Zarządzanie poziomami uprawnień

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie strony poziomów uprawnień

Tworzenie poziomu uprawnień

Kopiowanie poziomu uprawnień

Edytowanie poziomu uprawnień

Usuwanie poziomu uprawnień

Dziedziczenie poziomów uprawnień z witryny nadrzędnej

Uprawnienia umożliwiają określenie osób, które mogą uzyskiwać dostęp do witryny portalu, oraz działań, które te osoby mogą wykonywać na zawartości witryny. Można na przykład skonfigurować uprawnienia tak, aby członkowie projektu mogli dodawać lub modyfikować zawartość, a osoby spoza projektu mogły ją jedynie przeglądać (tj. nie mogły wprowadzać w niej zmian). Ponadto można skonfigurować uprawnienia umożliwiające kilku osobom sprawowanie kontroli nad układem witryny oraz jej administracją.

Uprawnienia są udzielane przez przypisywanie pojedynczym osobom lub grupom określonych poziomów uprawnień. Domyślnie są zdefiniowane następujące poziomy dostępu:

 • Pełna kontrola umożliwia dostęp do witryny na poziomie administratora. Członkowie grupy Właściciele strony głównej domyślnie mają to uprawnienie. Ten poziom uprawnień nie może być dostosowywany ani usuwany.

 • Projektowanie zezwala użytkownikom na zmienianie układu oraz ustawień na stronach, do których mają prawa. Użytkownicy z tej grupy mogą w witrynie lub zbiorze witryn tworzyć listy i biblioteki dokumentów, edytować strony oraz stosować motywy, obramowania i arkusze stylów.

 • Współtworzenie umożliwia użytkownikom przesyłanie zawartości do obszarów w witrynie, do których mają prawa. Użytkownicy z tej grupy mogą dodawać, edytować oraz usuwać elementy w istniejących listach i bibliotekach dokumentów. Członkowie grupy Członkowie strony głównej mają domyślnie przydzielony ten poziom uprawnień.

  Uwaga: W programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 użytkownicy z poziomem uprawnień Współtworzenie mogą edytować elementy list, co nie było możliwe w poprzednich wersjach programu SharePoint Portal Server. Jest to istotna różnica z punktu widzenia uaktualniania grup do programu Office SharePoint Server 2007.

 • Odczyt pozwala użytkownikom i grupom na wyszukiwanie, wyświetlanie i przeglądanie zawartości w witrynie. Użytkownicy i grupy z tym poziomem uprawnień mogą również otwierać bieżące wersje elementów i dokumentów. Ten poziom uprawnień jest domyślnie przydzielany grupie Odwiedzający stronę główną.

 • Ograniczony Przeczytaj umożliwia udzielanie użytkownikom dostępu do określonej listy, biblioteki dokumentów, elementu lub dokumentu bez udzielania dostępu do całej witryny. Poprzednie wersje dokumentów oraz informacji o prawach użytkownika nie są dostępne dla osób i grup z tym poziomem uprawnień.

 • Zatwierdzanie zezwala użytkownikom na edytowanie oraz zatwierdzanie stron, elementów list i dokumentów.

 • Zarządzanie hierarchią umożliwia użytkownikom tworzenie witryn oraz edytowanie stron, elementów list i dokumentów.

Zarządzanie uprawnieniami witryny nadrzędnej ma wpływ nie tylko na witrynę nadrzędną, ale również na wszystkie podwitryny dziedziczące z niej uprawnienia — dlatego jest tak ważne staranne rozważenie wszystkich zmian wprowadzanych w poziomach uprawnień. Jeśli chce się zmienić uprawnienia w podwitrynie, która dziedziczy uprawnienia, ale nie uprawnienia w witrynie nadrzędnej, można wyłączyć w podwitrynie dziedziczenie uprawnień, a następnie utworzyć w niej unikatowe uprawnienia.

