Zarządzanie swój kalendarz za pomocą szablonu kalendarza wniosków dla programu Excel 2016

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z programem Excel 2016 służy szablon Wniosków kalendarza , aby uzyskać szczegółowe i głębi i możliwości dostosowywania informacji o kalendarzu. Szablon powierzchni czas trwania w spotkaniach, którego poznawanie najczęściej (i którym możesz zignorować), która część dnia zazwyczaj spotkań z osobami i wiele innych.

Za pomocą szablonu Kalendarza wniosków , wyświetlanie kalendarza jako pulpitu nawigacyjnego i Praca z nią, aby przechodzić do określonych terminów lub spotkań Cię interesuje. Szablon Kalendarza wniosków przystąpić do pracy lepiej na spotkania, czasu wolnego i zmierzyć. Rozpocznijmy pracę.

Za pomocą tego szablonu kalendarza wniosków

Aby użyć szablonu Kalendarza wniosków potrzebny programu Excel 2016 lub nowszego lub subskrypcję usługi Office 365. Aby uzyskać dostęp do kalendarza za pomocą tego szablonu, należy aktywne konto na serwerze programu Exchange lub w usłudze Exchange Online w ramach subskrypcji usługi Office 365.

Otwórz szablon wniosków kalendarza

Aby otworzyć szablon Wniosków kalendarza , w programie Excel wybierz Nowy > Kalendarz wniosków.

Jeśli nie widzisz tego szablonu, użyj pola wyszukiwania i wpisz wniosków kalendarza, a następnie wybierz przycisk lupy, aby rozpocząć wyszukiwanie (lub kliknij klawisz Enter). Szablon Kalendarza wniosków zostanie wyświetlony.

Po otwarciu szablonu pojawi się pierwszy tabulator skoroszytu, tytuł Start. Wybierz przycisk Zaczynamy, aby rozpocząć.

Szablon szczegółowych informacji kalendarza

Na karcie Importowanie swój kalendarz jest zaznaczone, udostępnia kroki dotyczące sposobu łączenia się z serwerem Exchange i importowanie kalendarza.

Importowanie kalendarza

Po wybraniu przycisku Zaloguj, program Excel wyświetla okno dialogowe umożliwiające wprowadź swój adres e-mail i hasło, aby programu Excel można połączyć się z serwerem Exchange i załadować informacje kalendarza do skoroszytu. Może potrwać kilka minut, w zależności od tego, jak wiele spotkań, program Excel zawiera do pobrania.

Poświadczenia programu Exchange

Po zakończeniu arkusza Wniosków spotkania pojawia się i wyświetla wypełnione pulpit nawigacyjny zawierający zbiór szczegółowe analizy według kalendarza.

Wypełniony arkusz informacji o spotkaniach

Zapisz skoroszyt wniosków kalendarza z danymi

Teraz możesz zapisać ten szablon jako skoroszyt z obsługą makr, aby w dowolnym momencie, aby zaktualizować dane. Aby zapisać skoroszyt, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz miejsce docelowe i w menu rozwijanym Zapisz jako typ wybierz pozycję Skoroszyt programu Excel .

  Zapisz jako skoroszyt z obsługą makr

  Zapisywanie skoroszytu jako skoroszyt z włączoną obsługą makr gwarantuje, że wszystkie wykresy zostaną automatycznie zaktualizowane zawsze wybierz przycisk Odśwież wniosków w arkuszu Wniosków spotkania .

 2. Jeśli chcesz najnowszych danych z kalendarza, otwórz skoroszyt i wybierz przycisk Odśwież wniosków w dolnej części arkusza Wniosków spotkania .

Uzyskiwanie informacji na temat kalendarza przy użyciu arkusza wniosków spotkania

Po zaznaczeniu arkusza Wniosków spotkania , zobacz Pulpit nawigacyjny zawierający różnych rodzajów interesujące informacje o danych kalendarza. Poniższy obraz przedstawia arkusza, a pod obrazem jest opis poszczególnych sekcji numerowanej.

