Zarządzanie tworzenia witryn w usłudze SharePoint Online

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator SharePoint lub administrator globalny Office 365, możesz zezwolić użytkownikom tworzenie i administrowanie witryn SharePoint, określić, jakie rodzaje witryn mogą utworzyć, a następnie określ lokalizację witryn. Domyślnie użytkownicy mogą tworzyć witryny komunikacji, a także witryn zespołów, które zawierają grup usługi Office 365.

Niektóre funkcje jest wprowadzana stopniowo dla organizacji, które w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja nie może zostać jeszcze wyświetlony lub może wyglądać inaczej niż opisano w tym artykule.

Umożliwić lub uniemożliwić użytkownikom na tworzenie witryn w usłudze SharePoint Online

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia.

 5. W obszarze Tworzenia witryny wybierz aby pokazać lub ukryć polecenie Utwórz witryny.

 6. Jeśli zaznaczysz opcję Pokaż polecenie Utwórz witryny do użytkowników, którzy mają uprawnienia do tworzenia witryn, określ typ witryny, które użytkownicy mogą tworzyć.
  Settings_C3_2017106213546 tworzenia witryn

  Uwaga: Aby zezwolić na wybrane grupy użytkowników do tworzenia grup, użyj polecenia cmdlet programu PowerShell GroupCreationAllowedGroupId. Aby uzyskać informacje na temat tego polecenia cmdlet zobacz polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory do konfigurowania ustawień grupy.

  • Witryna używające jednego z nowej witryny zespołu lub szablonów witryn komunikacji czy w witrynie klasyczny: Ta opcja służy do umożliwiania użytkownikom, którzy nie ma uprawnień do tworzenia grupy nadal tworzenia witryn klasyczny. Umożliwia tworzenie grup w obszarze (/ witrynylub/zespoły ) i określ, czy kontakt pomocniczy jest wymagane. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie witryny na podstawie formularza niestandardowego, który został utworzony, wprowadź jej adres URL w polu formularz pod tym adresem URL. Po zaznaczeniu typie witryny mają być tworzenie, będziesz mieć możliwość dostęp do formularza, klikając pozycję "Zobacz inne opcje".

  • Witryny, która korzysta z jednego z nowych szablonów witryn zespołu witryny lub komunikacji: Użyj tej opcji, aby umożliwić tylko użytkownicy mający uprawnienie do tworzenia grup do tworzenia witryn. Umożliwia tworzenie grup w obszarze (/ witrynylub/zespoły ) i czy kontaktu pomocniczego jest wymagane. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie witryny na podstawie formularza niestandardowego, który został utworzony, wprowadź jej adres URL w polu formularz pod tym adresem URL. Po zaznaczeniu typie witryny mają być tworzenie, będziesz mieć możliwość dostęp do formularza, klikając pozycję "Zobacz inne opcje".

  • Klasyczny witryny: Użyj tej opcji, aby zezwolić użytkownikom na tworzenie tylko domyślne klasyczny witryn lub na podstawie formularza niestandardowego. Określ miejsce, w którym są tworzone witryny i tego, czy jest wymagana Klasyfikacja witryn lub kontakt pomocniczy. Aby określić formularza niestandardowego, wprowadź adres URL w polu formularz pod tym adresem URL formularza niestandardowego.

   Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat klasyfikacji witryn, w których jest używany jeden z nowych szablonów witryn zespołu witryny lub komunikacji zobacz Tworzenie klasyfikacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×