Zarządzanie listą produktów i usług w dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Lista elementów zawiera wszystkie szczegóły dotyczące oferowanych produktów lub usług, które są przechowywane w Business Contact Manager dla programu Outlook. Można zaimportować listę produkty i usługi, ręcznie, dodawanie produktów i usług lub edytowanie lub usuwanie elementów produktów i usług.

Aby zarządzać listą produktów i usług, wykonaj jedną z następujących czynności:

Importowanie listy elementów

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Lista produktów i usług.

 2. W oknie dialogowym Lista produktów i usług kliknij przycisk Importuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora importu produktów i usług.

  Uwaga: Z listy, który możesz zaimportować musi być w formacie pliku CSV. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania listy elementów zobacz Importowanie listy elementów produktu lub usługi w dodatku Business Contact Manager.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony kreatora, kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

Ręczne dodawanie elementu

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Lista produktów i usług.

 2. W oknie dialogowym Lista produktów i usług kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie lub edytowanie elementu wpisz wartości w polach Nazwa elementu, Opis, Cena jednostkowa oraz Ilość domyślna, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie lub edytowanie elementu, lub kliknij przycisk Dodaj, aby dodać następny element.

  Uwaga: Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, nowe elementy, które są dodawane za pomocą tego formularza nie są włączane do listy elementów w system księgowy. Elementy produktów i usług z listy elementów w system księgowy są zintegrowane usługi listy produktów i w Business Contact Manager dla programu Outlook. Aby dowiedzieć się, jak zintegrować Business Contact Manager dla programu Outlook z system księgowy zobacz Pomoc w system księgowy.

Edytowanie elementu

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Lista produktów i usług.

 2. W oknie dialogowym Lista produktów i usług kliknij element, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie lub edytowanie elementu dokonaj edycji wartości pól Nazwa elementu, Opis, Cena jednostkowa lub Ilość domyślna, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie lub edytowanie elementu, lub kliknij inny element na liście i kliknij przycisk Edytuj, aby edytować ten element.

  Uwagi: 

  • Przycisk Edytuj jest dostępna, jeśli element znajduje się tylko w Business Contact Manager dla programu Outlook. Jeśli zostały zintegrowane Business Contact Manager dla programu Outlook i system księgowy elementów na liście znajduje się w system księgowy i Business Contact Manager dla programu Outlook. Elementy z system księgowy nie można edytować w Business Contact Manager dla programu Outlook.

  • Pola Opis, Koszt jednostkowy i Cena jednostkowa jest niemożliwa na elementy, które pochodzą z system księgowy.

Usuwanie elementu

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Lista produktów i usług.

 2. W oknie dialogowym Lista produktów i usług kliknij element na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. W oknie dialogowym Usuwanie kliknij przycisk Tak, aby usunąć element.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Lista produktów i usług, lub kliknij inny element na liście i kliknij przycisk Usuń, aby usunąć ten element.

Eksportowanie usługi listy produktów i

Uwaga: Usługa listy produktów i można eksportować tylko razem z rekordami klienta lub kontaktu biznesowego w formacie pliku BCM. Możesz otworzyć pliku BCM wyeksportowane za pomocą Notatnika lub dowolnego podglądu pliku XML. Usługa listy produktów i nie można eksportować do formatu pliku CSV. Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania danych biznesowych, zobacz Importowanie listy elementów produktu lub usługi w dodatku Business Contact Manager.

 1. W menu Dodatku Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij Importuj lub Eksportuj.

 2. W kreatorze Import/eksport danych biznesowych kliknij przycisk Eksportuj plik.

 3. Na stronie Wybierz typ pliku, aby wyeksportować dodanych dodatku Business Contact Manager (BCM) jest zaznaczone domyślnie. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Zaznacz dane, które chcesz wyeksportować kliknij jedną z następujących opcji:

  • Eksportować wszystkiego.

  • Wybieranie określonego rekordów i inne żądane opcje.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Eksport do pliku wykonaj następujące czynności:

  • Wpisz ścieżkę i nazwę pliku.

  • W obszarze Eksportuj historii kliknij jedną z opcji.

  • W obszarze Eksportuj produktów kliknij przycisk Tak.

 7. Kliknij przycisk Dalej i zakończ pracę z kreatorem.

 8. Otwórz wyeksportowany plik, a następnie wyszukaj ProductID znaleźć produktów lub usług.

  Uwaga: Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, elementów z system księgowy znajdują się również na liście elementów produktów i usług w Business Contact Manager dla programu Outlook. Elementy z system księgowy nie są uwzględniane w eksportowanego pliku.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonej strony kreatora, kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×