Zarządzanie mapowaniami właściwości metadanych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Mapowania właściwości metadanych umożliwiają mapowanie właściwości wyodrębnionych z dokumentów podczas przeszukiwań (nazywanych właściwościami przeszukanymi) na właściwości zarządzane, których użytkownik może użyć w kwerendach wyszukujących.

Przykładowo trzy różne typy dokumentów mogą mieć różne nazwy dla właściwości określającej autora. W jednym typie dokumentu ta właściwość może być nazwana „autorem”, w drugim — „scenarzystą”, a w trzecim — „właściwością3”. Możesz zamapować każdą z tych właściwości przeszukanych na właściwość zarządzaną Autor, w związku z czym, kiedy użytkownik będzie wyszukiwać według autora, zostaną uwzględnione odpowiednie wyniki z trzech typów dokumentów. Wyszukiwania mogą być przeprowadzane tylko na właściwościach zarządzanych, a nie na właściwościach przeszukanych.

Aby zarządzać mapowaniami właściwości metadanych, należy najpierw otworzyć stronę Mapowania właściwości metadanych:

 • Na stronie Administracja wyszukiwania w obszarze Kwerendy i wyniki kliknij pozycję Właściwości metadanych.

Co chcesz zrobić?

Dodaj właściwość zarządzaną

Edytowanie właściwości zarządzanej

Usuwanie właściwości zarządzanej

Mapowanie właściwości przeszukanej

Dodawanie właściwości zarządzanej

 1. Na stronie Mapowania właściwości metadanych kliknij opcję Nowa zarządzana właściwość.

 2. Na stronie Nowa zarządzana właściwość w polu Nazwa właściwości w sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę nowej właściwości zarządzanej.

 3. W polu Opis wpisz opis właściwości.

 4. W obszarze Typ informacji w tej właściwości wybierz jedną z niżej wymienionych opcji jako odpowiednią dla właściwości:

  • Tekst

  • Liczba całkowita

  • Liczba dziesiętna

  • Data i godzina

  • Tak/Nie

 5. W sekcji Mapowania na przeszukane właściwości wybierz jedną z następujących opcji:

  • Uwzględnij wartości ze wszystkich zamapowanych przeszukanych właściwości      Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby wartości ze wszystkich właściwości przeszukanych zostały zamapowane dla danego dokumentu. Kwerenda dotycząca właściwości w dokumencie, w którym wszystkie właściwości przeszukane są zamapowane, zwraca wynik w przypadku zgodności dowolnej zamapowanej właściwości przeszukanej.

  • Uwzględnij wartości z jednej przeszukanej właściwości na podstawie określonej kolejności      Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby tylko jedna wartość została zamapowana. W przypadku gdy wiele właściwości przeszukanych jest zamapowanych na właściwość zarządzaną, ta, która zostanie wybrana, będzie pierwsza na liście mającej wartość dla danego dokumentu. Możesz zmienić kolejność na liście, używając przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół .

 6. Kliknij polecenie Dodaj mapowanie, aby dodać mapowanie do listy.

 7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie przeszukiwanej właściwości. Ustawienia należy skonfigurować w następujący sposób:

  • W menu Wybierz kategorię kliknij opcję Wszystkie kategorie lub określony typ kategorii dokumentu (np. Office lub XML).

  • W polu Wybierz przeszukaną właściwość wybierz właściwość przeszukaną, która ma zostać zamapowana na dodawaną właściwość zarządzaną.

   Ponieważ lista właściwości przeszukanych może być długa, możesz wpisać nazwę (lub pierwszą część nazwy) właściwości, której szukasz, w polu Nazwa przeszukanej właściwości, a następnie kliknąć przycisk Znajdź.

  • Kliknij przycisk OK.

 8. Na stronie Nowa zarządzana właściwość w sekcji Używanie w zakresach zaznacz pole wyboru Zezwalaj na używanie tej właściwości w zakresach, jeśli chcesz, aby właściwość była dostępna dla zdefiniowanych zakresów wyszukiwania.

  Porada: To pole wyboru należy zaznaczyć dla tych właściwości, które mają być używane w zakresach. Każdy zestaw właściwości ustawiony jako zakres zwiększa rozmiar indeksu, więc należy w miarę możliwości unikać stosowania takich ustawień.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. W oknie komunikatu z informacją, że zmiany nie zaczną obowiązywać przed kolejnym pełnym przeszukaniem, kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Zmiany w mapowaniach właściwości zostaną wprowadzone według reguły dokument po dokumencie, jak tylko dokument zostanie przeszukany, bez względu na typ przeszukiwania. Pełne przeszukiwanie zapewnia zgodne stosowanie zmian do całego indeksu.

Początek strony

Edytowanie właściwości zarządzanej

Jednym z powodów, dla których można edytować właściwość zarządzaną, jest potrzeba zamapowania na nią właściwości przeszukanej.

 • Na stronie Mapowania właściwości metadanych na liście Widok zarządzanych właściwości kliknij polecenie Edytuj/Mapuj właściwość w menu właściwości zarządzanej, którą chcesz edytować.

  Można znaleźć informacje o ustawienia właściwości zarządzanej, w tym jak dodawać nowe mapowanie w sekcji Dodawanie właściwości zarządzanej .

Początek strony

Usuwanie właściwości zarządzanej

Usuwanie właściwości zarządzanej wiąże się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownicy nie będą już mogli wyszukiwać przy użyciu tej właściwości.

 • Jeśli w regule zakresu jest używana ta właściwość, zakres zostanie przerwany.

 • Jeśli w aplikacji wyszukiwania niestandardowego lub w składnikach Web Part jest używana ta właściwość, aplikacje lub składniki zostaną uszkodzone.

Aby usunąć właściwość zarządzaną:

 • Na stronie Mapowania właściwości metadanych na liście Widok zarządzanych właściwości kliknij polecenie Usuń w menu właściwości zarządzanej, którą chcesz usunąć.

Początek strony

Mapowanie właściwości przeszukanej

Właściwości przeszukane można mapować na właściwości zarządzane, edytując odpowiednią właściwość przeszukaną.

 1. Na stronie Mapowania właściwości metadanych kliknij kartę Przeszukane właściwości.

 2. Na liście Widok przeszukanych właściwości zaznacz kategorię, do której należy właściwość przeszukana.

 3. Na liście właściwości przeszukanych kliknij polecenie Edytuj/Mapuj właściwość w menu właściwości przeszukanej, którą chcesz edytować.

 4. Na stronie Edytowanie przeszukanej właściwości w sekcji Mapowania na zarządzane właściwości kliknij pozycję Dodaj mapowanie.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie zarządzanej właściwości skonfiguruj ustawienia w następujący sposób:

  1. Na liście Wybierz zarządzaną właściwość zaznacz właściwość zarządzaną, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli chcesz uwzględnić wartości dla właściwości przeszukanej w indeksie wyszukiwania, na stronie Edytowanie przeszukanej właściwości zaznacz pole wyboru Dołącz wartości tej właściwości do indeksu wyszukiwania. Ta opcja pozwala na wyszukiwanie wartości dla właściwości przeszukanej podczas korzystania z wyszukiwania pełnotekstowego. Zazwyczaj jest możliwe wyszukiwanie przeszukanych właściwości tylko w przypadku użycia wyszukiwania opartego na właściwościach.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie komunikatu z informacją, że zmiany nie zaczną obowiązywać przed kolejnym pełnym przeszukaniem, kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Podczas przeszukiwania zmiany zachodzą według reguły dokument po dokumencie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×