Ponieważ zarządzanie poziomami uprawnień odbywa się na poziomie witryn, w witrynie sieci Web najwyższego poziomu w zbiorze witryn lub w dowolnej podwitrynie z unikatowymi uprawnieniami można wykonywać następujące czynności.

Otwieranie strony Poziomy uprawnień

Wprowadzanie wszystkich zmian w poziomach uprawnień rozpoczyna się na stronie Poziomy uprawnień.

 1. Na stronie głównej portalu kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Osoby i grupy.

 2. Na stronie Osoby i grupy na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

 3. W menu Ustawienia kliknij polecenie Poziomy uprawnień.

  Uwaga: Menu Ustawienia nie jest dostępne na stronie Uprawnienia, jeśli witryna dziedziczy uprawnienia ze swojej witryny nadrzędnej. Jeśli menu Ustawienia jest niedostępne, wybierz z menu Akcje polecenie Zarządzaj uprawnieniami elementu nadrzędnego.

Początek strony

Tworzenie poziomu uprawnień

 1. Na stronie Poziomy uprawnień kliknij pozycję Dodaj poziom uprawnień.

 2. Na stronie Dodawanie poziomu uprawnień w sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opcjonalnie opis.

 3. Zaznacz pola wyboru odpowiadające uprawnieniom, które chcesz skojarzyć z poziomem uprawnień, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Kopiowanie poziomu uprawnień

 1. Na stronie Poziomy uprawnień kliknij nazwę poziomu uprawnień, który chcesz skopiować.

 2. Przewiń do dołu strony Edytowanie poziomu uprawnień, a następnie kliknij pozycję Kopiuj poziom uprawnień.

 3. W sekcji Nazwa i opis poziomu uprawnień wpisz nazwę oraz opcjonalnie opis nowego poziomu uprawnień.

 4. Kliknij przycisk Utwórz.

  Nowy poziom uprawnień zostanie wyświetlony na stronie Poziomy uprawnień.

Początek strony

Edytowanie poziomu uprawnień

Wykonaj następujące czynności, aby wprowadzić zmiany w dowolnych niestandardowych poziomach uprawnień lub w domyślnych poziomach uprawnień innych niż Pełna kontrola i Ograniczony odczyt.

 1. Na stronie Poziomy uprawnień kliknij nazwę poziomu uprawnień, który chcesz edytować.

  Na stronie Edytowanie poziomu uprawnień można wprowadzić następujące zmiany:

  • Zmiana opisu poziomu uprawnień.

  • Zaznacz pola wyboru odpowiadające uprawnieniom, które chcesz skojarzyć z tym poziomem uprawnień, oraz wyczyść pola wyboru odpowiadające uprawnieniom, których nie chcesz skojarzyć z tym poziomem uprawnień.

 2. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Prześlij.

Początek strony

Usuwanie poziomu uprawnień

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć niestandardowe poziomy uprawnień lub dowolne z domyślnych poziomów uprawnień innych niż Pełna kontrola i Ograniczony odczyt (te dwa poziomy nie mogą zostać usunięte).

 1. Na stronie Poziomy uprawnień zaznacz pola wyboru usuwanych poziomów uprawnień, a następnie kliknij przycisk Usuń zaznaczone poziomy uprawnień.

 2. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Początek strony

Dziedziczenie poziomów uprawnień po witrynie nadrzędnej

Witryna portalu mająca unikatowe uprawnienia może w dowolnym momencie odziedziczyć poziomy uprawnień po witrynie nadrzędnej.

Ważne: Włączenie dziedziczenia poziomów uprawnień po witrynie nadrzędnej powoduje trwałe odrzucenie wszystkich niestandardowych poziomów uprawnień, które zostały utworzone w tej witrynie.

 1. Na stronie Poziomy uprawnień kliknij przycisk Dziedzicz poziomy uprawnień po nadrzędnej witrynie sieci Web.

 2. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×