Obszary szczegółowych informacji kalendarza
 1. Fragmentator Spotkania

 2. Oś czasu , aby wybrać termin analizy; wszystkie wykresy odzwierciedlenia zaznaczonej osi czasu

 3. Podsumowanie danych zebranych

 4. Wykres kolumnowy (Wykres przestawny) z usługi czas spędzony w spotkaniach , miesiąc i rok

 5. Wykres kolumnowy (Wykres przestawny) spotkań na dzień , miesiąc i rok

 6. Wykres kolumnowy (Wykres przestawny) Każdego godziny spotkania przez godzinę

 7. Wykres słupkowy (Wykres przestawny) osób I (możesz) traktowania z najczęściej

 8. Wykres kołowy (Wykres przestawny) spotkania zaprosić odpowiedzi, przedstawiające liczbę spotkania, uczestnicy, nie odpowiedział na lub zostały wstępnie zaakceptowane

 9. Wykres kołowy (Wykres przestawny) liczby spotkań zorganizowaną lub Attended

Kontrolki filtrowania

Istnieją dwie opcje filtrowania w arkuszu wniosków spotkania, które odpowiadają liczb 1 i 2 w poprzedni obraz:

 1. Fragmentator Wybierz odpowiedź pozwala wybrać dowolną kombinację odpowiedzi na wezwania na (używaj klawiszy CTRL + kliknięcie lub Shift + kliknięcie, aby zaznaczyć wiele elementów), który filtruje wszystkie wykresy w arkuszu:

  • Można go zorganizowane

  • Można go potwierdzone

  • Wstępnie nadzorowana

  • Mogę ignorowane

  Fragmentator ma odpowiedzi, można go potwierdzone i można je zorganizowane , podczas ładowania arkusza wybrane opcje.

  Porada: Możesz kliknij przycisk fragmentatora można go ignorowane , a następnie zobacz w 6 Wykres okres dnia zazwyczaj zignorowanie zaproszenia na spotkania, a następnie w wykresie 7 , zobacz kto uczestniczy spotkań, których możesz zignorować.

  Możesz dowiedzieć się więcej o fragmentatorach w programie Excel.

 2. Fragmentator osi czasu (go ma tytuł Wybierz czas na potrzeby analizy) umożliwia filtrowanie wykresy w arkuszu według przedziału czasu. W prawym górnym rogu fragmentatora jest menu rozwijane, która pozwala zdecyduj, czy wyboru okresu strefy czasowej powinny być lata, kwartały, miesiące lub dni.

  Filtr czasu

  Możesz dowiedzieć się więcej na temat osi czasu w programie Excel.

Dostosowywanie szablonu wniosków kalendarza

Szablon Kalendarza wniosków używa Data Analysis Expressions (DAX) do pomiaru procent czasu poświęconego w spotkaniach (w porównaniu z całkowity czas pracy). Wyniki zostaną wyświetlone w arkuszu Wniosków spotkania na wykresach uznane za 3 i 4.

Założenia używane w obliczeniach są 8 godzin pracy i 5 dni tygodnia. Ponadto spotkań dłużej niż 4 godziny są wyłączone, aby zmniejszyć obciążenie obliczeń, będącej wynikiem długich zdarzeń w kalendarzu.

Dostosowywanie szablonu do spełniają określone nawyków dotyczących pracy i wpływa na obliczenia czasu poświęconego na spotkaniach, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza i wybierz polecenie Odkryj... dla menu, które zostanie wyświetlone.

  Odkrywanie arkusza
 2. Wybierz arkusz, parametrów w wyświetlonym oknie Odkryj , a następnie wybierz przycisk OK.

  Odkrywanie zaznaczenia
 3. W oknie Odkryj są wyświetlane tylko ukrytych arkuszy. Wybierz arkusz, Parametry i dostosowywanie wartości w tabeli, aby odzwierciedlić deseniu pracy.

  Dostosowywanie wzorców pracy w arkuszu parametrów

  Można zmienić następujące wartości:

  • Godziny pracy dziennie

   Ten parametr można zmienić dowolną wartość między 1-24. Na przykład jeśli masz zadanie w niepełnym wymiarze godzin i każdego dnia pracy można ustawić ten parametr 4.

  • Dni pracy w tygodniu

   Ten parametr można zmienić na dowolną wartość z przedziału od 1 do 7. Na przykład jeśli zadanie w niepełnym wymiarze godzin i działają tylko dwa dni w tygodniu, można ustawić ten parametr 2. A jeśli wydaje się, że pracujesz każdego dnia tygodnia, po prostu ustaw ten parametr 7, aby lepiej dopasować wszystkich spotkań, które znajdują się w weekendy.

