Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera opis sposobu ograniczania uprawnień do zawartości dokumentów, skoroszytów i prezentacji za pomocą zarządzania prawami informacji (IRM), który jest dostępny w pakiecie Microsoft Office 2010. Aby uzyskać informacji na temat ograniczania uprawnień do zawartości wiadomości e-mail zobacz Wprowadzenie do korzystania z usługi IRM dla wiadomości e-mail.

Aby dowiedzieć się, jak w programie Word lub Excel plików za pomocą haseł zobacz ograniczenia lub zezwolenia zmian formatowania i Chroń arkusz.

W tym artykule

Usługa IRM i jego ograniczenia

Typy plików można praw zarządzać usługą za pomocą usługi IRM

Konfigurowanie komputera za pomocą usługi IRM

Pobierz uprawnienia

Ograniczanie uprawnień do zawartości w plikach

Pliki zarządzania prawami dostępu za pomocą innego konta użytkownika systemu Windows

Wyświetlanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami

Zastosowanie i ograniczenia usługi IRM

Usługa Zarządzanie prawami do informacji (IRM) umożliwia użytkownikom i administratorom określanie uprawnień dostępu do dokumentów, skoroszytów i prezentacji. Umożliwia to zapobieganie drukowaniu, przesyłaniu dalej i kopiowaniu poufnych informacji przez nieupoważnione osoby. Po ograniczeniu uprawnień do pliku za pośrednictwem usługi IRM ograniczenia dostępu i użytkowania obowiązują niezależnie od miejsca, w którym znajduje się informacja, ponieważ uprawnienie do pliku jest przechowywane w samym dokumencie, skoroszycie lub prezentacji.

Usługa IRM pomaga użytkownikom egzekwować preferencje dotyczące przekazywania informacji prywatnych lub osobistych. Ponadto umożliwia organizacjom egzekwowanie zasad firmowych rządzących kontrolowaniem i rozprowadzaniem poufnych informacji.

Usługa IRM ułatwia wykonywanie następujących zadań:

 • Zapobieganie przesyłaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu, drukowaniu, faksowaniu i wklejaniu zawartości z ograniczonymi uprawnieniami przez autoryzowanych odbiorców w celu nieautoryzowanego użycia

 • Zapobieganie kopiowaniu zawartości z ograniczonymi uprawnieniami za pomocą funkcji drukowania ekranu w systemie Microsoft Windows

 • Ograniczanie zawartości podczas przesyłania

 • Blokowanie możliwości wyświetlania zawartości dokumentów, skoroszytów lub prezentacji po upływie określonego czasu dzięki obsłudze wygasania pliku

 • Wymuszanie zasad firmowych rządzących używaniem zawartości i rozprowadzaniem jej w obrębie firmy

Usługa IRM nie może zapobiegać następującym sytuacjom:

 • Usuwanie i kradzież zawartości, przechwytywanie jej i przesyłanie przez złośliwe programy, takie jak konie trojańskie, rejestratory naciśnięć klawiszy i pewne typy programów szpiegujących

 • Utrata i uszkodzenie zawartości w wyniku działania wirusów komputerowych

 • Ręczne kopiowanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami i przepisywanie jej z monitora na ekranie odbiorcy

 • Robienie zdjęć aparatem cyfrowym zawartości z ograniczonymi uprawnieniami wyświetlonej na ekranie

 • Kopiowanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami za pomocą programów do przechwytywania ekranu innych firm

Początek strony

Typy plików, do których prawami można zarządzać za pomocą usługi IRM

Za pomocą usługi IRM w Office 2010, możesz prawami Zarządzanie plikami XML Paper Specification (XPS) i następujących typów plików:

Pliki programu Word

Typ pliku

Rozszerzenie

Dokument

doc

Dokument

docx

Dokument z obsługą makr

docm

Szablon

dot

Szablon

dotx

Szablon z obsługą makr

dotm

Pliki programu Excel

Typ pliku

Rozszerzenie

Skoroszyt

xls

Skoroszyt

xlsx

Skoroszyt z obsługą makr

xlsm

Szablon

xlt

Szablon

xltx

Szablon z obsługą makr

xltm

Skoroszyt binarny niebędący plikiem XML

xlsb

Dodatek z obsługą makr

xla

Dodatek z obsługą makr

xlam

Pliki programu PowerPoint

Typ pliku

Rozszerzenie

Prezentacja

ppt

Prezentacja

pptx

Prezentacja z obsługą makr

pptm

Szablon

pot

Szablon

potx

Szablon z obsługą makr

potm

Pokaż

pps

Pokaz

ppsx

Pokaz z obsługą makr

ppsm

Motyw pakietu Office

thmx

Uwagi : 

 • Gdy pliki wymienionych typów zostaną dołączone do wiadomości e-mail podlegającej zarządzaniu prawami w programie Microsoft Outlook, również zostaną automatycznie objęte zarządzaniem prawami.

