Zarządzanie kontami użytkowników przy użyciu programu Skype dla firm Online łącznika

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zarządzanie kontami użytkowników

Ten temat zawiera następujące sekcje:

Uwaga : Polecenia cmdlet Set-CsUser znajduje się również w zestawie apletów poleceń dostępnych dla administratorów Skype dla firm Online. Jednak Set-CsUser obecnie nie można użyć do zarządzania Skype dla firm Online, z wyjątkiem ustawienie parametru AudioVideoDisabled . Przy próbie Uruchom polecenie cmdlet innych parametrem powiedzie się komunikat o błędzie podobny do tego: Nie można ustawić "SipAddress". Ten parametr jest ograniczony w zdalnej obsługi programu PowerShell dzierżawy.

Zwraca informacje dotyczące programu Skype dla firm Online użytkowników

Aby przywrócić informacje dotyczące wszystkich użytkowników, którzy została włączona dla Skype dla firm Online, zadzwoń do polecenia cmdlet Get-CsOnlineUser bez żadnych dodatkowych parametrów.

Get-CsOnlineUser

Aby przywrócić informacje dla jednego użytkownika losowo wybranych (na przykład konto służy do celów testowych), połączenie polecenia cmdlet Get-CsOnlineUser i ustaw parametr ResultSize na wartość 1.

Get-CsOnlineUser –ResultSize 1

Polecenia cmdlet Get-CsOnlineUser do zwracania informacji dla jednego użytkownika, niezależnie od tego, ilu użytkowników w organizacji, która powoduje. Aby przywrócić informacje dotyczące pięciu użytkowników, ustaw wartość parametru ResultSize do 5.

Get-CsOnlineUser –ResultSize 5

Zwraca informacje dotyczące określonego użytkownika w programie Skype dla firm Online

Istnieje wiele sposobów odwoływanie się do określonego konta użytkownika, gdy z polecenia cmdlet Get-CsOnlineUser . Można użyć nazwy wyświetlanej Usługi domenowe Active Directory (AD DS) użytkownika.

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer"

Można użyć adres SIP użytkownika.

Get-CsOnlineUser –Identity "sip:kenmyer@litwareinc.com"

Można użyć główna nazwa użytkownika użytkownika (UPN).

Get-CsOnlineUser –Identity "kenmyer@litwareinc.com"

Zwraca szczegółowe informacje dotyczące określonych użytkowników w programie Skype dla firm Online

Domyślnie polecenia cmdlet Get-CsOnlineUser zwraca dużej ilości informacji dla każdego konta użytkownika Skype dla firm Online. Jeśli interesuje Cię tylko niektóre z tych informacji, potoku zwrócone dane wejściowe do polecenia cmdlet Select-Object . Na przykład to polecenie zwraca wszystkie dane dla użytkownika przydzielać, a następnie używa polecenia cmdlet Select-Object , aby ograniczyć informacje wyświetlane na ekranie Nazwa wyświetlana Ken w usługach AD DS i planu wybierania numerów.

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer" | Select-Object DisplayName, DialPlan

Następujące polecenie zwraca plan nazwę wyświetlaną i wybierania numerów dla wszystkich użytkowników.

Get-CsOnlineUser | Select-Object DisplayName, DialPlan

Aby znaleźć właściwości konta użytkownika Skype dla firm Online, użyj następującego polecenia.

Get-CsOnlineUser | Get-Member

Zwraca filtrowania listy użytkowników w programie Skype dla firm Online

Przy użyciu polecenia cmdlet Get-CsOnlineUser i LdapFilter lub Filter parametrów, możesz łatwo odszukać informacji na temat zestawu wybranych użytkowników. Na przykład to polecenie zwraca wszystkich użytkowników, którzy pracują w dziale finansowym.

Get-CsOnlineUser –LdapFilter "department=Finance"

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×