Zarządzanie udostępnianiem zawartości użytkownikom zewnętrznym w usłudze Office 365 Small Business

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Twoja praca wymaga bezpośredniej współpracy z dostawcami lub klientami albo udostępniania im dokumentów? Za pomocą witryny zespołu lub usługi OneDrive dla Firm możesz udostępniać zawartość osobom spoza organizacji, które nie mają licencji na korzystanie z Twojej subskrypcji na usługę Office 365 Small Business.

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • Możesz udostępnić całą witrynę, zapraszając użytkowników zewnętrznych do zalogowania się do witryny za pomocą konta Microsoft lub konto służbowe.

 • Możesz udostępnić poszczególne dokumenty, zapraszając użytkowników zewnętrznych do zalogowania się do witryny za pomocą konta Microsoft lub konto służbowe.

 • Możesz wysłać użytkownikom link gościa, za pomocą którego mogą oni anonimowo przeglądać wybrane dokumenty w witrynie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat udostępniania dokumentu lub witryny i kto jest traktowany jako użytkownik zewnętrzny, zobacz SharePoint udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

Uwaga: Te kroki dotyczą usługi Office 365 Small Business, która nie jest już dostępna do zakupu. Jeśli korzystasz z planu różnych Office 365, zobacz Omówienie udostępniania zewnętrznego.

W tym artykule

Jak udostępniać tylko niezbędną zawartość

Włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania zewnętrznego

Usuwanie poszczególnych użytkowników zewnętrznych

Wyłączanie anonimowego linku gościa

Wycofywanie zaproszeń

Jak udostępniać tylko niezbędną zawartość

Najważniejsze wskazówki dotyczące udostępniania witryn

Jeśli udostępniasz użytkownikowi całą witrynę, będzie on mógł zalogować się do tej witryny i korzystać z niej jak jej pełnoprawny członek. Będzie mógł przeglądać, wyszukiwać, wyświetlać i edytować zawartość (w zależności od grupy uprawnień, do jakiej jest przypisany). Będzie też mógł wyświetlać nazwy innych użytkowników witryny w selektorze osób lub metadane dokumentów. Użytkownik zewnętrzny będzie także widoczny w selektorze osób jako użytkownik witryny. Oznacza to, że inne osoby korzystające z witryny mogą udzielić temu użytkownikowi innych uprawnień niż uprawnienia udzielone przez Ciebie podczas udostępniania witryny. Koniecznie upewnij się co do tożsamości danego użytkownika zewnętrznego, zanim zaprosisz go do witryny.

Zapraszanie użytkowników zewnętrznych do witryny zespołu, będą mogli wyświetlać zawartość witryny zespołu i wszystkich jej podwitryn. Jeśli chcesz uniknąć użytkowników zewnętrznych, uzyskanie dostępu do ważnych lub bardziej złożonych zawartości w witrynie zespołu, należy utworzyć podwitrynę z unikatowymi uprawnieniami witryny zespołu, a następnie udostępnij tylko danej podwitryny użytkownikom zewnętrznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat dziedziczenia uprawnień, zobacz Co to jest dziedziczenie uprawnień?

Aby udostępnić podwitrynę utworzoną w witrynie usługi OneDrive dla Firm, możesz ustawić dla niej unikatowe uprawnienia, dzięki czemu nie udzielisz przypadkowo użytkownikom uprawnień do innych witryn lub zawartości w witrynie usługi OneDrive dla Firm.

Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące udostępniania dokumentów

Jeśli udostępniasz dokumenty za pomocą anonimowych linków gości, adresaci zaproszeń mogą udostępniać te linki innym osobom, które mogą przy ich użyciu wyświetlać zawartość. Nie używaj linków gości w celu udostępniania poufnych dokumentów. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo udostępnienia linku anonimowego przez inną osobę, udostępnij dokument, wymagając zalogowania się.

Określanie sposobu udostępniania

Zastanawiając się nad metodą zewnętrznego udostępniania zawartości, weź pod uwagę następujące czynniki:

 • Komu chcesz dać dostęp do witryny zespołu i wszystkich jej podwitryn oraz jaki ma być zakres udzielonych uprawnień?

 • Komu w organizacji chcesz udzielić uprawnienia do zewnętrznego udostępniania zawartości?

 • Czy jest jakaś zawartość, która nigdy nie powinna być dostępna do wyświetlenia dla osób spoza Twojej organizacji?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci zaplanować strategię udostępniania zawartości.

Rozwiązanie

Oczekiwany wynik

Udostępnienie witryny.

Aby udostępnić witrynę, jednocześnie ograniczając użytkownikom zewnętrznym dostęp do części wewnętrznej zawartości organizacji, rozważ utworzenie podwitryny z unikatowymi uprawnieniami, która będzie używana wyłącznie na potrzeby udostępniania zewnętrznego.

Musisz zapewnić komuś spoza organizacji stały dostęp do informacji i zawartości witryny. Osobom tym trzeba umożliwić wykonywanie czynności jak pełnoprawnym użytkownikom witryny, a także tworzenie, edytowanie i wyświetlanie zawartości.

Udostępnienie dokumentu i wymaganie zalogowania się.

Musisz zapewnić komuś spoza organizacji bezpieczny dostęp do konkretnego dokumentu (w celu przeglądania lub współpracy), ale osoba ta nie potrzebuje bieżącego dostępu do innej zawartości w witrynie wewnętrznej.

