Zarządzanie tabel połączonych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Łączenie z zewnętrznymi źródłami danych i tworzenie rozwiązań opartych na różnych zestawów danych jest siły dostępu pakietu Office. Menedżer tabel połączonych jest centralne miejsce wyświetlania i zarządzania nimi, wszystkie źródła danych i tabele połączone w bazie danych programu Access. Od czasu do czasu może być konieczne odświeżenie, połączeniu, edytowanie lub usuwanie tabel połączonych ze względu na zmiany lokalizacji źródła danych, nazwa tabeli lub schematu tabeli. Na przykład przełączasz się z test środowisku produkcyjnym, konieczna zmiana lokalizacji źródła danych. Jeśli zmieniono z wymaganiami rozwiązanie, możesz też Dodawanie lub usuwanie tabel połączonych.

Okno dialogowe Menedżer tabel połączonych

Obsługa każdego źródła danych i jej tabel połączonych z Menedżera tabel połączonych

Co chcesz zrobić?
Przed rozpoczęciem
Odświeżanie źródła danych i jej tabel połączonych
Połączeniu źródła danych lub tabeli połączonej
Edytuj źródło danych
Dodawanie źródła danych i tabele połączone
Usuwanie źródła danych i tabeli połączonej

Przed rozpoczęciem

Istnieje kilka rozwiązań za pomocą Menedżera tabel połączonych, zalecamy jednak następującej sekwencji czynności zgodnie z zaleceniami dotyczącymi:

 1. Odświeżanie źródła danych, aby zapewnić pomyślne łączy i identyfikowanie problemów związanych z.

 2. Jeśli występuje problem ze źródłem danych, wprowadź odpowiedniej lokalizacji, gdy zostanie wyświetlony monit lub edytować źródło danych, aby rozwiązać problemy.

 3. Ponowne łączenie tabel o stanie nie powiodło się. Access automatycznie odświeża stan, aby wskazać powodzenia lub niepowodzenia.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla wszystkich problemów.

Początek strony

Odświeżanie źródła danych i jej tabel połączonych

Odświeżanie źródła danych i jej tabel połączonych, aby upewnić się, że źródło danych jest dostępny i tabele połączone działają poprawnie.

 1. Zaznacz dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych.

  Porada    Aby odświeżyć określonej tabeli połączonej w okienku nawigacji, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Odśwież łącze. Po zatrzymaniu wskaźnika na nazwę tabeli połączonej, aby wyświetlić parametry połączenia i inne informacje.

 2. W oknie dialogowym Menedżer tabel połączonych zaznacz źródło danych lub pojedyncze tabele połączone.

  Wybieranie źródła danych zaznacza wszystkie jej tabel połączonych. Rozwijania (+) pozycje Źródła danych, aby wybrać pojedyncze tabel połączonych.

 3. Wybierz polecenie Odśwież.

 4. Jeśli występuje problem z lokalizacji źródła danych, wprowadź odpowiedniej lokalizacji, jeśli zostanie wyświetlony monit lub edytować źródło danych.

 5. Upewnij się, w kolumnie Stan jest widoczny (użytkownik może być konieczne przewinięcie boki), a następnie zaznacz go, aby wyświetlić wyniki:

  • Sukcesu     Tabele połączone zostały pomyślnie odświeżone.

  • Nie powiodła się     Jednej lub większej liczby tabel połączonych występuje problem. Najczęstsze przyczyny stanu nie powiodło się: nowe poświadczenia lub zmiana nazwy tabeli. Aby rozwiązać ten problem, ponownie połączyć źródła danych lub tabeli połączonej.

 6. Wybierz polecenie Odśwież ponownie aż zostanie usunięty każdej tabeli połączonej nie powiodło się, a w kolumnie Stan jest wyświetlany "Sukces ".

Początek strony

Ponowne łączenie źródła danych lub tabeli połączonej

Ponowne łączenie źródła danych, aby zmienić jego lokalizacji i Zmień nazwę tabeli połączonej.

 1. Zaznacz dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych.

  Porada    Na pasku nawigacyjnym po zatrzymaniu wskaźnika na nazwę tabeli połączonej, aby wyświetlić parametry połączenia i inne informacje.