 • Załączenie pliku wiadomości (msg) do wiadomości podlegającej zarządzaniu prawami nie powoduje, że wiadomość będzie objęta zarządzaniem prawami. Usługa IRM nie obsługuje zarządzania prawami dla plików z rozszerzeniem msg.

Początek strony

Konfigurowanie komputera pod kątem usługi IRM

Aby użyć usługi IRM w Office 2010, minimalny wymagany oprogramowanie jest dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows usług zarządzania prawami (RMS) klienta. Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows Vista, klient usług zarządzania prawami (RMS) systemu Windows jest już zainstalowany. Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows XP, Windows usług zarządzania prawami (RMS) klienta z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) musi być zainstalowany na Twoim komputerze albo przez Ciebie lub administratora usługi RMS. Administrator usługi RMS może skonfigurować zasady usługi IRM specyficznych dla firmy, które określają kto może uzyskiwać dostęp do informacji i poziom edytowanie jest dozwolone w przypadku wiadomości e-mail. Na przykład administrator firmy zdefiniować szablon praw o nazwie "Poufne dane firmowe," który określa, czy wiadomości e-mail, która korzysta z tych zasad można otworzyć tylko przez użytkowników wewnątrz domeny firmy.

Instalowanie klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS)

System Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij kategorię Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje. W lewym okienku kliknij przycisk Zainstaluj program z sieci. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga : W widoku klasycznym kliknij dwukrotnie aplet Programy i funkcje, a następnie w lewym okienku kliknij przycisk Zainstaluj program z sieci. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

System Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij kategorię Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij opcję Dodaj lub usuń programy. W lewym okienku kliknij przycisk Dodaj nowe programy. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga : W widoku klasycznym kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy, a następnie w lewym okienku kliknij przycisk Dodaj nowe programy. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Także podczas pierwszej próby otwarcia plików, które zostały zarządzaniu prawami za pomocą usługi IRM, Office 2010 zostanie wyświetlony monit o Pobierz klienta usług zarządzania prawami dostępu systemu Windows, jeśli korzystasz z komputera bez tego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat klienta usług zarządzania prawami dostępu systemu Windows odwiedź witrynę sieci WebKlienta usług zarządzania prawami dostępu w systemie Windows .

Początek strony

Pobieranie uprawnień

Podczas próby otwarcia dokumentu, skoroszytu lub prezentacji z ograniczonym uprawnieniem po raz pierwszy należy połączyć się z serwerem licencji, aby sprawdzić poświadczenia i pobrać licencję użytkowania. Licencja użytkowania określa poziom dostępu użytkownika do pliku. Ten proces jest wymagane dla każdego pliku z ograniczonymi uprawnieniami. Innymi słowy zawartość z ograniczonymi uprawnieniami nie można otworzyć bez licencji na używanie. Pobieranie uprawnień wymaga, czy pakiet Microsoft Office wysyłać Twoje poświadczenia (obejmujące adres e-mail) i informacje o prawach uprawnień do serwera licencji. Informacje zawarte w dokumentu, skoroszytu lub prezentacji nie są wysyłane do serwera licencji. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Wyróżnienie poufności informacji dotyczące poufności informacji dla pakietu Microsoft Office 2010.

Początek strony

Ograniczanie uprawnień do zawartości plików

Autorzy mogą ograniczyć uprawnienia do dokumentów, skoroszytów i prezentacji na użytkownika, na plik lub podstawa dla grupy (uprawnienia oparte na grupie wymagają usługi Active Directory do rozszerzenia grupy). Autorzy użyć okna dialogowego uprawnienia, aby umożliwić użytkownikom dostęp do odczytu i wprowadzania zmian i ustawianie dat wygaśnięcia dla zawartości. Na przykład Ranjit, autor, można nadać uprawnienie Helena do czytanie dokumentu programu Word, ale nie można go zmienić. Ranjit następnie można nadać uprawnienie Wojciech zmian w dokumencie i do zapisywania dokumentu. Ranjit może też ograniczyć zarówno w Helena i Dominika dostęp do tego dokumentu przez pięć dni przed wygaśnięciem uprawnienia do dokumentu. Aby dowiedzieć się, jak ustawić datę wygaśnięcia dla dokumentu, skoroszytu lub prezentacji zobacz Ustawianie daty wygaśnięcia dla pliku.

Uprawnienie

 1. Zapisz dokument, skoroszyt lub prezentację.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń dokument, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  • W programie Excel na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń skoroszyt, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  • W programie PowerPoint na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

 4. W oknie dialogowym Uprawnienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word wybierz opcję Ogranicz uprawnienie do tego dokumentu i przypisz poszczególnym użytkownikom odpowiednie poziomy dostępu.

  • W programie Excel wybierz opcję Ogranicz uprawnienie do tego skoroszytu i przypisz poszczególnym użytkownikom odpowiednie poziomy dostępu.

  • W programie PowerPoint wybierz opcję Ogranicz uprawnienie do tej prezentacji i przypisz poszczególnym użytkownikom odpowiednie poziomy dostępu.

