Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer w sieci wewnętrznej (Przewodnik administratora usługi Yammer)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator można zarządzać ustawienia domyślne użytkowników w sieci, należy i deprovision użytkowników i określić pola, które użytkownik może wykonać. Każdy użytkownik można dostosować swoje preferencje powiadomień e-mail poszczególne, klikając pozycję Wielokropek na górnym pasku nawigacyjnym, a następnie klikając pozycję Edytuj profil > powiadomienia. Można to także wybrać Edytuj profil > Preferencje , aby dostosować ustawienia wiadomości i strefy czasowej.

W Administratora sieci, w obszarze Użytkownicymogą uzyskać dostęp do wielu ustawień, które usprawniają zarządzanie użytkownikami.

Ten artykuł jest częścią Przewodnika administratora usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer

Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer    

Monitorowanie danych usługi Yammer

Dodatkowe funkcje usługi Yammer

Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń usługi Yammer

Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer

Zaproś użytkowników

Użyj tej sekcji, aby zaprosić pracowników, którzy nie dołączyli jeszcze sieci Yammer. Z tego ekranu można zaprosić tylko pracowników, którzy mają firmowym adresem e-mail. Zatwierdzeni Administratorzy mogą dodawać użytkowników zbiorczo, klikając pozycję Importuj książkę adresową , a następnie przejdź do pliku aplikacji poczty e-mail, takich jak Outlook lub Apple Mail.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z więcej niż jedną domenę Internet dla adresów e-mail i chcesz dodać do sieci, należy rozważyć wykonanie scalania sieci. Więcej informacji można znaleźć w sekcji wewnętrzny i sieciami zewnętrznymi tego przewodnika.

Oczekiwanie na użytkowników

"Oczekiwanie na użytkownika" to osoba, która została zaproszone do sieci yammer, ale nie jest zalogowany. Oczekująca użytkowników można dodawać do grup nawet przed dołączania sieci.

Oczekująca użytkownika będziesz otrzymywać wiadomości e-mail z powiadomieniem zawiadomienie o z grupy administratorów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać powiadomienia z określoną grupą ich Zaloguj się do konta usługi Yammer i pozostawić grupę lub kliknij łącze Anuluj subskrypcję w wiadomości e-mail do anulowania subskrypcji z wszystkich Yammer wiadomości e-mail.

Tak jak wszystkie pakietu Office produktów oczekujący użytkownicy będą widoczne na liście elementów członkowskich grupy nawet wtedy, gdy nie masz zostało przeprowadzone logowanie.

Sieci wymuszające licencji usługi Yammer

Zaprosić użytkownika do grupy, która nie ma licencji na korzystanie z usługi Yammer i liczba licencji wymuszane dla sieci usługi Yammer, ten użytkownik będzie zawieszone i usunięty z listy członków grupy. Nie będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail.

Zapraszanie gości

Zapraszanie kontaktów zewnętrznych z adresami e-mail spoza domeny (np konsultantów, wykonawcy lub partnerów). Gość domeny poczty e-mail nie są dodawane do listy autoryzowanych domen w sieci. Gość użytkowników, w tym active i oczekujących (osób, które nie zostały jeszcze odpowiedzi na ich zaproszenie), są wymienione na tej stronie. Podobnie jak w przypadku innych użytkowników, nazwy i profilami użytkowników gości pozostaną puste do momentu zaakceptowaniu ich zaproszenia i zakończyć rejestrację. Konta gościa można usunąć dowolny czas, ale pozostaną do sieci swojego udziału.

Usuń użytkowników

Umożliwia dezaktywowanie i trwale usunąć użytkowników. Zacznij wpisywać nazwę użytkownika, Yammer auto‐completes i wyświetlenie listy rozwijanej podobnych nazw użytkowników. Po wybraniu użytkownika, masz trzy opcje:

 • Dezaktywować tego użytkownika:    Dezaktywowanie użytkownika blokuje użytkownikowi logowanie się do momentu ich sprawdź jego adres e-mail. Bez dostępu do konta e-mail zatwierdzonych nie można zalogować się Yammer. Informacje dotyczące profilów użytkowników, wiadomości i/lub przekazywania plików pozostaną. Może to być przydatne opcji dla umowy pracowników, którzy wykonali swoje projektu, ale może zostać odnowiona ponownie później. Użytkownicy dezaktywowany ponownie uaktywnić swojego konta w ciągu 90 dni włączając kont e-mail i logowanie się do Yammer, gdzie otrzymają wiadomość e-mail z łącza, aby ponownie aktywować. Po 90 dni konto zostanie trwale usunięta.

 • Trwale usunąć ten użytkownik i przechowywania wiadomości:    Pozwala usunąć użytkownika i zachować wiadomości i zawartości, które są publikowane.

 • Trwale usuwać tego użytkownika i wiadomości:    Pozwala usunąć użytkownika i wszystkich wiadomości, które są publikowane. Nie można cofnąć.

Aktywność konta

Yammer umożliwia udziału w sesji zarządzania użytkownikami i jego urządzeń. Wyszukiwanie przez użytkownika, i można zobaczyć, na jakie urządzenia jest zalogowany, gdy ich ostatniej zalogowani na poszczególnych urządzeniach i jaki adres IP został użyty. Administratorzy są także możliwość wylogowania się użytkownika z każdego urządzenia.

