Zarządzanie szablonami formularzy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga: Aby uzyskać najbardziej aktualne i wyczerpujące informacje, należy odwiedzić witrynę www.microsoft.com.

Strona Zarządzanie szablonami formularzy jest centralnym miejscem, z którego można zarządzać szablonami formularzy zatwierdzonymi przez administratora dla całej farmy. Ze strony Zarządzanie szablonami formularzy nie można zarządzać szablonami formularzy użytkowników.

Aby uzyskać dostęp do strony Zarządzanie szablonami formularzy:

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij kartę Zarządzanie aplikacjami.

 2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami, w sekcji Usługi formularzy programu InfoPath kliknij łącze Zarządzanie szablonami formularzy.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie szablonów formularzy

Wyświetlanie właściwości szablonu formularza

Przekazywanie lub Uaktualnianie szablonu formularza

Usuwanie szablonu formularza

Wyświetlanie szablonów formularzy

 • Na stronie Zarządzanie szablonami formularzy z paska nawigacyjnego wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie formularze. Wyświetla listę wszystkich szablonów formularzy.

  • 20 ostatnich. Wyświetla listę ostatnich 20 przekazanych szablonów formularzy.

  • Według kategorii. Wyświetla listę szablonów formularzy w widoku drzewa według ich kategorii. Poszczególne kategorie można rozwijać lub zwijać, aby pokazać lub ukryć należące do nich szablony formularzy.

  • Według stanu. Wyświetla listę szablonów formularzy w widoku drzewa według ich stanu. Poszczególne stany można rozwijać lub zwijać, aby pokazać lub ukryć szablony formularzy o danym stanie.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości szablonów formularzy

 • Na stronie Zarządzanie szablonami formularzy na liście szablonów formularzy wskaż szablon formularza, którego właściwości mają zostać wyświetlone, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Wyświetl właściwości.

 • Na stronie Właściwości szablonu formularza można przypisać kategorię do szablonu formularza, wpisując ją w polu Nazwa kategorii. Przy wyświetlaniu szablonów według kategorii na stronie Zarządzanie szablonami formularzy szablony formularzy są wyświetlane w kategorii, do której są przypisane.

Początek strony

Przekazywanie i uaktualnianie szablonu formularza

 1. Na stronie Zarządzanie szablonami formularzy kliknij polecenie Przekaż szablon formularza.

 2. Na stronie Przekazywanie szablonu formularza w polu Nazwa pliku w sekcji Przekaż szablon formularza wprowadź nazwę szablonu formularza.

  Klikając przycisk Weryfikuj przed przekazaniem, można uzyskać informacje o szablonie (takie jak błędy i ostrzeżenia).

 3. Aby zastąpić starszą wersję szablonu nową wersją przekazywanego szablonu, w sekcji Uaktualnij zaznacz pole wyboru Uaktualnij szablon formularza, jeśli już istnieje. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Zezwalaj na ukończenie istniejących sesji wypełniania formularza w przeglądarce przy użyciu bieżącej wersji szablonu formularza. Zaznacz tę opcję, jeśli aktualnie otwarte formularze mają nadal używać bieżącej wersji szablonu formularza.

  • Zakończ istniejące sesje wypełniania formularza w przeglądarce. Wszelkie dane w tych sesjach zostaną utracone. Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby aktualnie otwarte formularze nadal używały starej wersji szablonu formularza. Dane pochodzące z otwartych sesji, w których jest używany stary szablon, zostaną utracone.

   Jeśli chcesz czekać do momentu zakończenia wszystkich sesji starego szablonu formularza przed uaktualnieniem szablonu formularza, musisz przełączanie w stan spoczynku starego szablonu formularza przed przekazaniem nowego szablonu.

 4. Kliknij przycisk Przekaż.

Początek strony

Usuwanie szablonu formularza

W przypadku usunięcia szablonu formularza bez pierwszego przełączanie w stan spoczynku, wszystkie bieżące sesje są od razu zamykane.

 1. Na stronie Zarządzanie szablonami formularzy na liście szablonów formularzy wskaż szablon formularza, który ma zostać usunięty, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń formularz.

 2. Na stronie Usuwanie szablonu formularza kliknij polecenie Usuń formularz.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×