Zarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas tworzenia więcej niż jedna reguła formatowania warunkowego dla zakresu komórek, warto pamiętać, w jakiej kolejności są obliczane w tych reguł, co się dzieje po dwóch lub więcej reguł w konflikcie, jak skopiować i wkleić wpływają na reguły oceny, jak zmienić kolejność, w które reguły są obliczane i momentu zatrzymania oceny reguły.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego w skoroszycie można tworzyć, edytować, usuwać i wyświetlać za pomocą okna dialogowego Menedżer reguł formatowania warunkowego. (Na karcie Narzędzia główne należy kliknąć przycisk Formatowanie warunkowe, a następnie kliknąć pozycję Zarządzaj regułami).

Menu Formatowanie warunkowe z podświetloną pozycją Zarządzaj regułami

Jeśli do zakresu komórek zastosowano co najmniej dwie reguły, ich wyniki są wyznaczane zgodnie z pierwszeństwem określonym w tym oknie dialogowym.

Oto przykład z datami wygasania identyfikatorów. Celem jest wyróżnienie żółtym tłem identyfikatorów, które wygasną w ciągu 60 dni, ale jeszcze nie wygasły, oraz czerwonym tłem identyfikatorów, które już wygasły.

Dane sformatowane warunkowo

W tym przykładzie komórki z numerami identyfikacyjnymi pracowników, których certyfikaty wygasną w ciągu 60 dni, są sformatowane w kolorze żółtym, a numery identyfikacyjne pracowników, których certyfikaty utraciły ważność, są sformatowane w kolorze czerwonym. Reguły przedstawiono na poniższej ilustracji.

Reguły formatowania warunkowego

Pierwszą regułę (który, jeśli wartość True, ustawia kolor tła komórki na czerwony) sprawdza wartość daty w kolumnie B przed bieżącą datę (uzyskana za pomocą funkcji dziś w formule). Przypisz formułę do pierwszej wartości danych w kolumnie B, która jest B2. Formuła dla tej reguły jest = B2 < dzisiaj(). Ta formuła sprawdza komórki w kolumnie B (B2:B15 komórek). Jeśli formuła dowolną komórkę w kolumnie B wartość PRAWDA, jego odpowiedniej komórki w kolumnie A (na przykład A5 odpowiada B5, A11 odpowiada B11), jest sformatowany przy użyciu koloru tła czerwony. Gdy wszystkie komórki określone w tym artykule dotyczą są obliczane przy użyciu tego pierwszą regułę, jest sprawdzany drugą regułę. Ta formuła sprawdza, czy wartości w kolumnie B są mniej niż 60 dni od daty bieżącej (na przykład załóżmy, że dzisiaj jest 2010-8-11). Komórki w komórce B4, 2010-10-4, jest mniejsza niż 60 dni od dnia bieżącego, więc ma wartość PRAWDA, a jest sformatowany przy użyciu koloru tła żółty. Formuła dla tej reguły jest = B2 < dziś () + 60. Pozostanie dowolną komórkę, który był pierwszym kolorem czerwonym przez najwyższe regułę na liście samodzielnie.

Reguły umieszczone wyżej na liście mają pierwszeństwo przed regułami umieszczonymi niżej. Domyślnie nowe reguły są zawsze dodawane u góry listy, dlatego mają wyższy priorytet i ich kolejność jest od razu widoczna. Kolejność pierwszeństwa można zmienić za pomocą strzałek Przenieś w górę i Przenieś w dół w oknie dialogowym.

Strzałki Przenieś w górę i Przenieś w dół

Dla danego zakresu komórek może istnieć więcej niż jedna reguła formatowania warunkowego o wyznaczonej wartości „Prawda”. Oto sposób stosowania reguł, gdy nie powodują konfliktu oraz gdy go powodują:

Gdy reguły nie powodują konfliktu     Jeśli na przykład jedna reguła formatuje komórkę przy użyciu czcionki pogrubionej, a druga formatuje komórkę przy użyciu koloru czerwonego, komórka jest formatowana przy użyciu czcionki pogrubionej i koloru czerwonego. Konflikt nie występuje, dlatego są stosowane obie reguły.

Gdy reguły powodują konflikt     Jeśli na przykład jedna reguła ustawia kolor czcionki w komórce na czerwony, a druga — na zielony, występuje konflikt i program może zastosować tylko jedną regułę. Będzie to reguła mająca wyższy priorytet (znajdująca się wyżej na liście w oknie dialogowym).

