Zarządzanie licencjami użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po przypisaniu licencji użytkowników w ramach planu subskrypcji powiązane Office 365, takich jak Office 365 Enterprise E3 licencji Yammer jest automatycznie przypisywany do użytkownika. Można usunąć lub przypisywać licencje Yammer dla określonych użytkowników w centrum administracyjne usługi Office 365 lub za pomocą poleceń cmdlet programu Windows PowerShell dla Office 365.

Można uniemożliwić użytkownikom, którzy nie mają licencji Yammer dostęp do Yammer, włączając ustawienie usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer zabezpieczeń (zobacz Blokowanie użytkowników usługi Office 365 rozpoczęcia, którzy nie mają usługi Yammer licencje).

Aby wykonać poniższe operacje, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365 lub administratorem zarządzającym użytkownikami.

Tylko użytkownicy z licencji usługi Yammer widzą kafelka usługi Yammer w Office 365  uruchamianie aplikacji.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Przypisywanie licencji w centrum administracyjnym usługi Office 365 z dostępną do przypisania licencją usługi Yammer Enterprise.

Zarządzanie licencjami usługi Yammer w Centrum administracyjnym usługi Office 365

Przypisywanie lub usuwanie licencji Yammer użytkownikom przypisywanie innych licencji Office 365 Enterprise E3 tak samo.

 • Zaloguj się do Office 365 Enterprise E3, przejdź do centrum administracyjne usługi Office 365, a Użytkownicy > Aktywni użytkownicy strony, przypisywanie lub usuwanie licencji Yammer dla użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie licencji do użytkowników w usłudze Office 365 dla firm i usunąć licencje użytkowników w usłudze Office 365 dla firm .

Zarządzanie licencjami usługi Yammer za pomocą programu Windows PowerShell

Aby przypisać licencje Office 365 można użyć poleceń cmdlet w Windows PowerShell. Z Windows PowerShell można łatwo zobaczyć, kto ma licencji i przypisywanie licencji dla kilku użytkowników jednocześnie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz za pomocą usługi Office 365 Aby przypisać licencje do kont użytkowników. Można również zbiorczo aktualizowanie licencji na podstawie pliku CSV. Aby uzyskać więcej informacji zobacz zbiorcze przypisywanie licencji do użytkowników usługi Office 365 według CSV.

Poniżej przedstawiono przykładowe fragmenty skryptów programu Windows PowerShell, za pomocą których można zarządzać licencjami usługi Yammer. Na ich podstawie można opracować pełny skrypt dla organizacji.

 • Poniższy przykład służy przypisaniu licencji z planu licencjonowania litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) nielicencjonowanemu użytkownikowi belindan@litwareinc.com.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Poniższy przykład służy do odebraniu licencji usługi Yammer Enterprise z planu itwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) użytkownikowi belindan@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • Jeśli zamiast tego chcesz włączyć usługi Yammer dla użytkownika bez wpływu na nic innego w ich licencji, można uruchomić skrypt powyżej, ale zmienić:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  na

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • Poniższy przykład powoduje zwrócenie informacji na temat wszystkich użytkowników, którzy obecnie nie mają licencji usługi Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Rozpoczynanie blokowania użytkowników, którzy nie mają licencji na usługę Yammer

Wystarczy wykonać kilka czynności, aby rozpocząć blokowanie użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer. Włączenie tego ustawienia może jednak spowodować przypadkowe utrudnienie dostępu użytkowników do usługi Yammer. Przed rozpoczęciem należy więc wykonać poniższe czynności, aby upewnić się, że użytkownicy usługi Yammer będą mogli kontynuować pracę bez utrudnień:

 • Upewnij się, że wyłączono to ustawienie w celu wymuszenia tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.    Można przypisać lub anulować przypisanie licencji Yammer tylko do użytkowników Yammer zarządzanych w Office 365. Tak, aby zablokować Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer, jest wymagany że wszyscy użytkownicy Yammer zarządza się w Office 365. Ustawienia usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer może być włączona tylko wtedy, gdy jest włączone ustawienie Wymuszaj tożsamości w usłudze office 365 dla użytkowników usługi Yammer .

