Zarządzanie miejscem w usłudze OneDrive dla Firm

W ramach zarządzania usługą OneDrive dla Firm możesz sprawdzić, ile miejsca do magazynowania używasz, oraz zwolnić miejsce, jeśli zbliżasz się do limitu miejsca.

Uwaga: Jeśli nie masz uprawnień do aktualizowania miejsca do magazynowania, skontaktuj się z administratorem witryny. Zobacz Opis poziomów uprawnień, aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach.

Zarządzanie miejscem do magazynowania w nowym kliencie synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Uwaga: Nie masz pewności, którego klienta synchronizacji używasz? Zobacz Której wersji usługi OneDrive używam?

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę usługi OneDrive Ikona nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm. w obszarze powiadomień systemu Windows, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj miejscem do magazynowania.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm z wybranym poleceniem Zarządzaj miejscem do magazynowania.

 2. Zostanie otwarta strona Metryki magazynowania, która pokazuje rozmiar każdego przechowywanego elementu oraz procent dostępnego miejsca zajmowanego przez ten element.

  Zrzut ekranu przedstawiający ilość miejsca do magazynowania w nowym kliencie synchronizacji usługi OneDrive.

Zarządzanie miejscem do magazynowania w poprzednim kliencie synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Uwaga: Nie masz pewności, którego klienta synchronizacji używasz? Zobacz Której wersji usługi OneDrive używam?

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę usługi OneDrive dla Firm Przycisk/ikona usługi OneDrive w obszarze powiadomień w obszarze powiadomień systemu Windows, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj miejscem do magazynowania.

  Zarządzanie miejscem w usłudze OneDrive dla Firm

 2. Jeśli chcesz sprawdzić, ile miejsca używasz, wybierz pozycję Wyświetl miejsce do magazynowania w usłudze OneDrive dla Firm.
  Zostanie otwarta strona Metryki magazynowania, która pokazuje rozmiar każdego przechowywanego elementu oraz procent dostępnego miejsca zajmowanego przez ten element.

  Na stronie Metryki magazynowania widać, ile miejsca używasz oraz ile go jeszcze zostało

 3. Jeśli chcesz zwolnić miejsce, wybierz pozycję Otwórz kosz usługi OneDrive dla Firm.

Zostanie otwarty Kosz z listą wszystkich elementów usuniętych z biblioteki. Aby zwolnić miejsce na inne elementy, musisz trwale usunąć elementy znajdujące się w Koszu. Zobacz Zarządzanie Koszem zbioru witryn usługi SharePoint Online, aby uzyskać więcej informacji na temat kosza użytkownika końcowego i kosza administratora.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×