Zarządzanie subskrypcji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wyświetlić, modyfikowanie i usuwać subskrypcje używany do przekazywania raporty usług Reporting Services. Możesz zarządzać subskrypcji, wszelkie utworzone przez siebie. Jeśli masz uprawnienia Zarządzanie alertami, można wyświetlać, modyfikowanie i usuwanie żadnej subskrypcji w całej witryny. Może zarządzać tylko jedną subskrypcję naraz, a także tylko właściwości subskrypcji programu access do strony Zarządzaj subskrypcjami w raporcie.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie i modyfikowanie subskrypcji

Usuwanie subskrypcji

Wyświetlanie stanu subskrypcji

Wyświetlanie i modyfikowanie subskrypcji

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż raportu.

 3. Kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj Subcriptions.

 4. Typ dostawy identyfikuje każdej subskrypcji. Kliknij typ subskrypcji, aby wyświetlić i zmienić istniejące właściwości.

Początek strony

Usuwanie subskrypcji

 1. Wskaż raportu.

 2. Kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj Subcriptions.

 3. Kliknij pole wyboru obok subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Wyświetlanie stanu subskrypcji

Stan subskrypcji jest wyświetlany na stronie Zarządzaj subskrypcjami. Można także przeglądać pliki dziennika serwera raportów, aby uzyskać więcej informacji na temat problemów z dostarczaniem raportu. Zarządzaj subskrypcjami stronie zostanie wyświetlona zdarzenie wyzwalaczy przetworzenia subskrypcji (odświeżania migawki lub harmonogramu), podczas ostatniego uruchomienia subskrypcji, a także czy go zakończyła się pomyślnie.

Poniższa tabela zawiera listę wskaźników stanu i opis znaczenie.

Nowej subskrypcji

Zostanie wyświetlone po utworzeniu subskrypcji.

Nieaktywny

Pojawia się, gdy subskrypcja nie zostanie przetworzony.

Błąd wysyłania poczty: transportu nie może nawiązać połączenia z serwerem.

Wskazuje, że serwer raportów nie może połączyć się z serwerem poczty e-mail; Ten komunikat pochodzi z rozszerzenia dostarczania wiadomości e-mail.

Plik < nazwa_pliku > został zapisany < ścieżka >.

Wskazuje, że dostarczanie do lokalizację udziału plików zakończyło się pomyślnie; Ten komunikat pochodzi z rozszerzenia dostarczania udostępnianie pliku.

Nieznany błąd wystąpił podczas zapisywania pliku.

Wskazuje, że dostarczanie do lokalizację udziału plików nie powiodła się; Ten komunikat pochodzi z rozszerzenia dostarczania udostępnianie pliku.

Błąd podczas łączenia do folderu docelowego < ścieżka >. Sprawdź, czy istnieje Udostępnij folder lub plik docelowy.

Wskazuje, że nie można znaleźć w podanym folderze; Ten komunikat pochodzi z rozszerzenia dostarczania udostępnianie pliku.

Nie można zapisać pliku < nazwa_pliku > < ścieżka >. Próba ponów próbę.

Wskazuje, że plik nie można zaktualizować w nowszej wersji; Ten komunikat pochodzi z rozszerzenia dostarczania udostępnianie pliku.

Błąd zapisu pliku < nazwa_pliku >: < wiadomości >

Wskazuje, że dostarczanie do lokalizację udziału plików nie powiodła się; Ten komunikat pochodzi z rozszerzenia dostarczania udostępnianie pliku.

< komunikaty o stanie niestandardowe >

Komunikaty o stanie o dostarczenie sukcesów i porażek, dostarczony przez rozszerzenia dostarczenia. Jeśli korzystasz z rozszerzeniem dostarczenia innych firm lub niestandardowe komunikaty o stanie dodatkowe mogą być udostępniane.

Komunikaty o stanie są aktualizowane podczas planowania subskrypcji przetwarzania. Jeśli subskrypcja nigdy nie wystąpiła (na przykład harmonogramu nigdy nie jest uruchomiony), komunikat o stanie nie zostaną zaktualizowane. Administratorzy serwera raportów można przeglądać pliki reportserverservice_*.log, aby sprawdzić stan dostarczenia subskrypcji. Dostarczania wiadomości e-mail pliki dziennika serwera raportów zawiera przetwarzania i dostawy do kont e-mail określone. Plik dziennika nie zawiera informacji na temat tego, czy raport został otwarty lub czy dostarczanie faktycznie zakończyła się pomyślnie.

Jeśli nie można dostarczyć subskrypcji, (na przykład, jeśli serwer poczty jest niedostępna), rozszerzenia dostarczania prób dostarczenia. Ustawienie konfiguracji określa liczbę prób wprowadzenia. Wartość domyślna to trzy ponowne próby. W niektórych przypadkach raport może być przetwarzane na bez danych (na przykład jeśli źródło danych jest w trybie offline), w którym raport może się dostarczyć bez danych.

Raport serwera poczty e-mail pomyślnym dostarczeniu oznacza, czy nie wystąpiły błędy wygenerowane podczas przetwarzania i że na serwerze raportów połączony z serwerem poczty. Jeśli wiadomość e-mail powoduje błąd nie można dostarczyć wiadomości w skrzynce pocztowej użytkownika, te informacje nie zostaną uwzględnione w pliku dziennika. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików dziennika Wyszukaj "Reporting Services dzien" w dokumentacji SQL Server — książki Online lub w witrynie MSDN.

Zarządzanie sesjami nieaktywne

Aktywna subskrypcji należy usunąć go lub ją ponownie aktywować w rozwiązaniu źródłowych warunki, które uniemożliwić przetwarzane. Subskrypcje może stać się nieaktywne ewentualnych warunków uniemożliwiających przetwarzania. Obejmują następujące warunki:

 • Usuwanie lub odinstalowywanie rozszerzenie dostarczenia określone w subskrypcji.

 • Zmienianie ustawienia poświadczeń z wartości przechowywanej zintegrowane i zostanie wyświetlony monit.

 • Zmiana typu parametru nazwy lub danych w definicji raportu i ponowne opublikowanie raportu. Jeśli subskrypcja obejmuje parametr, który nie jest już prawidłowe, subskrypcji staje się nieaktywna.

 • Zmodyfikowano opartych na modelu raportu, dodając zabezpieczanie pojedynczych elementów w modelu. Jeśli model zawiera element model zabezpieczeń, nie można zasubskrybować raportu, który używa tego modelu jako źródła danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×