Zarządzanie listą uczestników w narzędziu Kalendarz 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie można wyświetlić wykaz wszystkich kontaktów, które są w jakiś sposób związane ze spotkaniem. Te kontakty nie muszą być uczestnikami obszaru roboczego ani nawet użytkownikami programu SharePoint Workspace. Prawdę mówiąc, kontakty zamieszczone w tym wykazie nie muszą wcale brać udziału w spotkaniu (choć w praktyce zdarza się to rzadko). Pewne kontakty można umieścić na liście tylko po to, aby inni uczestnicy mogli widzieć ich nazwiska lub adresy e-mail.

Lista uczestników jest wyświetlana na karcie profilu spotkania i w każdym elemencie podsumowania, do którego plan zostanie wstawiony.

  1. Otwórz spotkanie do edycji.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Spotkanie.

  3. Kliknij pozycję Uczestnicy.

  4. W oknie dialogowym Dodaj uczestników, dodawać kontakty tak samo jak Dodawanie adresatów zaproszenie obszaru roboczego lub kontaktów.

  5. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie uczestnika spotkania

  1. Otwórz okno dialogowe Dodawanie uczestników.

  2. Kliknij kontakt, który chcesz usunąć z listy.

  3. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×