Zarządzanie typami wyników

Jako administrator zbioru witryn lub właściciel witryny, możesz tworzyć typy wyników i używać ich, aby dostosować sposób wyświetlania wyników dla określonych typów dokumentów.

Typ wyniku służy do określania szablonu wyświetlania, który ma zostać użyty przez system wyszukiwania dla określonego typu dokumentu lub wyniku wyszukiwania. Wszystkie dokumenty nie są takie same, dlatego wyniki wyszukiwania również nie powinny wyglądać jednakowo. Korzystanie z typów wyników i szablonów wyświetlania ułatwia użytkownikom znajdowanie odpowiednich wyników.

Dla każdego typu wyników jest określony co najmniej jeden warunek, z którym są porównywane wyniki wyszukiwania, taki jak typ lub źródło wyniku wyszukiwania, oraz akcja do podjęcia w przypadku spełnienia tych warunków przez wynik wyszukiwania. Akcja określa szablon wyświetlania dla wyniku wyszukiwania.

Na przykład wstępnie skonfigurowany typ wyniku o nazwie Osoba określa, że jeśli wynik wyszukiwania pochodzi ze źródła wyszukiwania Lokalne wyniki dotyczące osób, dla tego wyniku wyszukiwania należy użyć szablonu wyświetlania Element osób. Szablon wyświetlania Element osób przedstawia na panelu aktywowania informacje, na przykład dokumenty autorstwa danej osoby, i zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do tych dokumentów.

Innym przykładem jest typ wyniku, który jest uruchamiany, jeśli właściwość ContentTypezawiera wartośćRaport sprzedaży, i powoduje zastosowanie określonego szablonu wyświetlania dla raportów sprzedaży. Dzięki temu użytkownicy natychmiast zidentyfikują wynik wyszukiwania jako raport sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie wyglądu wyników wyszukiwania przy użyciu typów wyników i szablonów wyświetlania.

Istnieje wiele wstępnie skonfigurowanych typów wyników do wyboru, a także można tworzyć nowe, niestandardowe typy wyników. Typy wyników można konfigurować na poziomie zbioru witryn i na poziomie witryny.

Dodawanie nowego typu wyników

 1. Przejdź na stronę Zarządzanie typami wyników zbioru witryn lub witryny:

  • W przypadku zbioru witryn:

   • W zbiorze witryn przejdź do menu Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Typy wyników wyszukiwania.

  • W przypadku witryny:

   • W witrynie przejdź do menu Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Typy wyników.

 2. Na stronie Zarządzanie typami wyników wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Nowy typ wyników lub

  • Na liście istniejących typów wyników kliknij nazwę typu wyników, na przykład Osoba, a następnie kliknij pozycję Kopiuj, aby można było zmodyfikować kopię w celu utworzenia nowego typu wyników.

 3. W sekcji Ogólne informacje w polu Nadawanie nazwy wpisz nazwę typu wyników.

 4. Z pierwszej listy w sekcji Warunki wybierz źródło wyników, z którym wyniki mają być zgodne.

 5. Z drugiej listy w sekcji Warunki wybierz typy zawartości, które mają być zgodne. Pomiń tę regułę, aby ustawić zgodność z dowolną zawartością. Aby dodać więcej typów zawartości, kliknij pozycję Dodaj wartość.

 6. Aby dodać inne zaawansowane warunki dotyczące właściwości zarządzanych, rozwiń pozycję Pokaż więcej warunków.

  1. Z pierwszej listy wybierz właściwość, która ma zostać dopasowana.

  2. Wybierz typ relacji właściwości z jedną lub większą liczbą wartości.

  3. Wprowadź w polu co najmniej jedną wartość dla właściwości. Rozdziel wartości średnikami.

  4. Aby dodać więcej właściwości do dopasowania, kliknij pozycję Dodaj właściwość.

 7. W sekcji Akcje wybierz szablon wyświetlania. Adres URL szablonu wyświetlania jest wyświetlany w obszarze Adres URL szablonu wyświetlania.

 8. Zaznacz pole Optymalizuj na potrzeby częstego używania, jeśli typ wyników będzie jednym z najczęściej używanych typów wyników.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×