  • Ignoruj spotkań długie (godziny)

   Jeśli masz spotkań dłużej niż 4 godziny, które chcesz uwzględnić w obliczeniach, można zwiększyć ten parametr. Na przykład jeśli często uczestniczyć w 8-godzinnego szkolenia i chcesz je zawarte w danych, ustaw ten parametr na 8 do tylko spotkań filtr trwające dłużej niż 8 godzin.

 4. Jeśli edytujesz wartości w arkuszu parametry, należy odświeżyć skoroszyt, wybierając pozycję danych > Odśwież wszystko, po której nowe wartości została uwzględniona.

Zrobić więcej za pomocą szablonu wniosków kalendarza

W poprzednich sekcjach doskonałe szansy sprzedaży wizualizacji, jak poświęcać czasu spotkania, a także informacje interesujące fakty dotyczące sposobu uruchamiania spotkania (lub działanie harmonogramu spotkania). Istnieją inne możliwości, które można wykonywać w skoroszycie Wniosków kalendarza w poniższych sekcjach opisano jednak.

Czy mogę Drąż w dół do wyświetlenie określonych spotkań?

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących spotkań, można wyświetlić dane skojarzone z każdego spotkania. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę arkusza i wybierz pozycję Odkryj..., a następnie wybierz pozycję Arkusz Danych spotkań .

Arkusz danych spotkań

W arkuszu Danych spotkań wyświetlanie wszystkich spotkań programu i filtrowanie danych w celu Drąż w dół do określonej spotkań. Przykład miejsce, w którym jest przydatne jest rozpocząć w arkuszu Wniosków spotkania i znaleźć wartości odstających (spotkań, które wydawać się nietypowe lub poza z procedury normalny, takich jak wzrost spotkań na luty 2015), a następnie szukać odpowiednich spotkań w serii danych spotkania Arkusz.

Czy mogę udostępnić ten skoroszyt?

Po załadowaniu danych kalendarza w skoroszycie Wniosków kalendarza programu Excel dane spotkania są przechowywane w modelu danych skoroszytu, a także w ukrytego arkusza o nazwie Dane spotkań.

Poświadczenia są nie przechowywane w skoroszycie, więc jeśli skoroszyt jest udostępniany współpracownika i wybiera przycisk Odświeżania wniosków , aby zaktualizować skoroszyt, Anna zostanie wyświetlony monit o, aby wprowadzić swoje poświadczenia, a dane spotkania zostanie usunięty w ramach procesu odświeżania skoroszytu (danych jest zastępowana przez współpracownika danymi).

Jeśli chcesz powrócić do stanu początkowego skoroszyt i usunąć danych spotkania, naciśnij klawisze CTRL + R, a następnie zapisz skoroszyt jako plik xlsm i xltm.

Jak więcej informacji

Celem tego skoroszytu, oprócz pomaga uzyskać więcej informacji do swojego kalendarza jest pozwala poznać funkcje programu Excel i funkcji Analizy danych . Dostępna jest lista łączy pomocne na Dowiedz się więcej arkusza, z których każdy jest łącza do zasobów technicznych, które ułatwiają rozpoczęcie pracy z funkcje używane w tym szablonie.

Arkusz dodatkowych informacji

Jak utworzyć podobne skoroszytu na moim własnym?

Możesz tworzyć skoroszyty, takie jak ten przy użyciu wbudowanych funkcji analizy danych w programie Excel 2016.

Nawiązywanie połączenia z Serwerem Exchange, wyodrębnianie kalendarza i kształtowanie danych na potrzeby analizy, ten szablon korzysta z technologii Power Query, która została włączona do programu Excel 2016 i jest dostępne za pośrednictwem dane wstążki w grupie Pobieranie i Przekształć sekcja. Możesz dowiedzieć się więcej na temat pobierania i przekształcania.

Aby rozpocząć importowanie kalendarza z nowego skoroszytu, na Wstążce wybierz danych > nowe zapytanie > z innych źródeł > z programu Microsoft Exchange.

Pobieranie danych z programu Exchange
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×