   Liczba dostępnych opcji może być ograniczona, jeśli administrator ustawił niestandardowe zasady uprawnień, których użytkownicy nie mogą zmieniać.

   Poziomy uprawnień

  • Odczyt     Użytkownicy z uprawnieniem do odczytu mogą odczytywać dokument, skoroszyt lub prezentację, ale nie mają prawa do edycji, drukowania ani kopiowania.

  • Zmiana     Użytkownicy z uprawnieniem do zmiany mogą odczytywać, edytować i zapisywać zmiany w dokumencie, skoroszycie lub prezentacji, ale nie mają prawa do drukowania.

  • Pełna kontrola     Użytkownicy z uprawnieniem pełnej kontroli mają pełne uprawnienia autorskie i w przypadku dokumentów, skoroszytów lub prezentacji mogą wykonywać wszelkie czynności autorskie: ustawianie daty wygaśnięcia zawartości, zapobieganie drukowaniu i udzielanie użytkownikom uprawnień. Po wygaśnięciu uprawnienia autoryzowanych użytkowników dokumenty, skoroszyty lub prezentacje mogą być otwierane tylko przez autora lub użytkowników z uprawnieniem pełnej kontroli. Autorzy zawsze mają uprawnienie Pełna kontrola.

 5. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie Pełna kontrola, w oknie dialogowym Uprawnienie kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij strzałkę w kolumnie Poziom dostępu i na liście Poziom dostępu kliknij opcję Pełna kontrola.

  Okno dialogowe Uprawnienie

 6. Po przypisaniu poziomów dostępu kliknij przycisk OK.

  Pojawi się pasek komunikatów z informacją, że dokument, skoroszyt lub prezentacja podlega zarządzaniu prawami. W razie konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w uprawnieniach dostępu do dokumentu, skoroszytu lub prezentacji kliknij opcję Zmień uprawnienie.

  Pasek komunikatów w programie Word

  W przypadku przesłania dalej dokumentu, skoroszytu lub prezentacji objętych ograniczonymi uprawnieniami do osoby nieupoważnionej zostanie wyświetlony komunikat z adresem e-mail lub adresem witryny sieci Web autora, dzięki czemu użytkownik będzie mógł poprosić o przyznanie uprawnień do dokumentu, skoroszytu lub prezentacji.

  Okno dialogowe w programie Word z informacją, że dokument z ograniczonymi uprawnieniami został przesłany dalej do osoby nieupoważnionej

  Jeśli autor postanowi nie podawać adresu e-mail, osoba nieupoważniona otrzyma komunikat o błędzie.

Ustawianie daty wygaśnięcia pliku

 1. Otwórz plik.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń dokument, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  • W programie Excel na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń skoroszyt, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  • W programie PowerPoint na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

 4. W oknie dialogowym Uprawnienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tego dokumentu i kliknij przycisk Więcej opcji.

  • W programie Excel zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tego skoroszytu i kliknij przycisk Więcej opcji.

  • W programie PowerPoint zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tej prezentacji i kliknij przycisk Więcej opcji.

 5. W obszarze Dodatkowe uprawnienia dla użytkowników wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word zaznacz pole wyboru Dokument wygasa, a następnie wprowadź datę.

  • W programie Excel zaznacz pole wyboru Skoroszyt wygasa, a następnie wprowadź datę.

  • W programie PowerPoint zaznacz pole wyboru Prezentacja wygasa, a następnie wprowadź datę.

 6. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Początek strony

Zarządzanie prawami do plików przy użyciu innego konta użytkownika systemu Windows

 1. Otwórz dokument, skoroszyt lub prezentację.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń dokument, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

  • W programie Excel na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń skoroszyt, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

  • W programie PowerPoint na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika wybierz adres e-mail konta, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika kliknij przycisk Dodaj, wpisz poświadczenia dla nowego konta, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK.

   Okno dialogowe Wybieranie użytkownika

Początek strony

Wyświetlanie zawartości z ograniczonym uprawnieniem

Aby wyświetlić zawartość zarządzaniu prawami, że masz uprawnienia do przy użyciu Office 2010, po prostu otwórz dokumentu, skoroszytu lub prezentacji.

Aby wyświetlić posiadane uprawnienia, należy kliknąć pozycję Wyświetl uprawnienie na pasku komunikatów lub kliknąć jedną z poniższych pozycji na pasku stanu w dolnej części ekranu:

 • Ten dokument zawiera zasady uprawnień Przycisk wskazujący, że ten dokument, skoroszyt lub prezentacja zawiera zasady uprawnień  

 • Ten skoroszyt zawiera zasady uprawnień Przycisk wskazujący, że ten dokument, skoroszyt lub prezentacja zawiera zasady uprawnień  

 • Ta prezentacja zawiera zasady uprawnień Przycisk wskazujący, że ten dokument, skoroszyt lub prezentacja zawiera zasady uprawnień  

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×