Blokowanie użytkowników

Jeśli adresy konieczne, blokowanie użytkowników z siecią przez wprowadzenie poczty e-mail. Użytkownicy z adresami e-mail zablokowanych nie dołączać do sieci Yammer, chyba że użytkownik lub administrator innej odblokowuje tych adresów. Wiele adresów e-mail można oddzielić przecinkami lub podziałów wierszy.

Uwaga: Jeśli użytkownik, który chcesz zablokować jest w stanie wstrzymania w usłudze Yammer, blokowanie tego adresu e-mail umieści użytkownika w stanie usunięte.

Porada: Yammer jest najskuteczniejszą po każdym wpisie pochodzi z pojedynczego użytkownika. W związku z tym można zablokować adresy e-mail grupy.

Zwrócone wiadomości e-mail

Yammer od czasu do czasu po zaakceptowaniu wiadomości e-mail do użytkowników. Po wyłączeniu pracownika adres e-mail, wiadomości e-mail, które wyślemy pojawia się z podskokiem ponownie. Można wyświetlić listę użytkowników, których wiadomości e-mail mają zwrócenia i je dezaktywować, jeśli nie są już pracowników.

Integracja katalogu

Możesz synchronizować Yammer z katalogu firmy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję na funkcje integracji przedsiębiorstwa w obszarze dodatkowe funkcje > Funkcje integracji przedsiębiorstwa części tego przewodnika.

Eksportuj użytkowników

Eksportowanie listy użytkowników do pliku CSV do monitorowania i zaktualizuj stosownie do potrzeb. Pola zawierają: identyfikator użytkownika, adres E-mail, nazwę, stanowisko, lokalizację i sprzężone na (data ich sprzężone sieci).

Pola profilu

Dostosowywanie pola, które użytkownicy będą mogli pokazanie w ich profilach, zaznaczając i czyszcząc odpowiednie opcje. Te pola są wyszukiwania, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie siebie podczas przeglądania szczegółowych informacji, tła lub specjalizacji.

Zbiorcza aktualizacja użytkowników

* Tylko zweryfikowany administrator    Zarządzanie członkostwami sieć za pomocą pliku CSV. Jak wskazano w stronie zbiorcze aktualizowanie użytkownika, można dodać, aktualizowanie, zawieszania lub usuwanie użytkowników. Musisz sformatować usługi CSV jako tabelę i dołączanie do nagłówka lub pierwszego wiersza, który definiuje pola w tabeli. Nagłówek kolumny nazwy powinny być w następującej kolejności od lewej do prawej: akcji, adres E-mail, imię i nazwisko, stanowisko, hasło i nowe wiadomości E-mail. Wartość w kolumnie Akcja wskazuje, jakie Yammer wykonasz:

 • Nowe:    Jeśli wskazują "nowym", jak akcja i pozostaw puste pole hasła użytkownika jest tworzona jako "oczekujące". Jeśli wskazują "nowym", jak akcja i określić hasło, użytkownik jest tworzony jako aktywna i od razu widoczne w katalogu członka.

 • Aktualizacji:    Jeśli oznacza "aktualizacja" jako akcja istniejącego konta Yammer pozostaje taki sam. Jednak inne pola (nazwa, tytułu, hasła, adres e-mail) zostanie zmieniona na zgodne z pliku CSV. Aktualizacje do adresów e-mail mogą występować tylko dla domen, które są częścią sieci Yammer. Ponadto jeśli adres e-mail podany w zaktualizowaniu już istnieje w Yammer, firma Microsoft będzie zawiesić użytkownika skojarzonego z tego adresu e-mail.

 • Zawieszenia:    Jeśli oznacza "zawieszenia" jak akcja konto użytkownika zostało zawieszone aż użytkownik sprawdza ich stanu przy użyciu żądania wiadomości e-mail.

 • Usuwanie:    Jeśli oznacza "usunąć", konto użytkownika zostanie usunięty, ale ich wiadomości i załączników pozostaną w sieci.

Jeśli chcesz Zbiorcza aktualizacja użytkowników, zawierające znaki innej niż angielska, należy UTF-8 zakodowany plik CSV

Program Excel nie poprawnie kodowania znaków innej niż angielska w plików CSV. Jeśli masz takie znaki w nazwach użytkowników, możesz utworzyć UTF-8 zakodowany plik CSV w Notatniku służących do zbiorcze aktualizacje.

Utwórz plik CSV UTF-8 z arkusza kalkulacyjnego programu Excel za pomocą programu Notatnik

 1. Otwórz plik w programie Excel, a następnie wybierz pozycję plik > Zapisz jako. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Plik tekstowy Unicode (*.txt).

 2. Otwórz plik w Notatniku.

 3. Masz upewnić się, że pola w pliku są deliminated przecinkami, aby trzeba było wyszukiwać i zamieniać wszystkim kartom z przecinkiem ",". Skopiuj znak tabulacji z tekstu, a następnie wybierz polecenie Edytuj > Zamień. W polu Znajdź . Wklej karcie znaków i w polu Zamień co . Wpisz średnik i wybierz pozycję Zamień wszystko.

 4. Wybierz pozycję plik > Zapisz jako i w oknie dialogowym kodowanieUTF-8 wybierz i w polu Nazwa pliku Zmień rozszerzenie pliku CSV zamiast txt.

Następny artykuł: Monitorowanie danych usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Tematy pokrewne

Przewodnik administratora usługi Yammer
Centrum administracyjne usługi Yammer

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×