego elementu).

 • Linki wewnętrzne (dostępne tylko dla użytkowników w organizacji).

 • Dostęp anonimowy łącza (dostępne dla każdego z łączem). Ta opcja jest dostępna tylko jeśli ustawienia udostępniania zewnętrznego dla SharePoint jest ustawiona na innych osób, w tym użytkownikom anonimowym.

W pewnych sytuacjach wskazane jest umożliwienie użytkownikom wysyłania linków z dostępem anonimowym (ponieważ są najprostsze w użyciu), ale nie jako domyślnej opcji w oknie dialogowym Uzyskaj link. Można wówczas wybrać bardziej restrykcyjny typ linku jako domyślny, jednocześnie zezwalając użytkownikom na wybranie innych typów linków w zależności od potrzeb.

Uprawnienia i wygasanie linków z dostępem anonimowym   

Jeśli ustawienia udostępniania zewnętrznego dla SharePoint jest ustawiona na Zezwalaj na dostęp anonimowy program access łączy (nawet gdy udostępniania zewnętrznego jest obecnie wyłączona), można ustawić czas wygaśnięcia te łącza, wybierając wartość z listy rozwijanej łącza wygaśnie w ciągu. Możesz również wybrać, czy łącza dostępu anonimowego może nadawaj osobom uprawnienia do edytowania plików i folderów udostępnionych.

Ograniczanie udostępniania zewnętrznego przy użyciu domen

Możesz zezwolić na dostęp do konkretnych domen lub ograniczyć go.

Co mogą robić użytkownicy zewnętrzni   

Możesz określić, do jakich działań będą uprawnieniu użytkownicy zewnętrzni, którym udostępniono elementy:

 • Aby kontrolować, jakie konta są używane przez użytkowników zewnętrznych do uzyskania dostępu do udostępnionych elementów, zaznacz pole wyboru Użytkownicy zewnętrzni muszą akceptować zaproszenia do udostępniania przy użyciu tego samego konta, na które zaproszenia zostały wysłane.

 • Aby zezwolić użytkownikom zewnętrznym na dalsze udostępnianie elementów udostępnionych im przez innych użytkowników, zaznacz pole wyboru Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym udostępnianie elementów, które nie należą do nich. To ustawienie jest domyślnie włączone.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Używanie Centrum administracyjnego usługi OneDrive

Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×