 2. W oknie dialogowym Menedżer tabel połączonych zaznacz źródło danych lub pojedyncze tabele połączone.

  Może być konieczne wpisy rozwijania (+) w kolumnie Źródła danych.

 3. Wybierz pozycję Połącz ponownie.

 4. Czy dostęp znajduje się ze źródłem danych, program Access wyświetli monit o nową lokalizację źródła danych. Po wprowadzeniu odpowiedniej lokalizacji, możesz zachować istniejące nazwy tabeli połączonej bez zmian lub wybrać nowe nazwy tabeli.

 5. Upewnij się, w kolumnie Stan jest widoczny (użytkownik może być konieczne przewinięcie boki), a następnie zaznacz go, aby wyświetlić wyniki:

  • Sukcesu     Tabele połączone mają zostać połączyć w pomyślnie ponownie.

  • Nie powiodła się     Jednej lub większej liczby tabel połączonych występuje problem.

 6. Zostanie wyświetlony monit o nazwę nowej tabeli. W niektórych przypadkach może być konieczne wybierz nową tabelę z listy tabel. Jeśli zostanie wyświetlony monit o parametry połączenia, wprowadź ciąg w polu Parametry połączenia. Access automatycznie odświeża stan, aby wskazać powodzenia lub niepowodzenia.

 7. Wybierz ponownie połączyć ponownie aż zostanie usunięty każdej tabeli połączonej nie powiodło się, a w kolumnie Stan jest wyświetlany "Sukces ".

Początek strony

Edytowanie źródła danych

W zależności od źródła danych można zmienić nazwę wyświetlaną, ścieżka źródła danych, nazwy pliku, hasło lub parametry połączenia.

 1. Zaznacz dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych.

  Porada    Na pasku nawigacyjnym po zatrzymaniu wskaźnika na nazwę tabeli połączonej, aby wyświetlić parametry połączenia i inne informacje.

 2. W oknie dialogowym Menedżer tabel połączonych wybierz źródło danych, umieść wskaźnik myszy na źródle danych, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Zmień informacje w oknie dialogowym Edytuj łącze.

  Edytowanie okno dialogowe łącze do źródła danych programu Excel

  Edytowanie informacji o źródła danych programu Excel

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Początek strony

Dodawanie źródła danych i tabele połączone

Możesz dodać następujących typów źródeł danych: Access, SQL (serwer i Azure), Excel lub niestandardowe (Lista ShaePoint tekstu, program Microsoft Dynamics, ODBC).

Porada    Dla deweloperów programu Access, którzy wprowadź parametry połączenia w kodzie VBA należy rozważyć, czy dodawanie i edytowanie parametrów połączenia z okna dialogowego Menedżer tabel połączonych zamiast poprawianie danego kodu bezpośrednio lub pisanie kodu złożonych automatycznie wprowadzone zmiany Parametry połączenia.

 1. Zaznacz dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych.

 2. W oknie dialogowym Menedżer tabel połączonych wybierz pozycję Dodaj.

 3. Aby usprawnić wyszukiwanie i znaczenie, wprowadź nazwę w polu Nazwa wyświetlana. Domyślna nazwa wyświetlana jest typ źródła danych.

  Ta nazwa jest wyświetlana w kolumnie Źródła danych, można sortować w tej kolumnie, a za pomocą nazwy kategoryzowania źródeł danych, co jest szczególnie przydatne, gdy masz wiele źródeł danych.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Wybierz pozycję Zamknij.

Początek strony

Usuwanie źródła danych i tabeli połączonej

Możesz usunąć źródła danych lub tabeli połączonej, ponieważ nie są już potrzebne i Uporządkuj okna dialogowego Menedżer tabel łącze.

 1. Zaznacz dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych.

 2. W oknie dialogowym Menedżer tabel połączonych zaznacz źródeł danych lub tabele połączone.

  Może być konieczne wpisy rozwijania (+) w kolumnie Źródła danych.

 3. Wybierz pozycję Usuń.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, wybierz przycisk Tak.

  Usuwanie tabeli połączonej usuwa tylko dane służące do otwierania tabeli w źródle danych i nie tabelę.

Początek strony

Zobacz też

Eksportowanie do programu Excel informacji o połączonym źródle danych

Wprowadzenie do importowania, łączenia i eksportowania danych w programie Access

Administrowanie źródłami danych ODBC

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×