Udostępnienie dokumentu bez wymagania zalogowania się.

Musisz udostępnić link do dokumentu, który nie jest poufny ani tajny, osobom spoza organizacji, aby mogły go wyświetlać lub aktualizować wraz z przekazaniem opinii. Te osoby nie potrzebują stałego dostępu do zawartości witryny wewnętrznej.

Początek strony

Włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania zewnętrznego

Możliwość zapraszania użytkowników zewnętrznych do witryny zespołu jest domyślnie włączona, więc właściciele witryn i administratorzy zbioru witryn mogą w każdej chwili udostępnić tę witrynę lub dowolne jej podwitryny użytkownikom zewnętrznym. Jednak administrator usługi Office 365 może wyłączyć tę funkcję dla wszystkich witryn, uniemożliwiając wysyłanie kolejnych zaproszeń. Po dezaktywowaniu tej funkcji użytkownicy zewnętrzni obecnie zaproszeni do witryn nie będą już mieli do nich dostępu.

Włączenie udostępniania zewnętrznego nie jest równoznaczne z włączeniem dostępu anonimowego. W przypadku włączenia udostępniania zewnętrznego użytkownicy muszą zostać uwierzytelnieni (przez zalogowanie), aby uzyskać dostęp do zasobów wewnętrznych.

 1. Wybierz pozycję Administrator > Ustawienia usługi > Udostępnianie witryn i dokumentacji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Włącz udostępnianie zewnętrzne

  • Wyłącz udostępnianie zewnętrzne

Obraz przedstawiający kontrolkę włączania/wyłączania, za pomocą której możesz zezwolić użytkownikom zewnętrznym na uzyskiwanie dostępu do witryny zespołu i dokumentów.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: 

 • Gdy dezaktywujesz udostępnianie zewnętrzne, nie będzie można wysyłać dalszych zaproszeń i zostanie wyłączony dostęp dla wszystkich użytkowników zewnętrznych, którzy mieli dostęp do witryny w momencie dezaktywowania funkcji. Jeśli funkcja zostanie ponownie aktywowana, a grupy uprawnień programu SharePoint będą zawierały nazwy użytkowników zewnętrznych, ci użytkownicy automatycznie ponownie uzyskają dostęp do witryny. Aby trwale uniemożliwić użytkownikowi dostęp do witryny programu SharePoint, możesz go usunąć z listy użytkowników zewnętrznych.

 • Jeśli udostępnianie zewnętrzne zostanie wyłączone globalnie, przestaną działać również wszelkie udostępnione linki gości. Po ponownej aktywacji funkcji linki znów będą działać. Możesz też wyłączyć konkretne udostępnione linki, jeśli chcesz trwale cofnąć prawa dostępu do określonego dokumentu.

Początek strony

Usuwanie poszczególnych użytkowników zewnętrznych

Jeśli musisz usunąć użytkowników zewnętrznych, aby już nie mieli dostępu do udostępnionej im witryny, możesz usunąć ich z listy użytkowników zewnętrznych w ustawieniach usługi Office 365.

 1. Wybierz pozycję Administrator > Ustawienia usługi > Udostępnianie witryn i dokumentacji.

 2. Kliknij pozycję Usuń poszczególnych użytkowników zewnętrznych.

 3. Zaznacz użytkowników zewnętrznych, których chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń (ikona kosza na śmieci).

Początek strony

Wyłączanie anonimowego linku gościa

Jeśli dokument został udostępniony za pomocą łącza gościa, możesz informacja jest wyświetlana w menu właściwości dokumentu. Aby dowiedzieć się, jak można udostępniać dokumenty za pomocą łącza gościa, zobacz SharePoint udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

Okno dialogowe Właściwości z informacją o tym, że dokument został udostępniony za pomocą łącza gościa.

Aby odebrać dostęp do dokumentu udostępnionego za pomocą linku gościa, wyłącz link.

 1. Przejdź do biblioteki zawierającej dokument, dla którego chcesz usunąć link gościa.

 2. Wskaż dokument i kliknij pozycję Otwórz menu.

 3. Kliknij tekst łączem gościa w zdaniu Otwórz dla każdej osoby z łączem gościa.

 4. Obok adresu URL linku gościa kliknij przycisk Usuń.

 5. Kiedy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy wyłączyć link, kliknij pozycję Wyłącz łącze.
  Okno dialogowe z pytaniem o to, czy wyłączyć łącze gościa dla udostępnionego dokumentu.

Kiedy osoby spoza organizacji będą próbować uzyskać dostęp do zawartości za pomocą linku gościa, zobaczą komunikat z informacją o odmowie dostępu.

Początek strony

Wycofywanie zaproszeń

Jeśli chcesz wycofać zaproszenie wysłane do użytkownika zewnętrznego, możesz to zrobić zanim użytkownik zaakceptuje zaproszenie.

Przejdź do witryny, w której przypadku chcesz wycofać zaproszenie.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Żądania dostępu i zaproszenia.

 3. W obszarze Zaproszenia dla użytkowników zewnętrznych znajdź osobę, której zaproszenie do witryny chcesz wycofać, a następnie kliknij pozycję Otwórz menu.

 4. W oknie właściwości kliknij pozycję Wycofaj.

Jeśli użytkownik zewnętrzny zaakceptował już zaproszenie i chcesz usunąć go z witryny, usuń go z grupy uprawnień programu SharePoint, do której został przypisany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×