 • Upewnij się wszystkich bieżących użytkowników usługi Yammer mają licencji usługi Yammer.    Po rozpoczęciu blokowanie Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer, dowolnego użytkownika bez licencji Yammer będą mogli uzyskać dostęp do Yammer. Dlatego przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy Yammer bieżącej Yammer licencji. Jednym ze sposobów Aby to sprawdzić jest przejdź do strony Eksportowanie użytkowników w Yammer i eksportowanie wszystkich użytkowników. Następnie porównanie tej listy do listy użytkowników w Office 365 i wprowadź wymagane zmiany. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł jak inspekcji użytkownicy usługi Yammer w sieciach podłączonych do usługi Office 365.

 • Poinformuj użytkowników o tej zmianie.    Zdecydowanie zalecamy informowanie użytkowników o rozpoczęciu blokowania użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer, ponieważ może to utrudnić codzienne korzystanie z usługi Yammer.

Aby wykonać te czynności, musisz być administratorem globalnym w usłudze Office 365, którego zsynchronizowano z usługą Yammer jako zatwierdzonego administratora.

Jeśli zechcesz Blokowanie użytkowników, którzy nie mają licencji Yammer, wykonaj następujące kroki.

 1. W Yammer przejdź do sekcji Administratora sieci i wybierz pozycję Ustawienia zabezpieczeń.

 2. Na stronie Ustawienia zabezpieczeń przejdź do sekcji Wymuszaj tożsamości w usłudze Office 365, zaznacz pole wyboru Wymuszaj usługi Office 365 tożsamości w usłudze Yammer i Potwierdź wybór. Wymuszanie Office 365 tożsamości jest krokiem wstępnie wymaganych bloków użytkownikom bez licencji usługi Yammer.

 3. Po zaznaczeniu pola wyboru Wymuszaj usługi Office 365 tożsamości w usłudze Yammer, pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer będzie dostępna. Zaznacz pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Blokuj użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer w ustawieniach zabezpieczeń usługi Yammer
 4. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia z pytaniem, jeśli zechcesz rozpoczyna blokowanie Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer.

  Zrzut ekranu: okno dialogowe potwierdzenia rozpoczęcia blokowania użytkowników bez licencji usługi Yammer

  W komunikacie potwierdzającym wyświetlana jest liczba aktywnych użytkowników w sieci Yammer. Upewnij się, że wszyscy bieżący użytkownicy usługi Yammer mają licencje usługi Yammer. Aby uzyskać więc szczegółowych informacji, zobacz Jak prowadzić inspekcję użytkowników usługi Yammer w sieciach połączonych z usługą Office 365.

  Jeśli chcesz, możesz automatycznie wylogować wszystkich bieżących użytkowników, aby mieć pewność, że każdy użytkownik usługi Yammer jest zalogowany przy użyciu tożsamości usługi Office 365 i ma licencję usługi Yammer. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Wyloguj wszystkich bieżących użytkowników. Zdecydowanie zalecamy wykonywanie tych czynności w godzinach minimalnej aktywności użytkowników (ponieważ mogą oni zostać wylogowani w trakcie pracy) i powiadomienie ich o tym z wyprzedzeniem.

 5. Jeśli możesz już zacząć blokowanie Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer, wybierz pozycję Tak, chcę gotowe, aby potwierdzić wybór. Nastąpi powrót do strony Ustawienia zabezpieczeń której teraz jest zaznaczone pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer.

 6. Wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać wszystkie ustawienia na stronie.

  Jeśli nie zaznaczono opcji Zapisz, ale zamiast tego opuszczeniu strony ustawień nie zostanie zastosowane.

Często zadawane pytania

P: Dlaczego są usługi Yammer licencji na użytkownika?

Odpowiedzi licencje na użytkownika umożliwiają przypisywanie Yammer do grupy użytkowników w firmie — zwykle dla wdrożenia geograficzne lub zespołu przez zespół. Tylko użytkownicy z licencją mogą wyświetlać Yammer kafelka w Office 365  uruchamianie aplikacji.

P. Jak to wpływa na użytkowników usługi Yammer, którzy logują się za pomocą adresów e-mail i haseł?

O: licencji są wymuszane tylko dla użytkowników, którzy logowania przy użyciu tożsamości Office 365.

P. Co zrobić, jeśli nie chcę, aby ktokolwiek w mojej firmie używał starszych tożsamości usługi Yammer?

O. Można wymusić tożsamość usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

P. Jak sprawdzić, czy wszyscy użytkownicy usługi Yammer mają konta w usłudze Office 365?

O: można wyeksportować listę użytkowników w usłudze Yammer i zaznacz użytkowników, którzy nie znajdują się w usłudze Office 365. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Użytkownicy usługi Yammer inspekcji w sieciach podłączonych do usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×