Zarządzanie mapowaniami dostępu alternatywnego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każda aplikacja sieci Web może być powiązana z kolekcją mapowań między wewnętrznymi a publicznymi adresami URL. Zarówno wewnętrzne, jak i publiczne adresy URL składają się z części dotyczącej protokołu i części dotyczącej domeny (na przykład https://www.fabrikam.com). Publiczny adres URL to adres, który jest wpisywany przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do witryny programu SharePoint oraz adres URL, który jest wyświetlany w łączach znajdujących się na stronach. Wewnętrzne adresy URL to żądania adresu URL wysyłane do witryny programu SharePoint. Wiele wewnętrznych adresów URL może być powiązanych z jednym publicznym adresem URL w farmach wieloserwerowych (na przykład wtedy, gdy usługa równoważenia obciążenia wysyła żądania do określonych adresów IP różnych serwerów w klastrze równoważenia obciążenia).

Każda aplikacja sieci Web obsługuje pięć kolekcji mapowań dla każdego adresu URL. Każda z tych pięciu kolekcji odpowiada jednej z pięciu stref (domyślna, intranet, ekstranet, Internet i niestandardowa). Kiedy aplikacja sieci Web otrzymuje żądanie wewnętrznego adresu URL w określonej strefie, łącza na stronach zwróconych do użytkownika będą zawierały publiczny adres URL dla tej strefy.

Aby zarządzać mapowaniami dostępu alternatywnego:

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij łącze Operacje.

 2. Na stronie Operacje w sekcji Konfiguracja globalna kliknij łącze Mapowania dostępu alternatywnego.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie wewnętrznego adresu URL

Edytowanie lub usuwanie wewnętrznego adresu URL

Edytowanie publiczne adresy URL

Mapuj do zasobu zewnętrznego

Dodawanie wewnętrznego adresu URL

 1. Na stronie Mapowania dostępu alternatywnego kliknij pozycję Dodaj wewnętrzne adresy URL.

 2. Jeśli kolekcja mapowań, którą chcesz zmodyfikować, nie jest wybrana, na stronie Dodawanie wewnętrznych adresów URL w sekcji Kolekcja mapowań dostępu alternatywnego kliknij pozycję Zmień kolekcję mapowań dostępu alternatywnego w menu Kolekcja mapowań dostępu alternatywnego.

 3. Na stronie Wybieranie kolekcji mapowań dostępu alternatywnego kliknij kolekcję mapowania.

 4. W sekcji Dodawanie wewnętrznego adresu URL w polu Protokół, host i port wpisz nowy wewnętrzny adres URL (na przykład https://www.fabrikam.com).

 5. Na liście Strefa kliknij strefę dla wewnętrznego adresu URL.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Edytowanie lub usuwanie wewnętrznego adresu URL

Uwaga: Nie można usunąć ostatniego wewnętrznego adresu URL strefy domyślnej.

 1. Na stronie Mapowania dostępu alternatywnego kliknij wewnętrzny adres URL, który chcesz edytować lub usunąć.

 2. W sekcji Edytowanie wewnętrznego adresu URL zmień adres URL w polu Protokół, host i port.

 3. Na liście Strefa kliknij strefę dla wewnętrznego adresu URL.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

  • Kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany i powrócić do strony Mapowania dostępu alternatywnego.

  • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wewnętrzny adres URL.

Początek strony

Edytowanie publicznych adresów URL

Uwaga: Dla strefy domyślnej musi zawsze istnieć publiczny adres URL.

 1. Na stronie Mapowania dostępu alternatywnego kliknij łącze Edytowanie publicznych adresów URL.

 2. Jeśli kolekcja mapowań, którą chcesz zmodyfikować, nie została zaznaczona, na stronie Edytowanie publicznych adresów URL strefy w sekcji Kolekcja mapowań dostępu alternatywnego kliknij opcję Zmień kolekcję mapowań dostępu alternatywnego w menu Kolekcja mapowań dostępu alternatywnego.

 3. Na stronie Wybieranie kolekcji mapowań dostępu alternatywnego kliknij kolekcję mapowania.

 4. W sekcji Publiczne adresy URL można dodawać nowe lub edytować istniejące adresy URL w następujących polach tekstowych:

  • Domyślne

  • Intranet

  • Ekstranet

  • Internet

  • Niestandardowe

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Mapowanie do zasobu zewnętrznego

Możliwe jest również definiowanie mapowań do zasobów niewchodzących w skład wewnętrznych aplikacji sieci Web. W tym celu danemu adresowi URL należy nadać unikatową nazwę, początkowy adres URL oraz strefę (adres URL musi być unikatowy w obrębie farmy).

 1. Na stronie Mapowania dostępu alternatywnego kliknij łącze Mapowanie do zasobu zewnętrznego.

 2. Na stronie Tworzenie mapowania do zasobu zewnętrznego w polu Nazwa zasobu wpisz unikatową nazwę.

 3. W polu Protokół, host i port wpisz początkowy adres URL.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×