Zarządzanie typami klienta kwerend

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dowiedz się, jak typy klienta kwerend określają kolejność wykonywania kwerend.

Typ klienta kwerend to sposób, w jaki klient wykonujący kwerendę powiadamia system o tym, jakim jest typem klienta. Na przykład klient może poinformować, że jest interfejsem użytkownika lub kwerendą zautomatyzowaną. Ograniczanie kwerend monitoruje wykorzystanie zasobów i chroni system wyszukiwania. Administratorzy mogą używać informacji o typie klienta w celu ograniczania, aby zapewnić, że klienci o niższym priorytecie, tacy jak kwerendy zautomatyzowane, nie blokują klientów o wyższym priorytecie, takich jak interfejs użytkownika. Typy klienta kwerend są również używane w celach rejestrowania, tworzenia raportów i określania istotności.

Klient ustawia typ klienta jako etykietę w kwerendzie. Administrator konfiguruje prawidłowe typy klientów (chociaż niektóre są domyślne i obowiązkowe), a klient wybiera jeden z nich dla każdej kwerendy.

Uwaga : Nie można włączyć ani wyłączyć ograniczania kwerend.

Dodawanie typu klienta kwerend

Uwaga: można zmienić tylko nazwę typu klienta utworzonego dla danej dzierżawy.

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administracja > SharePoint. W ten sposób przejdziesz do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Na stronie Administracja wyszukiwania wybierz pozycję Zarządzaj typami klienta kwerend.

 5. Aby dodać typ klienta, kliknij pozycję Nowy typ klienta.

 6. Na stronie edytowania typu klienta w polu Typ klienta kwerend wprowadź nazwę typu klienta.

 7. Wybierz wartość Najwyższa, Średnia lub Najniższa z listy Warstwa ograniczania.

Uwaga :  Najpierw są ograniczane kwerendy o niższym priorytecie. System wyszukiwania przetwarza kwerendy w kolejności od najwyższej do najniższej warstwy.

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Określanie priorytetu typu klienta kwerend

Za pomocą warstw ograniczania można określić priorytety przetwarzania kwerend. Po osiągnięciu limitu zasobów rozpoczyna się ograniczanie kwerend, a system wyszukiwania przetwarza kwerendy w kolejności od najwyższej do najniższej warstwy.

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administracja > SharePoint. W ten sposób przejdziesz do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Na stronie Administracja wyszukiwania wybierz pozycję Zarządzaj typami klienta kwerend.

 5. Przejdź do sekcji Typ klienta i kliknij Typ systemu, który chcesz zmienić.

 6. Wybierz wartość Najwyższa, Średnia lub Najniższa z listy Warstwa ograniczania.

Uwaga :  Najpierw są ograniczane kwerendy o niższym priorytecie. System wyszukiwania przetwarza kwerendy w kolejności od najwyższej do najniższej warstwy.

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×