Zarządzanie projektami w witrynie zespołu przy użyciu list

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

List ułatwiają zarządzanie projektami zespołu i śledzenie informacji w witrynie. Na przykład możesz śledzenia zdarzeń zespołu z kalendarzem, zarządzanie listą zadań i zalogować i odpowiadanie na problemy.

Uwaga: W tym artykule odwołuje się do witryny programu SharePoint w przykładzie utworzone przez Adventure Works fikcyjny firma produkująca rowery, rowerowy części i akcesoria bicycling.

Adventure Works zespołu korzysta z kalendarza do śledzenia zdarzeń zespołu, urlopów i konferencje. Członkowie zespołu można nawiązać ten kalendarz Microsoft Office Outlook 2007, gdzie one nakładki go z kalendarzy osobistych, aby uniknąć konfliktów planowania. Ich można kopiować zdarzeń i z powrotem między kalendarzy.

Zespół marketingowy używa listy zadań do zarządzania pracy w przypadku dużych projektów, takich jak planowanie Konwencji i zarządzanie kampanii marketingowej. Zadania można skonfigurować przy użyciu widoku standardowego listy lub jako lista zadań projektu. Lista zadań projektu zawiera omówienie wizualnych, znana pod nazwą widoku wykresu Gantta, zadań i ich postępu. Szablony są dostępne podczas tworzenia list w tych formatów — widok standardowy listy lub projekt listy zadań.

Lista zadań projektu

Zespołu Marketing używa też listę śledzenia problemów do śledzenia problemów logistycznych dotyczących konferencji planowania, takie jak problemy z bazą danych rejestracji. Członek zespołu dzienniki ten problem, a następnie osób Zapisz wszystkie aktualizacje i poprawki, aż problem zostanie rozwiązany.

Praca z listami

Po utworzeniu witryny zespołu kilka list są tworzone automatycznie. Domyślny tych list z zakresu od tablicy dyskusyjnej do listy kalendarza. Można dostosować i dodawanie elementów do list, tworzyć dodatkowe listy przy użyciu szablonów i tworzenie list niestandardowych z tylko wybrane ustawienia i kolumny, które możesz wybrać.

Listy mogą zawierać wiele typów informacji, począwszy od tekstu na daty do obrazów. List można także dołączyć obliczeniach, na przykład sum lub obliczeniowe daty, takiej jak tydzień od dzisiejszej daty.

Za pomocą list, możesz wykonać następujące czynności:

 • Śledzenie wersji    Można śledzić wersje elementów listy, tak aby można zobaczyć, jakie elementy listy zostały zmienione, a także kto zmienił. Jeśli w nowszej wersji będą znajdować się błędy, można przywrócić poprzednią wersję elementu.

 • Wymaganie zatwierdzenia    Twoja organizacja można określić, że jest wymagane zatwierdzenie dla elementu listy, zanim będzie możliwe przez wszystkich użytkowników.

 • Integrowanie poczty e-mail z listą    Po włączeniu wychodzących lub przychodzących wiadomości e-mail w witrynie, niektóre listy można korzystać z funkcji poczty e-mail. Niektóre typy list, takich jak kalendarze i dyskusje, można skonfigurować tak, aby użytkownicy mogli dodawać zawartość do nich przy użyciu wiadomości e-mail. Ponadto Office Outlook 2007 można zintegrować z kalendarza, zadań i listy kontaktów.

 • Dostosuj uprawnienia    Twoja organizacja można określić niestandardowe uprawnienia dla listy lub nawet pojedynczego elementu listy. Ta funkcja może być przydatne, na przykład jeśli określonego elementu zawiera informacje poufne.

 • Tworzenie widoków i zarządzanie nimi    Grupy można utworzyć różnych widoków tej samej listy. Zawartość rzeczywistej listy nie zmienia się, ale elementy zostaną zorganizowane lub przefiltrowane tak, aby osoby mogły znaleźć najważniejsze lub interesujące informacje.

 • Aktualne informacje o zmianach    Możesz subskrybować źródła danych RSS list i widoki, aby wyświetlić aktualizacje list w swojej podglądu danych RSS, takich jak Outlook 2007. Jeśli Twoja organizacja ma skonfigurowane przychodzących wiadomości e-mail, możesz otrzymywać alerty e-mail po zmianie elementów.

 • Zarządzanie listami i pracować w trybie offline z listami w Microsoft Office Access 2007    Można zarządzać list za pomocą narzędzia bazy danych i wykonać list w trybie offline za pomocą Office Access 2007.

 • Wyświetlanie list na urządzeniach przenośnych    Możesz wyświetlić wiele list, takich jak listy zadań i kalendarze i bibliotek dokumentów na urządzeniach przenośnych. Aby wyświetlić listę urządzeń przenośnych, wpisz /m po adres internetowy witryny. Widokach dla urządzeń przenośnych nie są dostępne dla niektórych typów list, takich jak dyskusji, a nie może wyświetlać wszystkie typy kolumn.

Często używanych typów list do współpracy

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej typy list używanych w organizacji:

 • Kalendarz    Użyj kalendarza dla wszystkich zdarzeń zespołu lub w określonych sytuacjach, na przykład święta firmy lub kalendarz projektu.

 • Zadania i zadania w projekcie     Lista zadań umożliwia śledzenie informacji dotyczących projektów i inne zdarzenia grupy. Można przypisywać zadania osobom, a także śledzenie stanu i procent wykonania zadania jest przesuwany zakończenia. Lista zadań projektu są wyświetlane zadania i paski postępu, nazywane widok wykresu Gantta.

 • Śledzenie problemów     Lista śledzenia problemów służy do przechowywania problemy, stan i rozwiązanie. Jest to typowe typ listy śledzenia problemów związanych z obsługą lub zdarzeń, takich jak dział obsługi klienta, jakości lub pomocy technicznej.

 • Tablice dyskusyjne     Za pomocą tablicy dyskusyjnej centralne miejsca do zapisywania i przechowywania dyskusji zespołu, który jest podobny do formatu grup dyskusyjnych.

 • Ogłoszenia     Aby udostępnić wiadomości i stan i zapewniają monitów za pomocą listy Anonsy.

 • Kontakty     Umożliwia przechowywanie informacji o osób lub grup, które współpracują z listy kontaktów.

 • Łącza     Używanie listy łączy jako centralne miejsce łączy do sieci Web, w intranecie firmy i inne zasoby.

 • Ankiety    Zbieranie i kompilowania opinię, takich jak ankiety zadowolenie pracowników lub test za pomocą ankiety.

 • Niestandardowe     Mimo że można dostosować dowolne wbudowanej listy, możesz uruchomić przy użyciu listy niestandardowej, a następnie dodaj tylko wybrane ustawienia. Można również utworzyć listę, oparty na arkusz kalkulacyjny, na przykład skoroszyt Microsoft Office Excel 2007 zarządzania zamówień dostawcy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×