Zarządzanie prywatnością dokumentów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Twoja biblioteka usługi OneDrive zazwyczaj jest domyślnie chroniona przed dostępem publicznym. Tylko Ty możesz uzyskać dostęp do przechowywanych w niej dokumentów osobistych i plików multimedialnych, o ile nie udostępnisz jawnie folderu z dokumentami lub pojedynczego dokumentu innym osobom z Twojej organizacji w celu recenzowania lub wspólnej edycji.

Uwaga: Funkcje biblioteki i dostęp do niej mogą różnić się od sytuacji przedstawionej w tym artykule ze względu na dostosowanie ich przez organizację.

Wbudowana prywatność dokumentów osobistych

Wszystkich dokumentów i plików w bibliotece usługi OneDrive dla firm najwyższego poziomu w witrynie osobistej są chronione domyślnie, dzięki czemu stanie miejsce do przechowywania dokumentów poufne lub oryginalnej wersji roboczych, które chcesz zapisać, na przykład z widoku publicznego. Tylko można zobaczyć tę zawartość, z wyjątkiem tych dokumentów, które wyraźnie wskazują chcesz udostępnić.

Zazwyczaj folder udostępnione wszystkim znajduje się w przypadku dokumentów, które chcesz udostępnić wszystkim osobom w organizacji. Można wyświetlić zwykle są ustawiane uprawnienia do tego folderu.

Początek strony

Zmienianie uprawnień do współużytkowania dokumentu

Uprawnienia osób współużytkujących folder lub dokument możesz zmienić bezpośrednio w bibliotece dokumentów. Dokumenty mogą dziedziczyć uprawnienia z folderu, w którym się znajdują — te ustawienia również możesz zmienić w bibliotece.

Uwaga: Zmiany dotyczące folderu mają zastosowanie do wszystkich umieszczonych w nim dokumentów, o ile nie wybierzesz określonego dokumentu i nie ustawisz innych uprawnień dla osób, którym został on udostępniony.

Uwaga:  Funkcje biblioteki i dostęp do niej mogą różnić się od sytuacji przedstawionej w tym artykule ze względu na dostosowanie ich przez organizację.

Aby zmienić uprawnienia osoby współużytkującej folder dokumentów lub pojedynczy dokument:

  1. Z poziomu biblioteki OneDrive dla Firm w kolumnie Udostępnianie folderu lub dokumentu kliknij pozycję udostępnione dla niektórych osób Ikona Udostępniany innym osobom . Strona Szczegóły pojawi się z opcjami udostępniania.

  2. W przypadku każdej osoby, której uprawnienia chcesz zmienić, kliknij strzałkę w dół po prawej stronie nazwy, a następnie kliknij pozycję Może edytować, Może wyświetlać lub Zatrzymaj udostępnianie. Aby nadać kolejnej osobie uprawnienie do współużytkowania dokumentu lub folderu dokumentów, kliknij pozycję Zaproś osoby, ustaw odpowiednie uprawnienia i kliknij pozycję Udostępnij.

  3. Jeśli chcesz zmienić ustawienia dziedziczenia (dokument może dziedziczyć uprawnienia z folderu nadrzędnego), kliknij pozycję Zaawansowane i zresetuj ustawienia dziedziczenia, używając opcji wstążki.

  4. Kliknij pozycję Zapisz zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu uprawnień do współużytkowania dokumentów zobacz Udostępnianie elementów w bibliotece.

Początek strony

Udostępnianie dokumentów innym osobom w organizacji

Osobistą bibliotekę usługi OneDrive dla firm umożliwia Udostępnianie dokumentów innym osobom lub folderu dla ich odwołanie lub Współtworzenie edycji. Aby udostępnić folder dokumentów lub pojedynczy dokument więcej osób, można kliknąć udostępnione niektórych ikonę osoby ( Ikona Udostępniany innym osobom ) i zapraszanie osób do udostępniania dokumentu do przeglądania lub edytowania. Lub kliknij przycisk wielokropka (...) po prawej stronie folderu lub dokumentu w bibliotece, a następnie wpisz nazwę osoby, którym chcesz udostępnić element do przeglądania lub edytowania.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×