Edytując arkusz, można skopiować i wkleić wartości komórek zawierających formatowania warunkowe, wypełnić zakres komórek formatowaniami warunkowymi, a także użyć Malarza formatów. Te operacje mają następujący wpływ na pierwszeństwo reguł formatowania warunkowego: dla komórek docelowych jest tworzona — na podstawie komórek źródłowych — nowa reguła formatowania warunkowego.

Skopiowanie i wklejenie wartości komórek z formatowaniem warunkowym do arkusza otwartego w innym wystąpieniu programu Excel (innym procesie Excel.exe uruchomionym w tym samym czasie na komputerze) nie spowoduje utworzenia reguły formatowania warunkowego w tym innym wystąpieniu ani skopiowania do niego formatu.

Zakresu komórek Jeśli reguły formatowania jest obliczana jako wartość True, jego pierwszeństwo istniejące formatowanie ręczne. Możesz zastosować formatowanie ręczne za pomocą przycisków w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne (w programie Excel 2016 i 2013) lub grupa komórki na karcie Narzędzia główne (program Excel 2010 i 2007). Jeśli usuniesz reguły formatowania warunkowego pozostaną formatowanie ręczne dla zakresu komórek.

Formatowanie ręczne nie jest wyświetlane w oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego i nie jest używane do określania pierwszeństwa.

Aby zapewnić zgodność z wersjami programu Excel starszymi niż Excel 2007, można zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy w oknie dialogowym Zarządzanie regułami. Pozwala to sprawdzić, jak formatowanie warunkowe może wyglądać w tych wcześniejszych wersjach programu Excel, które nie obsługują więcej niż trzech reguł formatowania warunkowego ani wielu reguł stosowanych do jednego zakresu.

Jeśli dla danego zakresu komórek zostały określone więcej niż trzy reguły formatowania warunkowego, to program Excel w wersji wcześniejszej niż program Excel 2007:

 • sprawdzi tylko trzy pierwsze reguły,

 • zastosuje pierwszą regułę dającą wartość „Prawda”,

 • zignoruje reguły o dalszej kolejności pierwszeństwa, jeśli dają wartość „Prawda”.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie możliwych warunków dla pierwszych trzech reguł:

Reguła

Wartość

Reguła

Wartość

Reguła

Wartość

Wynik

Pierwsza

Prawda

Druga

Prawda lub fałsz

Trzecia

Prawda lub fałsz

Reguła pierwsza jest stosowana, a reguły druga i trzecia są ignorowane.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Prawda

Trzecia

Prawda lub fałsz

Reguła druga jest stosowana, a reguła trzecia jest ignorowana.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Fałsz

Trzecia

Prawda

Reguła trzecia jest stosowana.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Fałsz

Trzecia

Fałsz

Nie są stosowane żadne reguły.

Można zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, aby zmienić domyślne zachowanie:

 • Aby sprawdzić tylko pierwszą regułę, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla pierwszej reguły.

 • Aby sprawdzić tylko pierwszą i drugą regułę, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla drugiej reguły.

Nie można zaznaczyć ani wyczyścić pola wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, jeśli w formatowaniu reguły użyto paska danych, skali kolorów lub zestawu ikon.

Edytowanie pierwszeństwa reguł formatowania warunkowego

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.

  Menu Formatowanie warunkowe z podświetloną pozycją Zarządzaj regułami

  Reguły formatowania warunkowego dla bieżącego zaznaczenia są wyświetlane w tym typ reguły, formatowanie, zakres komórek, które reguła jest stosowana do i ustawienie Zatrzymaj, gdy prawda.

  Jeśli nie widać odpowiedniej reguły, upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla zaznaczono właściwy zakres komórek, arkusz, raport w formie tabeli przestawnej lub odpowiednią tabelę.

 2. Zaznacz regułę. Nie można zaznaczyć wielu reguł jednocześnie.

 3. Aby przenieść zaznaczoną regułę w górę kolejności pierwszeństwa, kliknij przycisk Przenieś w górę. Aby przenieść wybranej reguły w dół w kolejności pierwszeństwa, kliknij przycisk Przenieś w dół.

  Strzałki Przenieś w górę i Przenieś w dół

 4. Aby sprawdzanie reguł było zatrzymywane na określonej regule (opcjonalne), zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodawanie, zmienianie lub czyszczenie formatów warunkowych

Kopiowanie formatowania warunkowego

Usuwanie formatowania warunkowego

Użyj formuły stosowanie formatowania warunkowego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×